Δευτέρα, Μαρτίου 24, 2008

Ερώτηση για συμβασιούχους πυροσβέστες

Ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ροδόπης Γιώργος Πεταλωτής, μαζί με άλλους 30 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ, κατέθεσε στη Βουλή ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών, με θέμα τα προβλήματα συμβασιούχων Πυροσβεστών και συγκεκριμένα στα θέματα της οχτάμηνης απασχόλησής τους, της πρόβλεψης κονδυλίων για την πληρωμή τους, της παροχής σε αυτούς του αναγκαίου εξοπλισμού και της μέριμνας για τις οικογένειες των εννέα νεκρών συμβασιούχων Πυροσβεστών.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Θέμα: Συμβασιούχοι Πυροσβέστες

Κύριε Υπουργέ,

Επανερχόμαστε στο θέμα των συμβασιούχων Πυροσβεστών και συγκεκριμένα στα θέματα της οχτάμηνης απασχόλησής τους, της πρόβλεψης κονδυλίων για την πληρωμή τους, της παροχής σ’ αυτούς του αναγκαίου εξοπλισμού και της μέριμνας για τις οικογένειες των εννέα νεκρών συμβασιούχων Πυροσβεστών.

Οι μέχρι τώρα απαντήσεις σας είναι ανεπαρκείς και ανακόλουθες. Ο εμπαιγμός των συμβασιούχων Πυροσβεστών καλά κρατεί. Τα κονδύλια που προβλέπονται στον προϋπολογισμό αφορούν τετράμηνη απασχόληση των συμβασιούχων Πυροσβεστών, παρότι το Π.Δ. 121/2007 προβλέπει οχτάμηνη απασχόλησή τους κατ’ έτος. Πλησιάζουμε στα τέλη Μαρτίου και δεν έχει γίνει γνωστή καμία πρωτοβουλία του Υπουργείου για προσλήψεις των συμβασιούχων Πυροσβεστών, προσλήψεις που πρέπει το αργότερο να γίνουν μέχρι την 1η Απριλίου, προκειμένου να εργαστούν για οχτώ μήνες. Άγνωστος είναι ακόμη ο χρόνος παράδοσης του αναγκαίου εξοπλισμού των συμβασιούχων Πυροσβεστών. Τέλος, δεν έχουν προωθηθεί ρυθμίσεις φροντίδας για τις οικογένειες των εννέα νεκρών συμβασιούχων Πυροσβεστών.

Κατόπιν αυτών, ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

1. Ανευρέθησαν επιτέλους οι πιστώσεις, τις οποίες αναζητάτε από τον Ιανουάριο, για τις αμοιβές των συμβασιούχων Πυροσβεστών;

2. Πότε θα προσληφθούν για το φετινό οχτάμηνο;

3. Πότε θα τους παραδοθεί ο αναγκαίος εξοπλισμός που τους χρειάζεται, τόσο για τα καθήκοντά τους, όσο και για την αυτοπροστασία τους;

4. Γιατί καθυστερούν οι ρυθμίσεις σχετικά με τις οικογένειες των εννέα νεκρών συμβασιούχων Πυροσβεστών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: