Πέμπτη, Απριλίου 10, 2008

Απάντηση σε ερώτηση για το Νοσοκομείο

Ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ροδόπης Γιώργος Πεταλωτής στις 29 Ιανουαρίου είχε υποβάλει ερώτηση για το Νοσοκομείο Κομοτηνής με τεκμηριωμένη καταγραφή προβληματισμών που απασχολούν τους πολίτες και τα εξής πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα:

1. Τι προτίθεται να πράξει άμεσα, σε ενεστώτα χρόνο, η κυβέρνηση, για το θέμα των κτιριακών αδυναμιών του Νομαρχιακού Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής;

2. Υπάρχει συγκεκριμένος χρονικός, θεσμικός και λειτουργικός προγραμματισμός αποκατάστασης των ελλείψεων τακτικού προσωπικού; Πότε θα ανανεωθεί ο Οργανισμός του Νοσοκομείου;

3. Πώς σκοπεύει η κυβέρνηση να αξιοποιήσει την προμελέτη της Νομαρχίας Ροδόπης για τα κτιριακά η οποία κόστισε 1,7 εκ ευρώ στον ελληνικό λαό;

4. Μπορεί να δεσμευτεί ή να εκτιμήσει πότε θα κατασκευαστεί και θα παραληφθεί το νέο Νοσοκομείο Κομοτηνής;

5. Πότε θα επανέλθει σε φυσιολογικούς ρυθμούς συνεδριάσεων το ανενεργό επί χρονικό διάστημα πλέον του χρόνου Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Νοσοκομείου;

Επισυνάπτεται παρακάτω (σελίδες 2 & 3) η απάντηση του αρμόδιου υφυπουργού σε αυτά τα ερωτήματα για να διαμορφώσει η Κοινή Γνώμη τη δική της άποψη για την ποιότητα της απάντησης και την πολιτική της Κυβέρνησης. Υπενθυμίζεται ότι για το ερώτημα 5, πρόσφατα πράγματι συγκροτήθηκε το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Νοσοκομείου με διαδικασία όμως που οι ίδιοι οι εργαζόμενοι κατήγγειλαν έντονα και τεκμηριωμένα ως αναξιοκρατική.

-----------------------------------------------------------------------------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΤΜΗΜΑ; ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ,

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή

Απαντώντας στην με αρ, 5314/29-01-2008 ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Γ. Πεταλωτή σχετικά με το Γ.Ν. Κομοτηνής, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το έργο «Εκσυγχρονισμός - Μεταρρύθμιση του Γ.Ν. Κομοτηνής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ είχε ενταχθεί στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στο Μέτρο 5.2. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ» από το έτος 2002. Η μελέτη του έργου όμως, δεν προχώρησε πέρα από το στάδιο της Προμελέτης, καθώς στην πορεία διαπιστώθηκε από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ότι δεν τεκμηριώνεται η στατική επάρκεια των υφισταμένων κτιρίων, στα οποία δεν υπήρχε πρόβλεψη για εκτεταμένες επεμβάσεις, αλλά και δεν εξασφαλίζονταν η λειτουργική αυτονομία των ανακαινιζομένων και των νέων τμημάτων, εφόσον η εκτέλεση του έργου θα λάμβανε χώρα, ενώ το Νοσοκομείο θα ήταν σε Λειτουργία.

Με βάση τα παραπάνω, δεν ήταν δυνατή η αντιμετώπιση του θέματος με την υπάρχουσα σύμβαση μελέτης και επομένως, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η όλη διαδικασία εκ νέου με την εφαρμογή των νέων διατάξεων περί μελετών, Πα την εκπόνηση των νέων υποστηρικτικών και των υπολοίπων μελετών απαιτείται επιπλέον χρηματοδότηση. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει εκφράσει τη διάθεση του για τη συνέχιση της συνεργασίας με την Νομαρχία, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία ένταξης και υποβολής νέας μελέτης η οποία να καλύπτει τις προαναφερθείσες απαιτήσεις.

Σχετικά δε με τον Οργανισμό του Γ.Ν. Κομοτηνής, η αρμόδια ΥΠΕ συναίνεσε στην τροποποίηση του σχεδίου αναμόρφωσης του παλαιού Οργανισμού (1986), προκειμένου να εκσυγχρονιστούν οι Υπηρεσίες του Νοσοκομείου. Ο σχετικός φάκελος απεστάλη ήδη προς έγκριση στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και το θέμα βρίσκεται σε στάδιο επεξεργασίας.

Επίσης, αναφορικά με τα θέματα στελέχωσης προσωπικού του Νοσοκομείου, στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα στοιχεία που διαθέτει η 4" ΥΠΕ για τις προσλήψεις Προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής κατά τα έτη 2004, 2005, 2006 και 2007.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΡΟΣΛ.

ΟΡΓΑΝ.

ΘΕΣ.

ΥΠΗΡΕΤ.

ΚΕΝΕΣ

2004

2005

2006

2007

ΝΟΣΗΛ/ΚΟ

ΜΟΝΙΜΟ

3

3

11

256

209 και 11

Προσωρινοί

(προσωποπαγείς

θέσεις)

21 και 26

Δεσμευμένες

για μετάταξη

Ι.Δ.Ο.Χ.

8

8

Stage

2

4

11

ΔΙΟΙΚ/ΚΟ

ΜΟΝΙΜΟ

1

1

2

7

59

43

16

Ι.Δ.Ο.Χ.

Stage

3

1

11

ΤΕΧΝΙΚΟ

ΜΟΝΙΜΟ

1

128

68, 4

προσωρινοί

και 1

αορίστου

χρόνου

60

Ι.Δ.Ο.Χ.

1

Stage

ΠΑΡ/ΤΡΙΚΟ

ΜΟΝΙΜΟ

1

3

39

35 και 1

προσωρινός

4

Ι.Δ.Ο.Χ.

3

Stage

4

ΛΟΙΠΟ

ΜΟΝΙΜΟ

1

1

24**

6

18

Ι.Δ.Ο.Χ.

1

4

Stage

** Φαρμακοποιοί, Χημικοί, Κοιν. Λειτουργοί, Τεχνολόγοι Τροφίμων, Διαιτολόγοι

Προσλήψεις Επικουρικού Προσωπικού

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ

2005

2006

Παραϊατρικό

2

2

Νοσηλευτικό

8

8

Οι ελλείψεις σε νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό καλύπτονται με προσωπικό από τους κυλιόμενους πίνακες του Α.Σ.Ε.Π., ενώ ταυτόχρονα υπηρετούν στο Γ.Ν. Κομοτηνής τριάντα (30) άτομα με πρόγραμμα stage Νοσηλευτικής και Παραϊατρικής Ειδικότητας,

Τέλος, όσο αφορά την λειτουργία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γ.Ν. Κομοτηνής, ολοκληρώθηκε η διαδικασία συγκρότησης του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/07, και εντός των προσεχώς ημερών θα συνεδριάσει.

Συνημμένα:

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Βουλευτή κ. Γ. Πεταλωτή

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΠΟΣ Ι. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γρ .Υπουργού

2. Γρ. Υφυπουργού κ. Γ. Παπαγεωργίου

3. Τμήμα Κοιν. Ελέγχου Νομοθ. Συντ. & Κωδικ.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: