Τετάρτη, Μαρτίου 18, 2009

Ερώτηση για την εκπαίδευση στις Σχολές Αστυνομίας

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

ΠΡΟΣ: Υπουργό Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: Στρατιωτικού τύπου εκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομίας

Κύριε Υπουργέ,

Πρόσφατα δημοσιεύματα του Κυριακάτικου Τύπου έδωσαν «τροφή για σχόλια» όσον αφορά τις συνθήκες εκπαίδευσης των δόκιμων της αστυνομίας στις Σχολές Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ.

Έπειτα από μαρτυρίες πολλών αποφοίτων από τις σχολές των αξιωματικών αλλά και από εκπαιδευτικούς των σχολών αυτών διαπιστώσαμε ότι οι δόκιμοι αξιωματικοί της Αστυνομίας αντί να εμπεδώνουν την όποια διδακτέα ύλη μέσα από ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, βιώνουν την εφαρμογή μιας στρατιωτικής εκπαίδευσης και μάλιστα μιας άλλης εποχής.

Κατά την διάρκεια της φοίτησης τους, η βαρύτητα δεν δίνεται στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση από καθηγητές εγνωσμένου κύρους αλλά στον άριστο στρατωνισμό των σπουδαστών της σχολής. Απλό παράδειγμα της τακτικής αυτής είναι ο «ιερός και απαράβατος» κανονισμός της σειράς αρχαιότητας σε οποιαδήποτε ενέργεια εντός των Σχολών όπως από την σειρά στο κουρείο μέχρι και την σειρά δήλωσης της ασθένειας στο ιατρείο! Δεν νοείται σε καμία περίπτωση να μπει ο πρωτοετής σε σειρά πριν από τον δευτεροετή ή τριτοετή για κανένα λόγο!

Οι δόκιμοι πρέπει να βρίσκονται συνεχώς απασχολημένοι ακόμα και στον ελεύθερο τους χρόνο, να δηλώνουν με τι ακριβώς απασχολούνται και αυτό να είναι πάντα σύμφωνο με τις σχετικές διαταγές, οι οποίες απαγορεύουν για παράδειγμα την ανάγνωση εφημερίδων ή εξωσχολικών βιβλίων!!

Το ΠΑΣΟΚ, κατά την διακυβέρνηση του, προσπάθησε να εκδημοκρατίσει το πρόγραμμα εκπαίδευσης στις Σχολές της ΕΛ.ΑΣ. και να δημιουργήσει μεγάλες εκπαιδευτικές μονάδες σε καίρια σημεία της Χώρας (όπως ήταν οι σχολές στην Θράκη για εθνικούς λόγους π.χ. Κομοτηνή, Ξάνθη, Διδυμότειχο). Δυστυχώς, όμως, χωρίς καμία εξήγηση από την Κυβέρνηση της ΝΔ παραμένουν σε λειτουργία ακόμα και σήμερα διάσπαρτες Σχολές Αστυφυλάκων με διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης ενώ δεν έχουν λειτουργήσει ακόμα οι Σχολές της Θράκης. Το σίγουρο από όσα δημοσιεύονται είναι, ότι επί των ημερών της σημερινής Κυβέρνησης έχει επανέλθει και πάλι η αντίληψη του στρατιωτικού προγράμματος εκπαίδευσης για τους δόκιμους στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας. Το σημαντικό σε όλα αυτά είναι ότι δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για ψυχολογική στήριξη των δοκίμων από έμπειρο προσωπικό, οδηγώντας τις σπουδές των Σχολών σε αμφίβολο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα.

Κατόπιν όλων των παραπάνω,

Ερωτάστε;

1) Πως δικαιολογείται η διατήρηση του ακραίου και μονοδιάστατου στρατιωτικού κανονισμού που επικρατεί στις Σχολές της Αστυνομίας ;

2) Για ποιο λόγο δεν έχουν ιδρυθεί οι Σχολές που σχεδιάστηκαν στην Θράκη και για ποιο λόγο δεν ενοποιείται το εκπαιδευτικό έργο σε όλες τις Σχολές Αστυνομίας ;

3) Τι προτίθεται να πράξει η Κυβέρνηση για την ουσιαστική αναβάθμιση της εκπαίδευσης των δοκίμων αστυνομικών (αξιωματικών, αστυφυλάκων);

-ΟΙ-

ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Γ. ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ

ΑΛ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

ΜΙΧ. ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ

ΕΥΑ ΚΑΙΛΗ

Γ. ΝΤΟΛΙΟΣ

ΧΑΡ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: