Παρασκευή, Ιουλίου 10, 2009

Ερώτηση για πολιτική δωρεάν παροχής διδακτικών υπηρεσιών από το αστυνομικό προσωπικό στις Σχολές
της Αστυνομικής Ακαδημίας

Αθήνα 10-07-2009

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: «Άδικη και αντιπαραγωγική η πολιτική δωρεάν παροχής διδακτικών υπηρεσιών από το αστυνομικό προσωπικό στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας»

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 2/32671/0022/05-07-2006 και τις διαταγές 8045/6/21-γ'/09-11-2006 και 8045/6/509-η‘/28-1 2-2006 της Αστυνομικής Ακαδημίας, το αστυνομικό προσωπικό (τόσο αυτό που υπηρετεί στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας (Σχολή Αξιωματικών, Τ.Δ.Α., Κ.Ε.ΕΙ.ΦΡ. κλπ.) όσο και αυτό που υπηρετεί σε άλλες Υπηρεσίες) που διδάσκει μαθήματα όπως αυτοπροστασία-αυτοάμυνα, οπλοτεχνική- σκοποβολή, συναθροίσεις - συγκεντρώσεις-αστυνομικές επιχειρήσεις κλπ., δικαιούται αποζημίωση μόνο για τις ώρες διδασκαλίας, πέραν των 7,5 ωρών διδασκαλίας και αφού εργαστεί το προβλεπόμενο ωράριο (8άωρο) στην Υπηρεσία του.

Παρά τις μέχρι τώρα υποσχέσεις της ηγεσίας της προηγούμενης και νυν ηγεσίας της ΕΛΑΣ και τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις, η πρόδηλη αδικία της δωρεάν παροχής διδακτικών υπηρεσιών από το αστυνομικό προσωπικό δεν αίρεται. Η άρση της καρκινοβατεί επί μακρόν στους δαιδαλώδεις διαδρόμους των αρμόδιων υπηρεσιών που «εξετάζουν», «μελετούν» και «επεξεργάζονται» τις προσήκουσες λύσεις.

Είναι προφανές ότι απαιτείται η άμεση τροποποίηση της ΚΥΑ 2/32671/0022/05-07-2006 προκειμένου να προβλεφθεί η πλήρης και κανονική αποζημίωση όσων εκ του αστυνομικού προσωπικού συνεισφέρουν με την πολύτιμη εμπειρία, τις γνώσεις και τον προσωπικό τους χρόνο, σε ιδιαίτερων απαιτήσεων διδακτικές υπηρεσίες προς τους εκπαιδευόμενους αστυνομικούς υπαλλήλους στις Σχολές Αστυνομίας. Αυτό θα λειτουργήσει αφενός ως κίνητρο συμμετοχής υψηλού ποιοτικού επιπέδου και αφετέρου ως αντιστάθμισμα για την εκτός υπηρεσίας απασχόληση η οποία πολλές φορές απαιτεί πρόσθετη σωματική κόπωση. Είναι ακόμη σημαντικός ο παράγοντας της ηθικής αναγνώρισης που συνεπάγεται η πολιτική στοιχειώδους ανταμοιβής τέτοιας προσφοράς από τους έμπειρους αστυνομικούς.

Επιπλέον, η έως τώρα μη καταβολή επιμισθίων στο αστυνομικό προσωπικό που διδάσκει στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας δημιουργεί και το αίσθημα της αδικίας μεταξύ τους, εφόσον το λαμβάνουν συνάδελφοί τους, αλλά και λοιποί καθηγητές, οι οποίοι διδάσκουν ακαδημαϊκά ή άλλα επαγγελματικά- αστυνομικά μαθήματα (πρακτική εφαρμογή ποινικών υποθέσεων κλπ.)

Απόρροια της δυσμενούς αυτής και άδικης αντιμετώπισης των αστυνομικών που καλούνται να διδάξουν μαθήματα όπως αυτοπροστασία-αυτοάμυνα, οπλοτεχνική – σκοποβολή, συναθροίσεις - συγκεντρώσεις-αστυνομικές επιχειρήσεις κλπ είναι ότι, αρκετοί από αυτούς που υπηρετούν σε Υπηρεσίες εκτός Σχολών Αστυνομικής Ακαδημίας, δεν επιθυμούν να διδάξουν, με αποτέλεσμα να μην μεταλαμπαδεύεται σε αυτές η μεγάλη εμπειρία- γνώση των μάχιμων Υπηρεσιών. Το δε προσωπικό που Υπηρετεί στα Τμήματα Δοκίμων Αστυφυλάκων - Κέντρα εκπαίδευσης Ειδικών Φρουρών, προσέρχεται να διδάξει σε αυτά εφόσον συμπίπτει στο ωράριο εργασίας του.

ΕΠΕΙΔΗ η ποιοτική διδασκαλία των συγκεκριμένων μαθημάτων (αυτοάμυνας- αυτοπροστασίας -οπλοτεχνική –σκοποβολή κλπ.) είναι άκρως απαραίτητη στο νέο αστυνομικό και ειδικό φρουρό, για την άρτια εκπαίδευσή του, και

ΕΠΕΙΔΗ η προσφορά δωρεάν διδακτικών υπηρεσιών δημιουργεί εμφανώς ζητήματα αδικίας σε σχέση με όσους αμείβονται κανονικά για τέτοιες υπηρεσίες στις Αστυνομικές Σχολές

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός εάν σκοπεύει να τροποποιήσει άμεσα την ΚΥΑ 2/32671/0022/05-07-2006 προκειμένου να προβλεφθεί αποζημίωση (αντίστοιχη με τους υπόλοιπους διδάσκοντες) σε όσους εκ του αστυνομικού προσωπικού διδάσκουν μαθήματα όπως αυτοπροστασία-αυτοάμυνα, οπλοτεχνική- σκοποβολή, συναθροίσεις - συγκεντρώσεις-αστυνομικές επιχειρήσεις κλπ. στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: