Πέμπτη, Ιουλίου 23, 2009

Ερώτηση για άρνηση του ΥΠΕΘΑ να καταθέσει στοιχεία
για τις τελευταίες κρίσεις των Ενόπλων Δυνάμεων

O Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ροδόπης Γιώργος Πεταλωτής, μαζί με άλλους συναδέλφους του από την Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ, κατέθεσε στη Βουλή ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας με θέμα την άρνηση του ΥΠΕΘΑ στο αίτημα της Αντιπολίτευσης να κατατεθούν στοιχεία για τις τελευταίες κρίσεις των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς: Υπουργό Εθνικής Άμυνας

Θέμα: Έωλη η άρνηση του ΥΠΕΘΑ στο αίτημα της Αντιπολίτευσης να κατατεθούν στοιχεία για τις τελευταίες κρίσεις των Ενόπλων Δυνάμεων

Κύριε Υπουργέ,

Δεν είναι λίγες οι ερωτήσεις και τα αιτήματα κατάθεσης εγγράφων που έχουν ζητηθεί στα πλαίσια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, στην προσπάθεια της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ να διασφαλίσει την διαφάνεια και την αξιοκρατία των Ενόπλων Δυνάμεων μέσα από τις αποφάσεις της Φυσικής και Πολιτικής Ηγεσίας των.

Επανειλημμένα, στις προεκλογικές σας εξαγγελίες αναφέρατε με επιμονή την δέσμευση σας περί επανίδρυσης ενός Κοινωνικού Κράτους βασισμένο στις αρχές της αξιοκρατίας, της ισότητας, και της αμεροληψίας. Πόσο κενές και χωρίς αξία αποδείχτηκαν αυτές οι εξαγγελίες! Τα ίδια τα έργα σας, σας διαψεύδουν.

Άνευ ουσίας και οι υποσχέσεις σας περί "οριστικής εξάλειψης του κομματισμού από τις ΕΔ, προκειμένου να αποκατασταθεί η ενότητα, η συνειδητή πειθαρχία, η σωστή ιεραρχική δομή και η συναδελφική αλληλεγγύη… αποκατάστασης των αδικιών και η εδραίωση της αξιοκρατίας σε όλες τις βαθμίδες, προκειμένου τα στελέχη να αισθάνονται ασφαλή σε ότι αφορά στην επαγγελματική τους εξέλιξη, η οποία στηρίζεται στα ουσιαστικά και τυπικά τους προσόντα, στην προσωπική τους επίδοση και απόδοση, στην ανιδιοτέλειά τους και στην προσήλωσή τους στο καθήκον και στη νομιμότητα… καθιέρωσης νέου συστήματος κρίσεων των στελεχών το οποίο να διασφαλίζει την αξιοκρατία, την δικαιοσύνη και ιδιαίτερα την εμπιστοσύνη των κρινόμενων", όπως αναφέρατε και σε προηγούμενη ερώτηση μας (Αρ. Πρωτ.17065/733/1.4.09).

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της αποτυχίας σας να σταθείτε στο ύψος των δικών σας εξαγγελιών, είναι οι αμέτρητες καταγγελίες για παράνομες μεθοδεύσεις σε όλα τα επίπεδα που γίνονται συνεχώς από την ημέρα ανάληψης της εξουσίας από την ΝΔ μετατρέποντας τις Ένοπλες Δυνάμεις σε κομματικό σας φέουδο. Το πιο θλιβερό γεγονός όμως είναι ότι ακόμα και για το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου προσπαθείτε να βάλετε εμπόδια.

Σε πολλές ερωτήσεις που κατατέθηκαν στη Βουλή, ζητήθηκε να κατατεθούν λίστες με τις τοποθετήσεις στελεχών των Ένοπλων Δυνάμεων καθώς επίσης και οι φάκελοι τους – ενδεικτικά μόνο αναφέρουμε κάποιες του τρέχοντος έτους (Αρ. Πρωτ. 12696/497/19.1.09, 15515/659/5.3.09, 15590/664/5.3.09, 16021/681/12.3.09, 16581/711/23.3.09, 16983/31.3.09 και 17065/733/1.4.09) – αλλά σπεύσατε στο όνομα της νομοθεσίας να αρνηθείτε την κατάθεση τους. Συγκεκριμένα, αναφέρατε ότι «είναι προσωπικά δεδομένα που εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις του Ν.2472/97 και επομένως, η κατάθεση τους απαιτεί την έγγραφη συγκατάθεση των αναφερομένων».

Όμως, η υπ’ αριθμ. 48/2008 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έρχεται σε αντίθεση με τις αιτιάσεις σας αφού έκρινε την νομιμότητα κατάθεσης στη Βουλή, στο πλαίσιο άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου, στοιχείων με προσωπικά δεδομένα πολιτών. Λαμβάνοντας η Αρχή υπόψιν της το Σύνταγμα και τον Ν. 2472/97, τον οποίο επικαλείστε, έκρινε ότι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο του ισχύοντος πολιτεύματος της Ελληνικής Δημοκρατίας και ως εκ τούτου όταν κατά το άρθρο 11 του Ν.2472/97, δεν ζητείται για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων η συγκατάθεση του υποκειμένου, η ενημέρωση του γίνεται με τον πιο πρόσφορο τρόπο και επιτρέπεται να γίνει ακόμα και δια του τύπου. Επομένως, σταθμίζοντας αφενός την ανάγκη άσκησης αποτελεσματικού κοινοβουλευτικού ελέγχου για την διαπίστωση της τήρησης των αρχών της διαφάνειας και της αξιοκρατίας και αφετέρου το μέγεθος της προσβολής των υποκειμένων, κρίνεται ότι πρέπει να ικανοποιείται το αίτημα των ερωτώντων βουλευτών και δεν κωλύεται η κατάθεση στοιχείων από τον Ν. 2472/97.

Κατόπιν όλων αυτών,

Ερωτάστε:

1. Πως δικαιολογείτε τις μεθοδεύσεις στις τοποθετήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων μέχρι σήμερα, προκειμένου να εξυπηρετηθούν πρόσωπα προσκείμενα και ευνοούμενα στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ; Να κατατεθούν τα στοιχεία των Αξιωματικών που κρίθηκαν στις πρόσφατες κρίσεις.

2. Με τις μεθοδεύσεις σας κρίνετε ότι διασφαλίζετε την αξιοκρατία, την δικαιοσύνη και την εμπιστοσύνη των κρινόμενων στις Ένοπλες Δυνάμεις;

3. Για ποιο λόγο κρύβεστε πίσω από δήθεν απαγορευτικές διατάξεις και δεν μας παραδίδεται τα στοιχεία που κατά το Σύνταγμα και τον Νόμο δικαιούμαστε για να διεξάγουμε τον Κοινοβουλευτικό μας έλεγχο;

4. Γνωρίζετε τις παραμέτρους του δικαιώματος του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου καθώς και πώς ερμηνεύει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τους περιορισμούς του Ν. 2472/97;

Δεν υπάρχουν σχόλια: