Τετάρτη, Σεπτεμβρίου 17, 2008

Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων για τη Μ. Βατοπεδίου

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Για τους κ.κ. Υπουργούς Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης

Παρακαλούμε να κατατεθούν ΑΜΕΣΑ στη Βουλή οι παρακάτω Υπουργικές αποφάσεις σχετικά με το σκάνδαλο των εκχωρήσεων δημόσιας γης από την Κυβέρνησή σας, δια της υπαναχώρησης από την σχετική δικαστική διαμάχη και δια της μεθόδου σκανδαλωδών ανταλλαγών, προς τη Μονή Βατοπαιδίου:

· Η υπ’ αριθμ. 1046300/3944/Α0010/7-6-04 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία η Κυβέρνησή σας αποδέχθηκε ότι δεν υπάρχει νόμιμος λόγος επανεξέτασης των αρνητικών για το Δημόσιο αποφάσεων του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Δημοσίων Κτημάτων και Ανταλλάξιμης Περιουσίας, που είχαν αναπεμφθεί με την υπ’ αριθμ. 9983/30-10-03 εντολή του τότε Υφυπουργού Οικονομικών.

· Η από 22-6-2004 εγκριτική πράξη του υπ’ αριθμ. 3058/17-6-04 Πρακτικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους από τον τότε Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ85 Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με θέμα την παροχή συναίνεσης εκ μέρους του Δημοσίου στο αίτημα της Μονής Βατοπαιδίου για την υπαναχώρηση του Δημοσίου και την μη έκδοση δικαστικής απόφασης στην εκκρεμή τότε μεταξύ τους δίκη για τις επίμαχες εκτάσεις.

· Η υπ’ αριθμ. 3822/25/1/2005 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία ανατέθηκε στην Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου, η διαδικασία ανταλλαγής των εκτάσεων της Λίμνης Βιστωνίδας με άλλες – πολύ μεγαλύτερης αξίας όπως εκ των υστέρων αποκαλύφθηκε – δημόσιες εκτάσεις, καθώς και η εκπροσώπηση του Δημοσίου κατά την ανταλλαγή αυτή.

Οι αιτούντες Βουλευτές

Μιχάλης Καρχιμάκης

Γιάννης Δριβελέγκας

Μάρκος Μπόλαρης

Χρύσα Αράπογλου

Γιώργος Πεταλωτής

Μιχάλης Τιμοσίδης

Γιώργος Ντόλιος

Χρήστος Αηδόνης

Θεοδώρα Τζάκρη

Γιάννης Αμοιρίδης

Τάσος Σιδηρόπουλος

Χρήστος Χάιδος

Δεν υπάρχουν σχόλια: