Τετάρτη, Ιουλίου 02, 2008

Συνεδρίαση στις Βρυξέλλες

Την Τετάρτη 25 και την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2008, έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες η κοινή συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τις επιτροπές Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας των Εθνικών Κοινοβουλίων των κρατών μελών, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων επί του μελλοντικού αυστηρού ελέγχου της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας της Ε.Ε. υπό τις προβλέψεις της Συνθήκης της Λισσαβόνας, καθώς και επί της συνεργασίας στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στην πολύ σημαντική αυτή πρώτη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά την δημοψηφισματική απόρριψη της Συνθήκης της Λισσαβόνας από την Ιρλανδία, την Ελληνική Βουλή εκπροσώπησαν ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ροδόπης Γιώργος Πεταλωτής μαζί με τους συναδέρφους του της Ν.Δ. Όλγα Κεφαλογιάννη και Άκη Γεροντόπουλο.

Ως ένα από τα βασικά συμπεράσματα των εργασιών της συνάντησης αναδείχθηκε η μεγάλη ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σκέλος της ολοκληρωμένης ενημέρωσης των πολιτών για τη Συνθήκη της Λισσαβόνας με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα κοινωνικής αποδοχής και αφομοίωσής της. Η σύγκλιση στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής της Ε.Ε. αλλά και η προοπτική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης καθίσταται έτσι δυσχερέστερη. Η κατανόηση των λόγων απόρριψης της Συνθήκης και η ανάγκη δημοκρατικής νομιμοποίησης και λογοδοσίας όσον αφορά μείζονες υπερεθνικές εξελίξεις που αφορούν όλα τα κράτη μέλη, βρέθηκαν στη βάση του προβληματισμού που αναπτύχθηκε. Η οικοδόμηση μιας «Ευρώπης των Αποτελεσμάτων» είναι ανέφικτη αν δε μειωθεί το χάσμα μεταξύ των εθνικών και των ευρωπαϊκών οργάνων παρόλο το ενθαρρυντικό δεδομένο ότι π.χ. την κοινή ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική υποστηρίζει το 70% των πολιτών.

Το αποτέλεσμα των εργασιών για τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορεί να συνοψισθεί στην περαιτέρω συνεργασία των χωρών – μελών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, στη διαπίστωση μειωμένου ενθουσιασμού τους για τη διευκόλυνση της έρευνας που διεξάγεται για τις παράνομες κρατήσεις και βασανιστήρια από τη CIA, στην ανάγκη να πεισθούν οι ΗΠΑ να θεσπίσουν όρια και ελέγχους στην προσωποκράτηση, στην επιμονή σε κριτήρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων όταν χορηγείται αναπτυξιακή βοήθεια από την Ε.Ε. και στην εξαγγελία δημιουργίας Κέντρου Κοινοβουλευτικής Τεκμηρίωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: