Πέμπτη, Μαρτίου 13, 2008

Ερώτηση για προβλήματα στέγασης νεοπροσφύγων

Ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ροδόπης Γιώργος Πεταλωτής κατέθεσε στη Βουλή επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με σκοπό να συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής, με θέμα τα προβλήματα που βιώνουν οι παλιννοστούντες ομογενείς οι οποίοι φιλοξενούνται στον Ξενώνα «Αγάπη» της Μ.Κ.Ο «Αλληλεγγύη».

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Η Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

1.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

2.ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΝΑΞΙΟΠΑΘΟΥΝΤΩΝ ΝΕΟΠΡΟΣΦΥΓΩΝ»

Σε 75 διαμερίσματα ιδιοκτησίας πρώην ΕΙΥΑΠΟΕ στην Κομοτηνή διαμένουν οικογένειες νεοπροσφύγων από την τέως Ε.Σ.Σ.Δ. Αρχικά την ευθύνη των εγκαταστάσεων αυτών είχε ο Δήμος Κομοτηνής με παραχώρηση από την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ), μετά όμως τις εκλογές του 2004 ανακλήθηκε η σχετική απόφαση παραχώρησης εντελώς αναίτια και αστήρικτα. Στη συνέχεια, για τη διαχείριση των εγκαταστάσεων αυτών, ανακοινώθηκε η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας ΑΜΘ και του Αναπτυξιακού Μη Κυβερνητικού Οργανισμού (Μ.Κ.Ο.) της Εκκλησίας της Ελλάδας «Αλληλεγγύη» καθώς και η σύσταση επιτροπής η οποία θα εργαστεί για την εξεύρεση πόρων για τη λειτουργία του ξενώνα. Σημειώνεται ότι δημοσιεύματα αναφέρουν τη χορήγηση ποσού από το Υπουργείο Εξωτερικών για τον εξωραϊσμό και τη συντήρηση των διαμερισμάτων του ξενώνα σε ύψος που ανέρχεται σε 1,15 εκ. ΕΥΡΩ.

Στις 21-12-2006 υπογράφηκε μεταξύ της Περιφέρειας ΑΜΘ και του Μ.Κ.Ο. «Αλληλεγγύη» Σύμβαση Χρησιδανείου 25ετούς διάρκειας προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τη στεγαστική αποκατάσταση οικογενειών παλιννοστούντων ομογενών (Ξενώνας «ΑΓΑΠΗ»). Η εν λόγω σύμβαση προβλέπει ότι οι δαπάνες φύλαξης, φόροι, τέλη και πάσης φύσης δικαιώματα τρίτων από τη χρήση των διαμερισμάτων και των εγκαταστάσεών του βαρύνουν την «Αλληλεγγύη».

Από τον Ιανουάριο του 2008 η «Αλληλεγγύη» άρχισε να απαιτεί την πληρωμή των παγίων εξόδων (ρεύμα, νερό, θέρμανση) των διαμερισμάτων από τους ενοίκους με άκομψες πιέσεις για «συμμόρφωση προς τις υποδείξεις».

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

1. Προτίθεται η Κυβέρνηση να καταγγείλει τη σύμβαση χρησιδανείου με τον Μ.Κ.Ο. «Αλληλεγγύη» για τον ξενώνα «Αγάπη» ώστε να αποδοθεί ξανά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση η πλήρης ευθύνη διαχείρισής του με ταυτόχρονη γενναία παροχή σχετικών πόρων, και ποια μέτρα κοινωνικής καθοδήγησης και ενεργού κοινωνικής μέριμνας με εξειδικευμένες και επιστημονικές παρεμβάσεις έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται υπέρ των ομογενών είτε ειδικά για όσους φιλοξενούνται στον Ξενώνα «Αγάπη» είτε γενικά για τους παλιννοστούντες της περιοχής;

2. Σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να προβεί η Κυβέρνηση για την αποδοτικότερη δυνατή κοινωφελή δράση της Μ.Κ.Ο. «Αλληλεγγύη» στο Ν. Ροδόπης, χωρίς να εγείρονται υποψίες μικροκομματικής εκμετάλλευσης θεμάτων ανακούφισης ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων, καθώς και για τον έλεγχο χρήσης των κονδυλίων που έχουν δοθεί για την ανακαίνιση και λειτουργία του ξενώνα «Αγάπη»;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: