Τετάρτη, Ιουλίου 01, 2009

Ερώτηση για αποκλεισμό 3.500 αγροτών από το πρόγραμμα "Αλέξανδρος Μπαλτατζής"

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

ΠΡΟΣ ΤΟΝ

ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Θέμα: 3.500 αγρότες αποκλείονται από το πρόγραμμα "Αλέξανδρος Μπαλτατζής" λόγω προϋπολογισμού

Η αγροτική συνδικαλιστική οργάνωση ΓΕΣΑΣΕ έχει ζητήσει την αναθεώρηση του προϋπολογισμού του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 ¨Αλέξανδρος Μπαλτατζής¨, σχετικά με το πρόγραμμα νέων αγροτών και τα σχέδια βελτίωσης αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Συγκεκριμένα, σε ολόκληρη τη χώρα έχουν υποβληθεί περίπου 7.000 αιτήσεις για το πρόγραμμα νέων αγροτών. Ο προϋπολογισμός για την παραπάνω δράση ανέρχεται μόνο στα 100 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η απαιτούμενη δαπάνη υπερβαίνει τα 200 εκατομμύρια ευρώ, με συνέπεια πλέον των 3.500 αγροτών να μην μπορούν να ενταχθούν στο μέτρο.

Αντίστοιχο σοβαρό πρόβλημα υπάρχει και στο μέτρο 1.2.1 «Σχέδια βελτίωσης». Όπως τονίζει η ΓΕΣΑΣΕ, το πραγματικό ποσό για επενδύσεις στον αγροτικό τομέα έως το 2013 είναι 120 εκατομμύρια ευρώ. Συνεπώς εκτιμάται ότι περίπου μόνο 400 αγρότες θα έχουν δυνατότητα επενδύσεων εκμεταλλευόμενοι τα σχέδια βελτίωσης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Ταυτόχρονα συνεχίζεται η υποβολή και νέων αιτήσεων από ενδιαφερόμενους αγρότες.

ΕΠΕΙΔΗ η Πολιτεία έχει χρέος να στηρίξει όλους τους νέους αγρότες προκειμένου να απασχοληθούν στον πολύ απαιτητικό πρωτογενή τομέα

ΕΠΕΙΔΗ είναι απόλυτη ανάγκη η ενίσχυση των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα προκειμένου να επιδιωχθεί ρεαλιστικά ο απαραίτητος εκσυγχρονισμός του

ΕΠΕΙΔΗ ο αγροτικός τομέας, εφ’ όσον ενισχυθεί επαρκώς, μπορεί να ανακόψει την φθίνουσα πορεία αρκετών περιοχών της χώρας, μεταξύ των οποίων του Νομού Ροδόπης, αλλά και της υπόλοιπης Θράκης

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός εάν προτίθεται να προβεί στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού για το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 ¨Αλέξανδρος Μπαλτατζής¨, προκειμένου να αναπτυχθεί πλήρως τόσο το πρόγραμμα νέων αγροτών, όσο και το πρόγραμμα για τα σχέδια βελτίωσης αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: