Δευτέρα, Φεβρουαρίου 11, 2008

Ερώτηση για τη μόρφωση παιδιών προσφύγων

Ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ροδόπης Γιώργος Πεταλωτής κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή σχετικά με, βάσει νόμου, δυσμενή μεταχείριση παιδιών προσφύγων στη χώρα μας και ζητά νομοθετική διορθωτική πρωτοβουλία.

Η ερώτηση έχει ως ακολούθως:

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Στο άρθρο 9 του Π.Δ. 220/2007 περί υποδοχής των προσφύγων που αιτούνται άσυλο στις χώρες της Ε.Ε. αναφέρεται ότι τα «ανήλικα τέκνα των αιτούντων και οι ανήλικοι αιτούντες έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα υπό προϋποθέσεις ανάλογες με αυτές που ισχύουν για τους Έλληνες πολίτες, εφόσον δεν εκκρεμεί εκτελεστό μέτρο απομάκρυνσης κατά των ιδίων ή των γονέων τους».

Επειδή στην παραπάνω διατύπωση ο περιορισμός πρόσβασης στην εκπαίδευση ανηλίκων, ασχέτως της όποιας συγκυριακής νομικής τους ταξινόμησης:

· Έρχεται σε αντίθεση με την κυρωθείσα από τη χώρα μας (1992) Διεθνή Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού (1989) η οποία καθιστά τη στοιχειώδη εκπαίδευση υποχρεωτική και δωρεάν για όλους

· Αντίκειται στη Σύμβαση της Γενεύης (1951) η οποία προβλέπει ίση μεταχείριση στην εκπαίδευση για τους πρόσφυγες

· Απάδει της συνθήκης ίδρυσης της Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

· Δεν αρμόζει σε πολιτισμένο κράτος με ανθρωπιστικό προσανατολισμό ιδιαίτερα επειδή αφορά τη μεταχείριση ευαίσθητων ομάδων (παιδιών) που είναι έστω και προσωρινά κάτοικοι της χώρας, ασχέτως νομικών εκκρεμοτήτων

και επειδή υπάρχει έντονο κοινωνικό ενδιαφέρον όπως τουλάχιστον φαίνεται από προσφυγή του σωματείου «Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες» στο Συμβούλιο της Επικρατείας εναντίον της διάταξης αυτής.

Ερωτώνται οι κ.κ.

Υπουργοί:

· εάν αποδέχονται ότι προκύπτει δυσμενής διάκριση (και άρα παραβίαση του θεμελιώδους δικαιώματος της εκπαίδευσης) εναντίον των παιδιών προσφύγων για τα οποία ή για τους γονείς τους εκκρεμεί εκτελεστό μέτρο απομάκρυνσης και μέχρι την υλοποίησή της

· εάν σκοπεύουν να αποκαταστήσουν το πρόβλημα με ειδική νομοθετική πρωτοβουλία και ποια μέτρα σκοπεύουν να λάβουν εντωμεταξύ για την άμβλυνση των προβλημάτων που δημιουργεί η άδικη μεταχείριση

· πώς αξιολογεί η κυβέρνηση τα ζητήματα παροχής ικανοποιητικής παιδείας σε παιδιά ιδιαίτερων πληθυσμιακών ομάδων, προσφύγων ή Ελλήνων πολιτών και με ποια μέτρα σκοπεύει η κυβέρνηση να υποστηρίξει στο άμεσο μέλλον τη στρατηγική της με στόχο την ισότιμη, ποιοτική και ενεργό συμμετοχή τους στην εκπαίδευση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: