Κυριακή, Φεβρουαρίου 17, 2008

Ερώτηση για τη μελισσοκομία

Ο Βουλευτής Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Πεταλωτής κατέθεσε στη Βουλή την παρακάτω ερώτηση σε σχέση με την καθυστέρηση των αποζημιώσεων στους μελισσοκόμους της Ροδόπης και την ανάγκη στοχευμένης στήριξης της μελισσοκομίας. Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ

1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

2. ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

3. ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

4. ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ»

Η μελισσοκομία αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη δραστηριότητα του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας που μπορεί να εξασφαλίσει κύριο ή συμπληρωματικό εισόδημα σε πλήθος πολιτών. Έχει δε ευρύτερη θετική επίδραση στο περιβάλλον, κυρίως μέσω της ευεργετικής συνεισφοράς των μελισσών στη διαδικασία επικονίασης. Ταυτόχρονα, εμμέσως δύναται να συμβάλλει στην απόκτηση ταυτότητας και θετικής εικόνας για μια περιοχή.

Η μελισσοκομική δραστηριότητα είναι ευαίσθητη περιστασιακά λόγω μιας ποικιλίας πιθανών κινδύνων προερχόμενων είτε από τις κλιματικές συνθήκες είτε από βιολογικούς παράγοντες (Αμερικανική Σηψιγονία, Νοσεμίαση κτλ.) Σε κάθε περίπτωση πάντως υπάρχουν μεγάλα περιθώρια ανάπτυξής της η οποία μπορεί να υποστηριχθεί από το κράτος.

Στο Ν. Ροδόπης, παρ’ όλη τη συστηματική προσπάθεια των παραγωγών μελιού να εκσυγχρονίσουν και να αναπτύξουν επιχειρηματικά την ντόπια μελισσοκομία, η κρατική αδιαφορία προκαλεί έκπληξη. Ενώ από τον ΕΛΓΑ Αλεξανδρούπολης έχουν σταλεί στα κεντρικά γραφεία των ΠΣΕΑ οι αναλυτικές καταστάσεις πληγέντων μελισσοκόμων σχετικά με τις ζημιές τους το καλοκαιριού του 2007 (μείωση παραγωγής κατά 70%), καθώς και η εκτίμηση των ζημιών, δεν έχουν ακόμα αποζημιωθεί. Η Κυβέρνηση τους αφήνει εκτεθειμένους, απλήρωτους και το κυριότερο, απογοητευμένους και προβληματισμένους, πράγμα που άλλωστε έχουν εκφράσει και δημόσια στον τοπικό Τύπο.

Επειδή η μελισσοκομία είναι ένας παραγωγικός κλάδος με εξαγωγική δυναμική και ασθενή συγκριτικά στήριξη της Πολιτείας, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Πότε θα αποδοθούν οι αποζημιώσεις για τις ζημιές του καλοκαιριού του 2007 στους μελισσοκόμους του Ν. Ροδόπης

2. Ποια μέτρα σκοπεύουν να λάβουν ώστε να εξορθολογίσουν, να επεκτείνουν και να βελτιώσουν το καθεστώς αποζημιώσεων όσον αφορά τη μελισσοκομία, με την ενεργό εμπλοκή του ΕΛΓΑ

3. Εάν σκοπεύουν να εντάξουν τους μελισσοκόμους στο προνομιακό καθεστώς χρήσης πετρελαίου κίνησης με χαμηλό ειδικό φόρο κατανάλωσης, απαντώντας θετικά στο λογικό αίτημα των φορέων τους

4. Σκοπεύει η Κυβέρνηση να συμπεριλάβει εφεξής αυτοδίκαια και αυτόματα και τους μελισσοκόμους σε όλα τα μέτρα στήριξης (π.χ. άτοκα δάνεια) που λαμβάνονται για τους κτηνοτρόφους της χώρας

5. Με ποια συγκεκριμένα μέτρα σκοπεύει η Κυβέρνηση να ενισχύσει την επικονίαση ανταποκρινόμενη στη διεθνή τάση αναγνώρισης της ευρύτερης οικολογικής της διάστασης, η οποία μάλιστα έχει αναδειχθεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση

6. Εν γένει, ποια μέτρα λαμβάνει και πως σκοπεύει να ανταποκριθεί περαιτέρω η Κυβέρνηση στις ανάγκες ενίσχυσης της μελισσοκομίας όσον αφορά την προμήθεια μελισσοκομικών σκευών και οργάνων από τους συνεταιρισμούς, την υποστήριξη δημιουργίας σύγχρονων τυποποιητηρίων, τις δράσεις μάρκετινγκ (προβολή, διαφήμιση, προώθηση, διανομή), την επιμόρφωση των ενδιαφερόμενων και τέλος τη στοχευμένη διάθεση επαρκών κονδυλίων από το ΕΣΠΑ (Δ’ ΚΠΣ)

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: