Τετάρτη, Φεβρουαρίου 06, 2008

Ερώτηση για αλιείς Ροδόπης

Ο Βουλευτής Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Πεταλωτής κατέθεσε ερώτηση προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με τα οξυμμένα προβλήματα των παράκτιων αλιέων του Ν. Ροδόπης και ιδιαίτερα όσον αφορά την απώλεια εισοδήματός τους εξαιτίας της πρόσφατης επίμονης εμφάνισης του φυτοπλαγκτού.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ

1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

2. ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

3. ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

4. ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

5. ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ»

Το τελευταίο διάστημα στο Θρακικό πέλαγος συμβαίνει ένα πρωτοφανές φαινόμενο. Για πρώτη φορά υπάρχει παρουσία γκριζοπράσινου φυτοπλαγκτού για περίοδο μεγαλύτερη του «φυσιολογικού» των δύο τριών ημερών και μάλιστα κατά τη διάρκεια του χειμώνα και όχι του θέρους. Συγκεκριμένα, επί ενάμιση και πλέον μήνα οι πολυπληθείς παράκτιοι αλιείς του Ν. Ροδόπης αδυνατούν να εξασκήσουν το επάγγελμά τους εξαιτίας του φυσικού αυτού φαινόμενου με προφανείς συνέπειες στο εισόδημά τους και τον οικογενειακό τους προγραμματισμό.

Αν και η συγκεκριμένη δραστηριότητα της παράκτιας αλιείας αποτελεί οικονομική δραστηριότητα του πρωτογενούς τομέα και οι αλιείς ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά υπάγονται στον ΟΓΑ, λόγω νομοθετικού κενού δεν προβλέπεται η αποζημίωση των αλιέων λόγω καταστροφών κατ’ αναλογία με ό,τι ισχύει για τον γεωργικό τομέα. Το αποτέλεσμα είναι η οικονομική απόγνωση και ανασφάλεια των αλιέων και η αίσθηση άδικης και ανισότιμης μεταχείρισης. Σημειωτέον ότι εκτός του περιστασιακού φαινόμενου του φυτοπλαγκτού, οι κίνδυνοι απώλειας εισοδήματος και κεφαλαίου που αντιμετωπίζουν οι παράκτιοι αλιείς (φυσικές καταστροφές, ζημιές από μεγάλα θηλαστικά κτλ.) είναι συνεχείς και με επαναλαμβανόμενη συχνότητα.

Η στάση της πολιτείας απέναντι στις τεκμηριωμένες θέσεις και αιτήματα αποζημίωσης των παράκτιων αλιέων προκαλεί απογοήτευση. Όχι μόνο δεν στέκεται αρωγός στα προβλήματά τους, αλλά ούτε καν έχει απαντήσει σε σχετικό αίτημα αποζημίωσης που υποβλήθηκε το 2004. Ας σημειωθεί ότι η υποβολή προγραμμάτων ενισχύσεων αντιστάθμισης ζημιών στην αγροτική παραγωγή, από τον ΕΛΓΑ προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβλέπεται από τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές.

Το γεγονός της εμφάνισης του γκριζοπράσινου φυτοπλαγκτού έρχεται ως χαριστική βολή στην επιβίωση ενός σκληρά εργαζόμενου κλάδου ο οποίος αντιμετωπίζει μια σειρά άλλων σημαντικών προβλημάτων, τοπικών ή γενικών, για τα οποία απαιτείται είτε μια άμεση παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών για να επιλυθούν, είτε η συνεπής εφαρμογή μιας πολιτικής βαθμιαίας βελτίωσης της κατάστασης. Ενδεικτικά, κάποια από τα ειδικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παράκτιοι αλιείς είναι:

1. Η πραγματική και αξιόπιστη καταγραφή των «ποσειδωνιών» και «τραγάδων» (θαλάσσια ενδιαιτήματα που προστατεύονται από συρόμενα εργαλεία) στην περιοχή

2. Η με ιδιαίτερο ζήλο αστυνόμευση της χρήσης πετρελαίου θέρμανσης από τους αλιείς αντί κίνησης, αν και δεν προκύπτει δημόσια ζημία από την τακτική αυτή

3. Η πλημμελής και αναποτελεσματική εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας ελέγχων για τα υπομεγέθη και εισαγόμενα αλιεύματα που βαφτίζονται ελληνικά

4. Οι ελλείψεις των λιμένων της Ροδόπης σε υποδομές (φύλαξη, τουαλέτες, φωτισμός, υδροδότηση, ηλεκτροδότηση, ψυγεία, αποθήκες, ράμπες, συντήρηση κτλ.)

5. Τραγικές ελλείψεις των λιμεναρχείων σε προσωπικό και μέσα αστυνόμευσης

Για τα παραπάνω προβλήματα ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:

1. Αν ζημιές που αφορούν παράκτια αλιεία ή μείωση εισοδήματος των παράκτιων αλιέων είναι δυνατόν να ενταχθούν σε σχετικό πρόγραμμα οικονομικών ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για αντιστάθμιση ζημιών και σε περίπτωση καταφατικής απάντησης αν προτίθεται η κυβέρνηση να αποζημιώσει τους παράκτιους αλιείς της Ροδόπης μέσω αυτής της οδού για τις απώλειες εισοδήματος λόγω του πρόσφατου φαινόμενου του φυτοπλαγκτού

2. Αν υπάρχει κυβερνητικός σχεδιασμός και βούληση της κυβέρνησης για ένταξη και της παράκτιας αλιείας στο καθεστώς αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ, με κάθε πρόσφορο τρόπο που να ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά του επαγγέλματος αυτού

3. Εάν η κυβέρνηση σκοπεύει να χρηματοδοτήσει μελέτη αξιόπιστης και λειτουργικής καταγραφής των «ποσειδωνιών» και «τραγάδων» του Θρακικού Πελάγους όπως ζητούν οι φορείς των παράκτιων αλιέων

4. Εάν σκοπεύουν να επιτρέψουν τη χρήση πετρελαίου θέρμανσης από τους παράκτιους αλιείς και ποια μέτρα σκοπεύουν να λάβουν για την επιτάχυνση των διαδικασιών επιστροφής των δασμών του πετρελαίου κίνησης στους ψαράδες

5. Ποια συγκεκριμένα μέτρα σκοπεύουν να λάβουν για τον έλεγχο των υπομεγέθων αλιευμάτων και της πάταξης του φαινόμενου της μετατροπής των εισαγόμενων σε ελληνικά και εάν και πότε προβλέπεται να γίνει ο καθορισμός λιμένων εκφόρτωσης βάσει του άρθρου 22 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1967/2006

6. Εάν έχουν διαπιστωθεί και πότε θα αποκατασταθούν οι μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό και μέσα αστυνόμευσης στα λιμεναρχεία και τα λιμενικά ταμεία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και πότε θα τεθεί επιτέλους σε υπηρεσία το λιμενικό σκάφος στο Πόρτο Λάγος που παρουσίασε αβαρία μηχανών

7. Εάν γνωρίζουν τα προβλήματα υποδομών και φύλαξης των λιμένων της Ροδόπης (όπως έχουν άλλωστε κατατεθεί στην κυβέρνηση από τους φορείς, τον τύπο και την τοπική αυτοδιοίκηση) και με ποια μέτρα σκοπεύουν να τα επιλύσουν

8. Ειδικότερα, αν προβλέπεται η οικονομική υποστήριξη του Δήμου Αιγείρου για την εκβάθυνση του στομίου του λιμένος Φαναρίου με ποσό επιπλέον του εγκριθέντος στο πρόγραμμα Θησέας

9. Με ποιο τρόπο θα υποστηρίξει και θα επιταχύνει τις διαδικασίες αποδέσμευσης των λιμένων Φαναρίου, Μαρώνειας και Ιμέρου από τα λιμενικά ταμεία και της απόδοσής τους στην τοπική αυτοδιοίκηση

10. Εάν σκοπεύουν να εμπιστευτούν τους φορείς των παράκτιων αλιέων με τη συμμετοχή τους θεσμικά στον προγραμματισμό έργων υποδομής και συντήρησης για την αλιεία και τη λειτουργία του θεσμού του «Συμβουλίου Αλιευτικής Πολιτικής» στην περιφέρεια για τη διαχείριση αλιευτικών προβλημάτων, επίσης με τη συμμετοχή των αλιευτικών φορέων

11. Σχετικά με το λιμάνι του Ιμέρου, γνωρίζει η Κυβέρνηση ότι απαιτείται η κατασκευή νέου λιμανιού γιατί για το υπάρχον κάθε χρόνο δαπανώνται πολλά χρήματα για την εκβάθυνσή του, χωρίς όμως οριστικό αποτέλεσμα.

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: