Πέμπτη, Απριλίου 30, 2009

Υποβολή πορίσματος στον Πρόεδρο της Βουλής

για την υπόθεση των άγονων γραμμών

Ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ροδόπης Γιώργος Πεταλωτής, μαζί με τους δύο συναδέλφους του της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ που συμμετέχουν μαζί του στην ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διερεύνηση της υπόθεσης των άγονων γραμμών με την αρχική κατηγορία της εκβίασης, εναντίον του τ. Υπουργού Αριστοτέλη Παυλίδη, υπέβαλαν πόρισμα στον Πρόεδρο της Βουλής για την υπόθεση.

Η περίληψη του πορίσματος των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, έχει ως εξής:

Α. Μετά την εξέταση των εγγράφων, των μαρτυρικών καταθέσεων, των πραγματικών περιστατικών και στοιχείων που προσκομίστηκαν ενώπιον της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα και οι ισχυρές ενδείξεις για την τέλεση των ακόλουθων ποινικών αδικημάτων εκ μέρους του κ. Παυλίδη: Εκβίαση και ηθική αυτουργία σε εκβίαση (αρ. 385 παρ. 1 στοιχ. α΄ και β΄ Π.Κ., 46 παρ. 1 α΄ Π.Κ.) Παθητική δωροδοκία (235 ΠΚ), Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (άρ. 2 του Ν. 2331/1995, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3424/2005 και ενισχύθηκε με τον Ν. 3691/2008), Απιστία (390 εδ. β΄ ΠΚ), Παράβαση καθήκοντος (άρ. 256 του ΠΚ, άρ. 13 στοιχ. α` και 263Α του ΠΚ).

Συγκεκριμένα, ο κ. Αρ. Παυλίδης γνώριζε τις ενέργειες του κ. Π. Ζαχαρίου, όπως ο ίδιος στις αρχικές του καταθέσεις στον Αντιεισαγγελέα Εφετών κ. Ντογιάκο επιβεβαίωσε, λέγοντας ότι είναι συνήθης πρακτική η επίσκεψη των διευθυντών του Υπουργού στα γραφεία των ναυτιλιακών εταιριών, με τις οποίες το Υπουργείο συναλλάσσεται.

Μετά τις σοβαρότατες καταγγελίες σε βάρος του κ. Π. Ζαχαρίου, που του γνωστοποιήθηκαν μέσω του κ. Ιωάννη Αγγέλου, Διευθυντή του πολιτικού γραφείου του Πρωθυπουργού, ο κ. Παυλίδης κάλεσε αμέσως, όπως ισχυρίστηκε, τον κ. Π. Ζαχαρίου, που περίμενε έξω από το γραφείο του, και τον επέπληξε. Ακολούθως, και αυθημερόν υπέβαλε την προσχηματική παραίτησή του και ο κ. Παυλίδης έσπευσε να τον διορίσει ως ειδικό σύμβουλό του, χωρίς να αναμείνει τη διαλεύκανση της υποθέσεως. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η παραίτηση του κ. Ζαχαρίου και ο αυθημερόν διορισμός του ήταν προϊόν προσυνεννόησης και συμφωνίας μεταξύ τους.

Ενώ ο κ. Αρ. Παυλίδης γνωστοποίησε άμεσα στον κ. Πρωθυπουργό την παραίτηση του κ. Ζαχαρίου και την εκ μέρους του αποδοχή της, απέκρυψε τον αυθημερόν διορισμό του συνεργάτη του σε θέση ειδικού συμβούλου. Όλα τα ανωτέρω αποδεικνύουν τον άρρηκτο δεσμό μεταξύ τους, την αλληλεξάρτηση, την αλληλλοκάλυψη και την από κοινού προσπάθεια συγκάλυψης των καταγγελθέντων πράξεων.

Η κάλυψη του κ. Π. Ζαχαρίου από τον κ. Αρ. Παυλίδη είναι πλήρης και αυτό αποδεικνύεται από την αλληλοενημέρωση κατά την διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης, από τις παρεμβάσεις του με ένορκες καταθέσεις και υπομνήματα ενώπιον του Ανακριτή του 20ου Τμήματος. Μέχρι και σήμερα ο κ. Παυλίδης συνεχίζει να υποστηρίζει την αθωότητα του συνεργάτη του, παρά το γεγονός ότι αυτός είναι κατηγορούμενος.

Ο κ. Φ. Μανούσης δεν ήταν δυνατόν να γνωρίζει την αγορά ακινήτου από την θυγατέρα του κ. Αρ. Παυλίδη και τον τρόπο κτήσης του, εάν αυτό δεν του είχε γνωστοποιηθεί από κάποιον. Επομένως, είναι προφανές ότι έλαβε γνώση της αγοράς από τον κ. Π. Ζαχαρίου, με τον οποίο οι σχέσεις τους ήταν κομματικές, επαγγελματικές, υπηρεσιακές. Ο μοναδικός δε λόγος που θα μπορούσε ο κ. Ζαχαρίου να προβεί σε τέτοια αναφορά, ήταν να καταδείξει ότι υπάρχουν αυξημένες οικονομικές ανάγκες από πλευράς του πρώην Υπουργού, προκειμένου να ζητήσει χρήματα από τον κ. Μανούση, όπως ο τελευταίος κατήγγειλε.

Στους τραπεζικούς λογαριασμούς του κ. Π. Ζαχαρίου το τελευταίο δίμηνο του 2006 βρέθηκαν κατατεθειμένα 40.000 ευρώ από το σύνολο των ποσών που εκβιαστικά έλαβε από τον κ. Φ. Μανούση, χωρίς να αιτιολογείται, κατά τον ανακριτή, η προέλευσή τους. Το υπόλοιπο του ποσού των μετρητών 125.000 ευρώ (85.000 ευρώ) που έλαβε ο κ. Π. Ζαχαρίου από τον κ. Μανούση ευλόγως ταυτίζεται με το ποσόν των 80.000 ευρώ της γονικής παροχής του κ. Αρ. Παυλίδη προς την κόρη του, ιδίως εν όψει του ότι, κατά τους ισχυρισμούς του, η γονική αυτή παροχή έγινε στις αρχές του έτους 2007 για κάλυψη επισκευών που είχαν ολοκληρωθεί ήδη κατά το έτος 2005.

Οι αλλεπάλληλες ψευδείς καταθέσεις του κ. Ζαχαρίου σχετικά με την πραγματοποίηση των επισκέψεων στα γραφεία του κ. Μανούση και τον αριθμό αυτών και η τελική παραδοχή του μετά από ερωτήσεις του Ανακριτή του 20ου Τμήματος ότι επισκέφθηκε και την οικία του καταγγέλλοντος, σε συνδυασμό με την ύπαρξη στους λογαριασμούς του ποσού των 40.000 ευρώ, χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει την προέλευσή τους, επιβεβαιώνουν τις σχετικές καταγγελίες.

Τόσο ο κ. Π. Ζαχαρίου όσο και ο κ. Αρ. Παυλίδης, αρνούνται τη συναλλαγή τους με τον κ. Τσαμπίκο Τριομμάτη, κάτοικο Ρόδου, κομματικό στέλεχος και φίλο των ανωτέρω, στον οποίο απεστάλη από το γραφείο του κ. Φ. Μανούση στις 8-1-2007 το ποσό των 7.500 ευρώ για την κάλυψη διαφόρων εξόδων του πολιτικού γραφείου του κ. Αρ. Παυλίδη.

Από τις καταθέσεις των κ.κ. Μανούση, Σπανού και Αλιφέρη προκύπτει ότι για την διαχείριση των υποθέσεων του Υπουργείου με τους συναλλασσόμενους με αυτό ο κ. Αρ. Παυλίδης τους παρέπεμπε συστηματικά στον κ. Π. Ζαχαρίου και όχι στους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες για την επίλυση των θεμάτων τους.

Η αγορά του ακινήτου από την κ. Αγγελική Παυλίδη στις 19/07/2005 με τίμημα κατά το συμβόλαιο 155.426,04 ευρώ, η εμφάνιση εξοφλητικής πράξης τρεις ημέρες μετά και μάλιστα ενώπιον άλλου συμβολαιογράφου από την συντάξασα το συμβόλαιο αγοράς, η δήλωση του πληρεξουσίου του πωλητή ότι το τίμημα εξοφλήθηκε την ημέρα υπογραφής του συμβολαίου, ότι το τίμημα αγοράς ήταν 235.000 ευρώ, πράγμα που επιβεβαίωσαν η αγοράστρια, ο κ. Βαρδουλάκης και ο κ. Αναστάσιος Παυλίδης, η απόδειξη της αγοράστριας ότι έλαβε από τον κ. Βαρδουλάκη το ποσόν των 210.000 ευρώ στις 20/07/2005, ενισχύουν τις ήδη ισχυρές ενδείξεις τέλεσης των αναφερομένων αδικημάτων.

Ο υπ΄ αριθμ. 05460019556 λογαριασμός τηρούμενος στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, όπως προκύπτει από τις καταθέσεις των :

α) κ. Αγγελικής Παυλίδη,

β) κ. Ανδρέα Βαρδουλάκη,

γ) του πληρεξουσίου του πωλητή κ. Φάσσου

και των εξηγήσεων του κ. Αρ. Παυλίδη, από την προσβλητική δια το κύρος του θεσμού αυτοαναιρούμενη αντιφατική και ψευδή κατάθεση του κ. Κλέαρχου Ρούτση καθώς και από την κατάθεση του κ. Αναστασίου Παυλίδη σύμφωνα με την οποία ο ίδιος είχε χορηγήσει πληρεξούσιο από την ημερομηνία έναρξης τήρησης του ως άνω λογαριασμού, στον αδελφό του κ. Αρ. Παυλίδη, είναι «ύποπτος».

Η αντιμετώπιση του κ. Φ. Μανούση από τον κ. Αρ. Παυλίδη στην συγκεκριμένη υπόθεση, με στόχο την απόσπαση χρημάτων, όπως καταγγέλλεται από τον κ. Μανούση, εμφαίνεται και από την μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού συμπεριφορά του πρώην υπουργού, ο οποίος συνέχισε να αναθέτει απευθείας την εκτέλεση πλόων "άγονων" γραμμών στο πλοίο «ΠΗΝΕΛΟΠΗ», το οποίο είχε αποκλεισθεί, και όχι στον νόμιμο μειοδότη ανάδοχο.

Η εξ 120.120,00 ευρώ εγγυητική επιστολή προς την ιδιοκτήτρια εταιρία του πλοίου "ΠΗΝΕΛΟΠΗ", επεστράφη παρά το γεγονός ότι η σχετική διακήρυξη προέβλεπε την κατάπτωσή της.

Β. Αξιολογώντας με αντικειμενική κρίση το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων που συγκεντρώθηκαν και ειδικότερα τις καταθέσεις των νομίμως εξετασθέντων μαρτύρων, τα έγγραφα και τα υπόλοιπα αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίστηκαν και υπάρχουν στη δικογραφία σε συνδυασμό και με τις εξηγήσεις που δόθηκαν από τον τέως Υπουργό κ. Αριστοτέλη Παυλίδη, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν ισχυρές και επαρκείς ενδείξεις ότι ο κ. Αρ. Παυλίδης τέλεσε τις αξιόποινες πράξεις:

1. Ο κ. Αρ. Παυλίδης, υπό την ιδιότητά του ως Υπουργού, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι διέπραξε το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε εκβίαση αφού με προτροπές και παραινέσεις προκάλεσε εν γνώσει του στον κ. Παν. Ζαχαρίου την απόφαση να τελέσει την αξιόποινη πράξη της εκβίασης του κ. Φωτίου Μανούση, ( άρθρο 385 εδ. α΄ β΄, άρθρο 46 1α του ΠΚ) η οποία τελέσθηκε με τον τρόπο που αναλύθηκε ανωτέρω, προκειμένου να αποκομίσει, τόσο ο ίδιος (Παν. Ζαχαρίου), όσο και ο κ. Αρ. Παυλίδης παράνομο περιουσιακό όφελος. Η πράξη της εκβίασης, τελέστηκε από δράστη (Παναγιώτη Ζαχαρίου) που μεταχειρίστηκε απειλή, βλάβη στις επιχειρήσεις που ασκεί ο εξαναγκαζόμενος κ. Φώτιος Μανούσης, κατ’ επάγγελμα, κατά συνήθεια και κατ’ εξακολούθηση, όπως κατηγορείται. Συντρέχουν στη προκειμένη περίπτωση οι ίδιες επιβαρυντικές περιστάσεις και για τον ηθικό αυτουργό κ. Αρ. Παυλίδη.

2. Ο κ. Αρ. Παυλίδης, κατά τον ίδιο χρόνο, ενεργώντας ως υπάλληλος κατά την έννοια του άρθρου 13α Π.Κ. έλαβε από τον κ. Φώτιο Μανούση, με τη μεσολάβηση του κ. Παναγιώτη Ζαχαρίου, ωφελήματα το ύψος των οποίων δεν προσδιορίστηκε επακριβώς από την προκαταρκτική εξέταση, υπερβαίνοντα όμως σε κάθε περίπτωση το ποσό των 85.000 ευρώ προκειμένου να μην μεροληπτήσει κατά του κ. Φωτίου Μανούση και των εταιρειών συμφερόντων του τελευταίου κατά τη διενέργεια μειοδοτικών διαγωνισμών για τις άγονες γραμμές, προκύπτει δε ότι τέλεσε το αδίκημα της παθητικής δωροδοκίας του άρθρου 235 του Π.Κ.

3. Ο κ. Αρ. Παυλίδης εν γνώσει του απέκρυψε την αληθή προέλευση της περιουσίας του, κατά την αγορά του διαμερίσματος από την κόρη του κ. Αγγελική Παυλίδη, την τήρηση του υπ’ αριθμ. 05460019556 λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα, την προέλευση των εις αυτήν κατατεθειμένων σπαστών ποσών και την κίνησή του, παραβιάζοντας τις διατάξεις του Ν. 2331/1995, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3424/2005 και ενισχύθηκε με τον Ν. 3691/2008, σχετικά με την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

4.Ο κ. Αρ. Παυλίδης, υπό την ιδιότητά του ως διαχειριστή δημόσιας περιουσίας, της οποίας, με βάση το νόμο, είχε την επιμέλεια και διαχείριση, ως Υπουργός Αιγαίου, κατά το χρονικό διάστημα από 17-5-2007 έως και 11-6-2007 α) παρέλειψε να προβεί στην ανάθεση της διεξαγωγής της άγονης γραμμής μεταξύ των λιμένων Καβάλας, Λήμνου, Μυτιλήνης, Σάμου και μεταξύ των λιμένων Θεσσαλονίκης-Μυτιλήνης στο πλοίο «ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ», ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΝΙΚΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ Ν.Ε.», η οποία είχε προσφερθεί εγγράφως να ενεργεί τους πλόες άνευ καταβολής αντιτίμου (δωρεάν) και συνέχισε να επιτρέπει τη διεξαγωγή τούτων από το πλοίο «ΠΗΝΕΛΟΠΗ».

5. Ο κ. Αρ. Παυλίδης, ενεργώντας ως υπάλληλος κατά την έννοια του άρθρου 13α Π.Κ., με το να προβεί σε απευθείας ανάθεση της διεξαγωγής της άγονης γραμμής μεταξύ των λιμένων Καβάλας, Λήμνου, Μυτιλήνης, Σάμου και μεταξύ των λιμένων Θεσσαλονίκης-Μυτιλήνης, στο πλοίο «ΠΗΝΕΛΟΠΗ», το οποίο δεν πληρούσε τις νόμιμες προϋποθέσεις για την εν λόγω ανάθεση (είχε ανώνυμες μετοχές), αντί του πλοίου «ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ», ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΝΙΚΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ Ν.Ε.», η οποία είχε αναδειχθεί ανάδοχος του μειοδοτικού διαγωνισμού, παρέβη εκ προθέσεως τα καθήκοντά του, προκειμένου να περιποιήσει στους ιδιοκτήτες του ως άνω πλοίου «ΠΗΝΕΛΟΠΗ» παράνομο περιουσιακό όφελος.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Προτείνουμε:

Την άσκηση ποινικής δίωξης εις βάρος του Πρώην Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αριστοτέλη Παυλίδη για την τέλεση των αδικημάτων :

α) της ηθικής αυτουργίας σε εκβίαση κατ’ επάγγελμα, κατά συνήθεια και κατ’ εξακολούθηση,

β) της παθητικής δωροδοκίας

γ) της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

δ) της απιστίας κατ΄ εξακολούθηση

ε) της παράβασης καθήκοντος και την παραγγελία για τη διενέργεια κυρίας ανάκρισης.

ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΑ.ΣΟ.Κ.

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: