Πέμπτη, Μαρτίου 27, 2008

Ερώτηση για αποφοίτους Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης του ΔΠΘ

Ο Βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ροδόπης Γιώργος Πεταλωτής, κατέθεσε ερώτηση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Παιδείας, Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων του τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως ακολούθως:

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ

1. ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

2. ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

3. ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

4. ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ»

Το αίσθημα της αδικίας και του κοινωνικού αποκλεισμού βιώνουν τα τελευταία χρόνια πολλοί από τους 804 αποφοίτους του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή, και ιδιαίτερα όσοι εξ' αυτών, 440 το πλήθος, ακολούθησαν την κατεύθυνση της Κοινωνικής Εργασίας δηλαδή αυτή που το Δημόσιο αναγνωρίζει ως ειδικότητα «ΠΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί».

Το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης είναι το πρώτο και το μόνο τμήμα ΑΕΙ που λειτουργεί στη χώρα μας και παρέχει Πανεπιστημιακού επιπέδου εκπαίδευση στους τομείς:

α. της Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής και

β. της Κοινωνικής Εργασίας

Σύμφωνα με το Π.Δ. 304/94, το Τμήμα έχει, ανάμεσα σε άλλα, την αποστολή:

· Να συμβάλλει στην εμπέδωση του αισθήματος κοινωνικής αλληλεγγύης και στη βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών

· Να καταρτίζει στελέχη διοίκησης και προγραμματισμού με προσανατολισμό την κοινωνική διοίκηση και την κοινωνική εργασία, ικανά να σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν και να αξιολογούν προγράμματα κοινωνικής πολιτικής.

Είναι φανερή λοιπόν η δυνατότητα να απασχοληθούν οι απόφοιτοι του Τμήματος σε πλήθος θέσεων δημοσίου ενδιαφέροντος σε ένα κράτος όπως η Ελλάδα που εξ ορισμού αντιμετωπίζει προκλήσεις κοινωνικής συνοχής, επιστημονικής στήριξης ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, κατάλληλης και αποτελεσματικής υλοποίησης ευρωπαϊκών κατευθύνσεων πολιτικής και προσαρμογής τους στα ελληνικά δεδομένα, διαχείρισης των συστημάτων κοινωνικής προστασίας και τέλος βέλτιστης αξιοποίησης των ανθρώπινων πόρων.

Δυστυχώς, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση των πτυχιούχων του Τμήματος (δηλαδή α. Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής και β. Κοινωνικής Εργασίας) οι απόφοιτοί του αντιμετωπίζουν την αδιαφορία της Πολιτείας και δεν συμπεριλαμβάνονται στις προκηρύξεις των δημόσιων υπηρεσιών. Αυτό συμβαίνει διότι αυτές αγνοούν το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης, είτε επιμένοντας να ζητούν Κοινωνικούς Λειτουργούς αποκλειστικά από τα αντίστοιχα Τμήματα των ΤΕΙ, πράγμα παράδοξο, είτε διότι δεν έχουν ενημερωθεί για το σύνολο των προσφερόμενων ειδικοτήτων από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Στο δημόσιο τομέα κανείς δεν προβληματίζεται τελικά για την κάλυψη αναγκών από ειδικούς επιστήμονες, που προέρχονται από νέες ειδικότητες που ξεφεύγουν από το πλαίσιο των παραδοσιακών Τμημάτων της ελληνικής επικράτειας. Το φαινόμενο όμως της προχειρότητας αυτής πρέπει να λάβει τέλος.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

· Γνωρίζουν την ύπαρξη και την αποστολή του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης;

· Αναγνωρίζουν την διαθεσιμότητα των αποφοίτων του και τις ανάγκες απορρόφησής τους και στο δημόσιο τομέα;

· Γιατί δεν συμπεριλαμβάνονται σε εύλογο ποσοστό στις προκηρύξεις του Δημοσίου και οι απόφοιτοι του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, όσον αφορά τις θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών (ειδικά όσον αφορά αυτές των υπηρεσιών των Υπουργείων Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης);

· Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η Κυβέρνηση για να ενισχυθεί εν γένει η αναγνωρισιμότητα του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην ελληνική κοινωνία;

· Σκοπεύει η Κυβέρνηση να εκσυγχρονίσει τη διαδικασία σχεδιασμού και περιγραφής των απαραίτητων θέσεων εργασίας και προγραμματισμού για το δημόσιο τομέα, ώστε να μην προκρίνονται παραδοσιακές και μόνο ειδικότητες και να προδιαγράφονται οι θέσεις αυτές και οι σχετικές προσλήψεις με ποιοτικότερα κριτήρια από τους ισχύοντες αυτοματισμούς του κρατικού μηχανισμού, που είναι πρόδηλα ανεπαρκείς για τη σύγχρονη εποχή;

· Προτίθεται η Κυβέρνηση να διαμορφώσει κάποιο «Χάρτη Ειδικοτήτων», προσαρμοσμένο στη σύγχρονη ελληνική και διεθνή προσφορά εκπαιδευτικών υπηρεσιών, και να υποχρεώσει τους φορείς που διεξάγουν προσλήψεις να ανατρέχουν σε αυτόν προκειμένου να τεκμηριώνουν τις ανάγκες τους και αν ναι, με ποια διαδικασία θα ελέγχεται η συνετή και συνεπής χρήση του;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ

1 σχόλιο:

Σύλλογος Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής και Διοίκησης είπε...

Εκ μέρους του Συλλόγου Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής και Διοίκησης θα ήθελα να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία που πήρατε αναφορικά με το χρόνιο ζήτημα της επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης, καθώς και της προώθησης της επιστήμης της Κοινωνικής Πολιτικής. Αναμένουμε τις απαντήσεις των αρμοδίων Υπουργών και σας καλούμε να συμμετέχετε στις κοινές μας δράσεις για την προώθηση των ζητημάτων μας.
Ευχαριστώ,
Φλωρίνης Δημήτρης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΕΚΠΔ
www.socialpolicy.gr