Πέμπτη, Οκτωβρίου 02, 2008

Ερώτηση για Ολυμπιακό ακίνητο

Ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ροδόπης Γιώργος Πεταλωτής μαζί με άλλους 5 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ, κατέθεσε Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών, με θέμα την άρνηση της Κυβέρνησης να δώσει στοιχεία για το συνολικό κόστος κατασκευής του Ολυμπιακού ακινήτου που παραχωρήθηκε στη Μονή Βατοπαιδίου.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Για τον κ. Υπουργό Οικονομίας

Θέμα: «Η Κυβέρνηση αρνείται προσχηματικά να δώσει τα στοιχεία για το συνολικό κόστος κατασκευής του Ολυμπιακού ακινήτου που παραχωρήθηκε στη Μονή Βατοπεδίου»

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με απάντηση που δόθηκε στη Βουλή από την Υπουργό Απασχόλησης σχετικά με το τελικό ποσό που δαπανήθηκε για την κατασκευή και τις τροποποιήσεις του Ολυμπιακού Ακίνητου που επρόκειτο να στεγαστεί το Υπ. Απασχόλησης, αναφέρει ότι είχε κατασκευαστεί αποκλειστικά με δαπάνες της Κ.Ε.Δ.

Παρακαλούμε να μας κατατεθεί το σύνολο της τελικής δαπάνης που απαιτήθηκε σε όλες τις φάσεις κατασκευής τροποποιήσεων, διορθωτικών επεμβάσεων του ακινήτου πριν παραχωρηθεί στη Μονή Βατοπεδίου.

Επίσης να μας κατατεθεί σε τι ποσό εκτιμήθηκε το οικόπεδο, καθώς επίσης ποιό ήταν το ύψος του δανείου που σύναψε η ΚΕΔ για τον σκοπό αυτό, ποιό το ύψος των επιτοκίων των συναφθεισών δανείων και επιπρόσθετα, ποια τα έξοδα επίβλεψης που πληρώθηκαν στην Ολυμπιακό Χωριό Α.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: