Τρίτη, Μαρτίου 25, 2008

Απάντηση ΕΛΤΑ

Ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ροδόπης Γιώργος Πεταλωτής έλαβε το συνημμένο έγγραφο των ΕΛΤΑ ως απάντηση σε ερώτησή του σχετικά με την απαξίωση των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) και τα προβλήματα των ΕΛΤΑ Κομοτηνής. Όπως φαίνεται από την απάντηση των ΕΛΤΑ και ειδικότερα από την παράγραφο 3, η Κυβέρνηση επιμένει να μην αναγνωρίζει τις ανάγκες ομαλής εξυπηρέτησης των πολιτών της περιοχής και αποκλείοντας την πρόσληψη επιπλέον προσωπικού παρά τις τεκμηριωμένες απαιτήσεις του Συλλόγου των εργαζομένων και παρά την παραδοχή περί προγραμματιζόμενων προσλήψεων 1000 νέων υπαλλήλων πανελλαδικά. Επίσης, απαντά με αοριστίες στην ανάγκη σύστασης και λειτουργίας επιπλέον παραρτημάτων στην Κομοτηνή αν και είναι οφθαλμοφανής η σχετική ανάγκη.

Το έγγραφο της απάντησης είναι το παρακάτω :

===============================================================

Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: «Παροχή στοιχείων για θέματα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου»

Απαντώντας στο υπ' αριθμ. Β- 615/27-2-2008 έγγραφό σος με το οποίο μας διαβιβάσατε αντίγραφο της υπ' αριθμ. 7007/22-2-2008 Ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή από τον Βουλευτή κ. Γεώργιο Πεταλωτή, σας πληροφορούμε τα εξής :

1- Το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο του ΕΛΤΑ προβλέπει τη συνεχή ανάπτυξη της Εταιρίας, τη διαρκή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και τη διασφάλιση της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας. Με βάση το σχέδιο αυτό, ο ΕΛΤΑ αυξάνει συνεχώς τα έσοδα του, έχει συνεχώς κέρδη, υλοποιεί το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία του και συγκεντρώνει τη θετική γνώμη του 80% των πολιτών, σύμφωνα με όλες τις μετρήσεις. Το επενδυτικό πρόγραμμα του ΕΛΤΑ χρηματοδοτείται και από κοινοτικούς πόρους. Τα στοιχεία αυτά δεν συνιστούν απαξίωση και ανακοπή της αναπτυξιακής πορείας. Επίσης, έχουν δρομολογηθεί οι απαραίτητες ενέργειες για τη σημαντική ενίσχυση του ΕΛΤΑ στις αγορές ταχυμεταφορών και δεμάτων, αξιοποιώντας και τη δυνατότητα επίτευξης διεθνών συνεργασιών στον τομέα αυτό.

2- Τα ζητήματα της στελέχωσης του ΕΛΤΑ αποτελούν υψηλή προτεραιότητα και προσδιορίζονται από τις εξελίξεις της ταχυδρομικής αγοράς, την τεχνολογική και λειτουργική αναβάθμιση της Επιχείρησης, ως αποτέλεσμα των μεγάλων επενδύσεων, που ολοκληρώνονται, καθώς και από την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Ο σχεδιασμός των προσλήψεων τακτικού προσωπικού γίνεται με βάση τις επιχειρησιακές ανάγκες και τις αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης, στο πλαίσιο της διαδικασίας προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ για την κάλυψη κενών θέσεων σε όλη τη χώρα. Ειδικότερα, προγραμματίζεται άμεσα η πρόσληψη 1.000 υπαλλήλων πλήρους απασχόλησης διαφόρων ειδικοτήτων, ώστε να αντιμετωπιστούν το ταχύτερο δυνατό οι αναπτυξιακές ανάγκες της εταιρίας. Σε έκτακτες περιστάσεις και σε περιόδους αιχμής (καλοκαίρι, άδειες κλπ.), η συνέχιση της κανονικής εξυπηρέτησης των πελατών του ΕΛΤΑ επιτυγχάνεται με προσλήψεις εποχιακών υπαλλήλων.

3- Στην πόλη της Κομοτηνής λειτουργεί το ομώνυμο Καταστήματα, στο οποίο υπηρετούν δεκατρείς (13) υπάλληλοι (τακτικό προσωπικό) και ένας (1) εποχικός, οι οποίοι επαρκούν πλήρως για την κάλυψη των ταχυδρομικών αναγκών των κατοίκων της πόλης. Εξετάζεται και η σύσταση και λειτουργία Ταχυδρομικών Πρακτορείων, τα οποία θα διευκολύνουν την εξυπηρέτηση των πελατών του ΕΛΤΑ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΑΠΡΑΝΤΖΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: