Τρίτη, Δεκεμβρίου 02, 2008

Ερώτηση για την αποδυνάμωση του Εφετείου

Ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ροδόπης Γιώργος Πεταλωτής, είχε καταθέσει στη Βουλή Ερώτηση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά με την κυβερνητική εμμονή στην πολιτική αποδυνάμωσης του Εφετείου Θράκης εντός του πλαισίου κατακερματισμού των Εφετείων της χώρας. Η απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης δεν απαντά στο κρίσιμο και άμεσο 1ο ερώτημα, αν δηλαδή συμφωνεί και στην ουσία απεργάζεται την ίδρυση νέου Εφετείου στην Καβάλα. Πολύ προσεκτικά διατυπωμένα, ενημερώνει όσον αφορά το 2ο ερώτημα, ότι «επί του παρόντος» έχει προκριθεί (απολαμβάνει δηλαδή κάποιας προτεραιότητας) η ίδρυση 4 νέων Εφετείων που δεν ενδιαφέρουν στενά την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, παρά το προηγούμενο ικανοποίησης αστήρικτων τοπικιστικών αιτημάτων που συνιστά αυτή η πολιτική. Στο 3ο ερώτημα περί της ενδεχόμενης ενίσχυσης του Εφετείου Θράκης με προσωπικό απαντά πρακτικά «όχι» επενδύοντας αμυντικά την ξεκάθαρη αυτή απάντηση με ασθενείς σοφιστείες και κοινοτυπίες, ευθέως αναντίστοιχες με τις ανάγκες ομαλής απονομής Δικαιοσύνης, τόσο σε επίπεδο Εφετών, όσο και δικαστικών υπαλλήλων.

Οι πολίτες και οι φορείς της Ροδόπης καταλαβαίνουν. Αντιλαμβάνονται τις σκοπιμότητες. Και βρίσκονται σε εγρήγορση. Και για την υπόθεση της ομαλής λειτουργίας της Δικαιοσύνης αλλά και για τη μεθοδευμένη απαξίωση του Εφετείου Θράκης για να χαλκευθούν αυτόματα μελλοντικά συμπεράσματα περί «ελάφρυνσής του» και άρα διάσπασής του.

Ακολουθούν η Ερώτηση του Βουλευτή και η απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης.

Επιστροφή στην αρχή

Μετάβαση στην απάντηση του Υπουργείου

--------------------------------------

Ερώτηση για το Εφετείο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑΣΟΚ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ

ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: «Εμμονή στην πολιτική κατακερματισμού και υποβάθμισης των Εφετείων με πρόθεση αποδυνάμωσης του Εφετείου Θράκης»

Σύμφωνα με πρόσφατες δημοσιογραφικές αναφορές (Ρ/Σ ΕΡΑ Καβάλας, εφημερίδα ΕΒΔΟΜΗ, Ρ/Σ Studio 7), ο Υπουργός Δικαιοσύνης, σε συνάντησή του με φορείς της Καβάλας (Βουλευτές, Πρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας) δήλωσε ότι είναι θετικός στην ίδρυση Εφετείου στην Καβάλα, «εν καιρώ» και αφού ξεπερασθούν οι αντιδράσεις για την ίδρυση νέων Εφετείων στην Ελλάδα. Κατά απαράδεκτο τρόπο δε, συνέδεσε την ίδρυση του Εφετείου Καβάλας με την αντίστοιχη περίπτωση της εκλογικής του περιφέρειας, των Τρικάλων.

Από μια Κυβέρνηση που κυβερνά εικονικά, με μόνο εργαλείο την επικοινωνιακή προσέγγιση των ζητημάτων, δεν αναμέναμε βέβαια κάτι διαφορετικό από την εξυπηρέτηση στενά τοπικιστικών αιτημάτων υπό την προϋπόθεση να καλλιεργηθεί κλίμα αποδοχής των λανθασμένων σχεδιασμών.

Επειδή:

η θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης οφείλει να αποδεικνύεται ιδιαίτερα ανεπηρέαστη από φαινόμενα μικροπολιτικής και να εστιάζει στη διασφάλιση του κύρους και της λειτουργικότητας του συστήματος απονομής Δικαιοσύνης

ο κατακερματισμός των Εφετείων δίκην τοπικιστικών εξυπηρετήσεων απάδει αυτών των αρχών

η κοινή γνώμη και οι φορείς του Νομού Ροδόπης έχουν όπως φαίνεται παραπλανηθεί νομίζοντας ότι το θέμα της ίδρυσης του Εφετείου Καβάλας έχει λήξει οριστικά και με ανησυχία αντιλαμβάνονται ότι επανέρχεται

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός

1. Εάν αληθεύουν τα δημοσιεύματα που τον παρουσιάζουν να συμφωνεί (και να υπόσχεται) με την αναγκαιότητα ίδρυσης νέου Εφετείου στην Ανατολική Μακεδονία με έδρα την Καβάλα

2. Εάν υπάρχει κυβερνητικός σχεδιασμός για την προώθηση μιας πολιτικής κατακερματισμού των Εφετείων της χώρας με την ίδρυση νέων, τι προβλέπει αυτός και αν περιλαμβάνει ενέργειες επικοινωνιακής του προώθησης στην Κοινή Γνώμη για να καμφθούν οι αντιδράσεις σε μια τέτοια προοπτική

3. Εάν προτίθεται και με ποια συγκεκριμένα μέτρα να ενισχύσει το Εφετείο Θράκης με Εφέτες και δικαστικούς υπαλλήλους ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στην αποστολή του

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ

Επιστροφή στην αρχή

Μετάβαση στην ερώτηση για το Εφετείο

----------------------------------------

Απάντηση του Υπουργείου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Αθήνα, 4-11-2008

Τμήμα Σχέσεων με Κοινοβούλιο/

/Αρ. Πρωτ.: 994

Προς

τη ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

Κοιν.

Βουλευτή κ. Γ. Πεταλωτή

Ερώτηση: 9304/4-11-2008

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης παρακαλώ να ενημερώσετε τον αξιότιμο κύριο συνάδελφο ότι, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, έχοντας την ευθύνη για την χωροταξική κατανομή των Δικαστηρίων της Χώρας, έχει ξεκινήσει τη διαδικασία ίδρυσης νέων Δικαστηρίων. Οι σχετικές πολιτικές αποφάσεις ελήφθησαν με γνώμονα τη διαφύλαξη του κύρους της Δικαιοσύνης, την εύρυθμη λειτουργία της και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Περαιτέρω, ελήφθησαν υπόψη χωροταξικά κριτήρια, η κίνηση που παρουσιάζει κάθε Εφετείο σε σχέση με τον αριθμό των εκκαλουμένων αποφάσεων των υπαγομένων σε αυτά πρωτοβάθμιων δικαστηρίων, η απόσταση της έδρας κάθε Πρωτοδικείου από την έδρα του Εφετείου στο οποίο υπάγεται, τα συγκοινωνιακά δεδομένα και το κόστος λειτουργίας κάθε νέου Εφετείου.

Επί του παρόντος το Υπουργείο Δικαιοσύνης προκρίνει την ίδρυση τεσσάρων νέων Εφετείων, σύμφωνα με τις προτάσεις της Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής Χωροταξικής Κατανομής των Δικαστηρίων της Χώρας, ήτοι τα Εφετεία Ευβοίας, Δυτικής Στερεάς Ελλάδος, Βορείου Αιγαίου και Ανατολικής Κρήτης.

Η διαδικασία ίδρυσης νέων Δικαστηρίων αποσκοπεί στην εξισορρόπηση της εργασίας των δικαστικών λειτουργών όλης της χώρας, γεγονός που θα έχει σαν αποτέλεσμα την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Επ' ουδενί το Υπουργείο Δικαιοσύνης προέκρινε ή σκοπεύει να προκρίνει πολιτικές με γνώμονα μικροκομματικά συμφέροντα. Άλλωστε, η υπεύθυνη στάση που ακολουθεί στη διαδικασία ίδρυσης των τεσσάρων Πολιτικών Εφετείων, συνεχίζοντας τις διαβουλεύσεις με όλους τους αρμόδιους παράγοντες και φορείς, καταδεικνύει ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης πορεύεται στις επιλογές του με γνώμονα το συμφέρον των τοπικών κοινωνιών. Σε κάθε περίπτωση, η βούληση της Κυβέρνησης για την ίδρυση των νέων Εφετείων είναι σταθερή, δεδομένη και πολλάκις εκπεφρασμένη.

Αναφορικά με την ενίσχυση σε προσωπικό δικαστικών υπαλλήλων του Εφετείου Θράκης, επισημαίνεται ότι τόσο στους υπό εξέλιξη όσο και στους υπό προκήρυξη διαγωνισμούς, από τους οποίους 22 θέσεις συνολικά κατανέμονται στις δικαστικές υπηρεσίες της εφετειακής περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στο Εφετείο δεν έχει κατανεμηθεί κάποια από αυτές, καθώς η εν λόγω υπηρεσία θεωρείται από τις πλέον στελεχωμένες, δεδομένου ότι σε σύνολο 16 οργανικών θέσεων είναι καλυμμένες οι 13. Τέλος, ως προς τις θέσεις των εφετών, επισημαίνεται ότι το ζήτημα της ανακατανομής των οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών εξετάζεται σε διαρκή βάση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο προκρίνει, κατόπιν των εισηγήσεων της αρμόδιας Διεύθυνσης, τις ενδεδειγμένες λύσεις.

Ο Υπουργός

Σωτήρης Χατζηγάκης

Επιστροφή στην αρχή

Δεν υπάρχουν σχόλια: