Τρίτη, Μαΐου 05, 2009

Ερώτηση για την λειτουργία του Ινστιτούτου Υγιεινής
και Ασφάλειας της Εργασίας στην Κομοτηνή

Ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ροδόπης Γιώργος Πεταλωτής, κατέθεσε στη Βουλή ερώτηση προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με θέμα την απαράδεκτη αδιαφορία της Κυβέρνησης σχετικά με την έναρξη λειτουργίας του Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας στην Κομοτηνή.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ

ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ»

Στις 28 Απριλίου γιορτάστηκε η Παγκόσμια Ημέρα για την Υγιεινή και την Ασφάλεια στην Εργασία, που αποτελεί μια ολοκληρωμένη και εφαρμοσμένη μεθοδολογική προσέγγιση, απόλυτα συνυφασμένη με την παραγωγή και την εργασία στις σύγχρονες κοινωνίες. Δυστυχώς όμως απολύτως ξένη με τις κυβερνητικές προτεραιότητες. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ το 2004 ιδρύθηκε στην Κομοτηνή το παράρτημα του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας με στόχο την επί τόπου επιστημονική συμβολή στην ανάπτυξη προληπτικής πολιτικής για την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων στην ευρύτερη περιοχή, μέχρι σήμερα παραμένει κλειστό αν και είναι εξοπλισμένο με ιατρείο, με βιβλιοθήκη και χώρους σεμιναρίων και όμως δεν μπορεί να συνεισφέρει στην επιτακτική ανάγκη να αναπτυχθεί μια ουσιαστική πολιτική εκπαίδευσης και ενημέρωσης όλων για τα τόσο σημαντικά θέματα που αφορούν την υγεία των εργαζομένων και την αποφυγή επαγγελματικών κινδύνων και ατυχημάτων. Δεν μπορεί να προσφέρει ούτε το υλικό που διαθέτει και παράγει το Ινστιτούτο, ούτε τις συμβουλές προς κάθε εμπλεκόμενο στην παραγωγή, η οποία εξ ορισμού ενέχει πολλαπλούς και όχι πάντα τόσο ορατούς κινδύνους βλαβών στην υγεία του προσωπικού των επιχειρήσεων. Ένα τόσο χρήσιμο εργαλείο παραμένει επί πέντε χρόνια σε αχρησία εξαιτίας της αδιαφορίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας το οποίο δεν μεριμνά για τα λειτουργικά έξοδά του αφού αυτή είναι που διαχειρίζεται τους πόρους που έχουν συγκεντρωθεί για το σκοπό αυτό, από εργαζομένους και εργοδότες στο ταμείο του ΛΑΕΚ. Στην παρούσα συγκυρία, η Κυβέρνηση δεν κυρώνει την περσινή συλλογική σύμβαση εργασίας που προβλέπει αυξημένη χρηματοδότηση για τα παραρτήματα της περιφέρειας του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, ανάμεσά τους και της Κομοτηνής (όπως και του Βόλου, των Χανίων κτλ.) με συνέπεια να μην μπορεί να προσληφθεί και να εργασθεί το απαραίτητο τεχνικό, διοικητικό και ιατρικό προσωπικό.

ΕΠΕΙΔΗ το δικαίωμα στην ασφαλή και υγιή εργασία είναι αδιαπραγμάτευτο όπως και η ενημέρωση για τα θέματα αυτά

ΕΠΕΙΔΗ η ποιοτική σε κάθε της παράμετρο εργασία αποτελεί συνιστώσα της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και βασικό κριτήριο μιας πολιτισμένης κοινωνίας

ΕΠΕΙΔΗ η Υγιεινή και η Ασφάλεια της Εργασίας ως έννοια είναι δεκτική παρακολούθησης και εφαρμογής κανόνων και οδηγιών

ΕΠΕΙΔΗ αφορά εργοδότες, εργαζομένους, ακαδημαϊκούς και όλη την κοινωνία και ολοκληρώνεται στο πλαίσιο ενός θεσμού όπως το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας

ΕΠΕΙΔΗ παραμένει επί μακρόν ανενεργή μία εξαιρετική προσπάθεια σε πολύ προωθημένο στάδιο ανάπτυξης, πράγμα ακατανόητο

ΕΠΕΙΔΗ είναι απαίτηση όλης της τοπικής κοινωνίας για την έναρξη και την ομαλή λειτουργία του παραρτήματος του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας στην Κομοτηνή και η Πολιτεία εμφανίζεται ασυνεπής

ΕΡΩΤΑΤΑΙ η κ. Υπουργός

  • Γιατί δεν προωθείται επί πέντε χρόνια από την Κυβέρνηση το θέμα της έναρξης λειτουργίας του παραρτήματος του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας στην Κομοτηνή;
  • Πότε και με ποιες ενέργειες θα επιτρέψει τη λειτουργία του;
  • Πώς σκοπεύει να το ενισχύσει εφεξής και να εκμεταλλευθεί τις δυνατότητές του;
    Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: