Τρίτη, Φεβρουαρίου 19, 2008

Ερώτηση για κτηνιατρείο Σαπών

Ο Βουλευτής Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Πεταλωτής κατέθεσε στη Βουλή την παρακάτω ερώτηση σε σχέση με ανάγκη αναβάθμισης του Αγροτικού Κτηνιατρείου Σαπών και την ενίσχυσή του με το απαραίτητο προσωπικό. Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΑΠΩΝ»

Στο πλαίσιο της προβλεπόμενη παροχής Κτηνιατρικής Υγείας, στο δεύτερο μεγαλύτερο Δήμο του Ν. Ροδόπης, το Δήμο Σαπών, λειτουργεί το Αγροτικό Κτηνιατρείο Σαπών το οποίο, εκτός από τον ομώνυμο Δήμο, εξυπηρετεί τους όμορους Δήμους Αρριανών, Φιλλύρας και την (ορεινή) Κοινότητα Κέχρου. Η συνεισφορά του Αγροτικού Κτηνιατρείου Σαπών στην κτηνοτροφία της περιοχής δεδομένης της αρκετά ανεπτυγμένης κτηνοτροφίας (8.500 βοοειδή και 140.000 αιγοπρόβατα μόνο στο Δήμο Σαπών) και του παραδοσιακά αγροτικού χαρακτήρα των εν λόγω περιοχών, είναι αυτονόητη. Σημειωτέον ότι η περιοχή αυτή της Ανατολικής Ροδόπης αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα υποβάθμισης και αναπτυξιακού προσανατολισμού από την Πολιτεία.

Δυστυχώς το κτηνιατρείο Σαπών αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα κυρίως λόγω υποστελέχωσης και αναγκών αναβάθμισης των κτιριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων για τις οποίες τα κονδύλια που προβλέπονται δεν επαρκούν (απαιτείται κονδύλι τουλάχιστον 50.000 €). Οι φιλότιμες προσπάθειες δε του υπάρχοντος προσωπικού δεν επαρκούν για την εύρυθμη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αναγκών της περιοχής ευθύνης του. Απαιτείται κατά εκτίμηση του Δήμου Σαπών και των φορέων της περιοχής η σύσταση και η κάλυψη μίας επιπλέον οργανικής θέσης Κτηνιάτρου και ενός νέου Διοικητικού υπαλλήλου, δεδομένης και της χρήσης ηλεκτρονικού Μητρώου ζώων για τη διαδικασία επιδοτήσεων προς τους κτηνοτρόφους. Ακόμα εκτιμάται ως απαραίτητη η απασχόληση ενός επιπλέον εργατοϋπαλλήλου για να επικουρεί το έργο του Κτηνιατρείου.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1. Εάν συμφωνεί και πώς σκοπεύει να ικανοποιήσει το αίτημα των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των αγροτικών και κτηνοτροφικών συλλόγων της περιοχής ευθύνης του Αγροτικού Κτηνιατρείου Σαπών για την περαιτέρω στελέχωσή του με το απαραίτητο προσωπικό

2. Εάν σκοπεύει να ικανοποιήσει το αίτημα χρηματοδότησης του Αγροτικού Κτηνιατρείου Σαπών για την κάλυψη της κτιριακής και μηχανολογικής υποδομής με κονδύλι τουλάχιστον 50.000 €

3. Εάν είναι στις προθέσεις της Κυβέρνησης να αναβαθμίσει ακόμα παραπάνω, θεσμικά και λειτουργικά, το Αγροτικό Κτηνιατρείο Σαπών και σε ποιες σχετικές ενέργειες σκοπεύει να προχωρήσει στο άμεσο μέλλον για το σκοπό αυτό

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: