Παρασκευή, Απριλίου 10, 2009

Ερώτηση για εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)

Στις 26 Φεβρουαρίου 2009 συνεδρίασε η Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, όπου τα μέλη της ενημερώθηκαν από τον Υφυπουργό Εσωτερικών, κ. Νάκο, μεταξύ άλλων και για την πορεία υλοποίησης των περιφερειακών σχεδιασμών διαχείρισης στερεών αποβλήτων της χώρας. Ενώ τέθηκε στη συζήτησε πολλάκις το θέμα της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), ο Υφυπουργός Εσωτερικών απήντησε ότι το θέμα αυτό εκφεύγει των αρμοδιοτήτων του και ως εκ τούτου ουδεμία εξήγηση παρείχε επί του φλέγοντος αυτού ζητήματος. Κι αυτό γιατί, όσον αφορά στη διαχείριση των αδρανών αποβλήτων στην Ελλάδα, δεν υπάρχει ένα οργανωμένο δίκτυο συλλογής και αξιοποίησης των υλικών που περιέχονται στα απόβλητα αυτά.

Η Κυβέρνηση μέχρι σήμερα επαναπαύεται στον νόμο 2939/2001 και δεν έχει προχωρήσει στο σχεδιασμό και τη δημιουργία ενός οργανωμένου δικτύου συλλογής και αξιοποίησης των υλικών αυτών, με αποτέλεσμα η διαχείριση τους να γίνεται σήμερα αποσπασματικά, δημιουργώντας μεγάλα προβλήματα στο περιβάλλον εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσής τους. Δεν είναι τυχαίο ότι η τελευταία φράση είναι δανεισμένη από την ιστοσελίδα του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., γεγονός που καταδεικνύει –όχι απλώς την απουσία οποιασδήποτε κυβερνητικής πολιτικής- αλλά την εγκατάλειψη της χώρας, του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών από την πλευρά της Κυβέρνησης.

Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές καθώς μετά την ψήφιση του Ν.2939/2001 (ΦΕΚ Α 179/2001), μόλις πριν από λίγους μήνες συστήθηκε ο Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) με τα ΠΔ 99 ΦΕΚ 154/31-7-2008 και ΠΔ 170 ΦΕΚ Α 228/7-11-2008. Ταυτόχρονα το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ΔΕΝ έχει ακόμα προβεί στην υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος για την Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών – Κατασκευών – Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) με το οποίο θα καθίσταται υποχρεωτική η διαχείριση του συγκεκριμένου ρεύματος αποβλήτων με την εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», είτε ο ρυπαίνων είναι «οικονομικός παράγοντας» είτε είναι «διαχειριστής ΑΕΚΚ».

Δεν είναι τυχαίο βέβαια ότι μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί πέντε Προεδρικά Διατάγματα κατ’ εξουσιοδότηση του Ν 23939/2001 για όλα την εναλλακτική διαχείριση των ¨άλλων προϊόντων¨, όπως το υπ’ αριθμ. 109 ΦΕΚ 75 Α/ 5.3.04 για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιούμενων ελαστικών οχημάτων, το υπ’ αριθμ. 82 ΦΕΚ 64Α/2-3-04 για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, το υπ’ αριθμ. 116 ΦΕΚ 81 Α/ 5.3.04 για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων τέλους κύκλου ζωής, το υπ’ αριθμ. 115 ΦΕΚ 80 Α/5.3.04 για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιούμενων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και το υπ’ αριθμ. 117 ΦΕΚ 82 Α 5.3.04 για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Και ενώ βέβαια υπάρχει προσχέδιο το οποίο έχει εγκρίνει και υπογράψει ο κ. Υπουργός από το 2007, δεν έχει ακόμα εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα για την διαχείριση και την αξιοποίηση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις.

Τα αποτελέσματα από την εγκληματική αμέλεια της Κυβέρνησης είναι καταστροφικά για το περιβάλλον και τη ζωή των πολιτών στη χώρας μας. Τα απόβλητα αυτά, τα οποία εκτιμώνται σε 5.000 τόνους ημερησίως, οδηγούνται σε ένα μικρό ποσοστό είτε σε ΧΥΤΑ, είτε σε χωματερές, ενώ μεγάλες ποσότητες απορρίπτονται ανεξέλεγκτα σε ρέματα, σε παλαιά λατομεία και εν γένει στο φυσικό περιβάλλον. Σύμφωνα δε με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, η Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων απαγορεύει τη διάθεση αδρανών υλικών και εν γένει μπαζών στους ΧΥΤΑ και επιβάλλει τη διάθεσή τους σε ανεξάρτητους χώρους ταφής αδρανών.

Μετά τα παραπάνω αναρωτιέται κανείς γιατί δεν έχει εκδοθεί ακόμη το πολυπόθητο Προεδρικό Διάταγμα για την Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών – Κατασκευών – Κατεδαφίσεων που εδώ και τόσα χρόνια έχει στα χέρια της η Κυβέρνηση.

Κατόπιν των ανωτέρω

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

οι κ.κ. Υπουργοί

1. Γνωρίζετε ότι η διάθεση των αποβλήτων κατασκευών και εκσκαφών σε ανεξέλεγκτες χωματερές, ρέματα και γενικά στο φυσικό περιβάλλον έχει καταστροφικά αποτελέσματα για το περιβάλλον αλλά και την ποιότητα της ζωής των πολιτών της χώρας; Και αν ναι, τι σκοπεύετε να κάνετε γι’ αυτό;

2. Πότε πρόκειται να εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα για την Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών – Κατασκευών – Κατεδαφίσεων και για πιο λόγο έχει καθυστερήσει η έκδοσή του τόσο πολύ;

3. Υπάρχει οργανωμένο σχέδιο της Κυβέρνησης, και αν ναι πιο είναι αυτό, για την εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών – Κατασκευών – Κατεδαφίσεων;

4. Ποιος το τρόπος διαχείρισης των αποβλήτων αυτών στο Νομό Ροδόπης και ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση σήμερα;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: