Πέμπτη, Φεβρουαρίου 26, 2009

Δήλωση για καπνοπαραγωγούς

Ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ροδόπης Γιώργος Πεταλωτής, σχετικά με την ανακοίνωση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης για την επιστροφή στους καπνοπαραγωγούς των 570 εκ ευρώ που προβλέπεται από τις άμεσες ενισχύσεις (Α’ Πυλώνας) να μεταφερθούν στον γενικότερο Β’ Πυλώνα έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Ακούμε για μία ακόμη φορά πόσο αποφασισμένη είναι η Κυβέρνηση να επιστρέψει τα 570 εκ ευρώ που με δική της υπογραφή χάνουν πιθανότατα οι καπνοπαραγωγοί από το 2010 και εφεξής. Μία ακόμη Επιτροπή εισηγήσεων συστάθηκε, μετά την έντονη και τεκμηριωμένη πίεση της ΠΑΣΕΓΕΣ, οργάνωσης που πολλές φορές έχει υποστεί κυβερνητική λοιδορία σαν μια άχρηστη και «πράσινη» συνδικαλιστική οργάνωση, και μετά την πολιτική πίεση που ασκεί εποικοδομητικά το ΠΑΣΟΚ και έχει γίνει αφόρητη για την Κυβέρνηση.

Προσπαθώντας η Κυβέρνηση να κερδίσει χρόνο προεκλογικά σε ένα θέμα που ούτε καν πριν δύο μήνες δεν μπορούσε να αποσαφηνίσει απέναντι στους καπνοπαραγωγούς, μετά τις σχετικές διαβουλεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεκινά σήμερα να το εξετάζει από μηδενική βάση, με αόριστες υποσχέσεις και ίδρυση μιας επιτροπής, της οποίας το αποτέλεσμα κανείς δεν μπορεί να προδικάσει, πόσο μάλλον να δεσμευτεί.

Η κυβερνητική αμηχανία είναι έκδηλη. Το ίδιο και η έλλειψη σχεδιασμού. Προγραμματίζει την ένταξη ενός Ειδικού Μέτρου για τον καπνό στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 (ΠΑΑ) τη στιγμή που ήδη από το Μάρτιο του 2008 είχε σχετική πρόταση ανά χείρας, και όταν έως τώρα μεσολάβησαν δύο επιπλέον συνεδριάσεις της Επιτροπής παρακολούθησης του ΠΑΑ (11.07.2008 και 12.12.2008), χωρίς την ανάπτυξη καμίας πολιτικής πρωτοβουλίας για το σχεδιασμό και την ένταξη αυτού του Ειδικού Μέτρου στο ΠΑΑ «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».

Τώρα, αναμένονται έως τέλος Μαρτίου νέα στοιχεία και προτάσεις από τη νέα Επιτροπή. Η Κυβέρνηση οφείλει να κατανοήσει ότι το πρόβλημα της περικοπής των επιδοτήσεων του καπνού, που έχει πανικοβάλλει τους καπνοπαραγωγούς της Ροδόπης, είναι πρόβλημα πολιτικό και διαπραγματευτικό, όχι διαχειριστικό. Και ως τέτοιο πρέπει να το αντιμετωπίσει. Έχοντας μεγάλη ευθύνη απέναντι στους καπνοπαραγωγούς του τόπου μου, παρακολουθώ το θέμα και αναμένω κάθε νέα συγκεκριμένη εξέλιξη ώστε να τοποθετηθώ υπεύθυνα, καλώ δε την Κυβέρνηση να επιταχύνει τις σχετικές διαδικασίες και να συγκεκριμενοποιήσει τις υποσχέσεις της.

Δεν υπάρχουν σχόλια: