Πέμπτη, Ιουνίου 05, 2008

Ερώτηση για τo χαρακτηρισμό των λιμών Βιστωνίδα και Ισμαρίδα

Ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ροδόπης Γιώργος Πεταλωτής, καταθέτει στη Βουλή ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με θέμα την απαράδεκτη καθυστέρηση υπογραφής της Απόφασης Χαρακτηρισμού των Λιμνών Βιστωνίδας και Ισμαρίδας ως Πάρκου.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ

ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ:

«ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ «ΛΙΜΝΗΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ – ΛΙΜΝΗΣ ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΩΣ ΠΑΡΚΟΥ»

Μία έκταση που απλώνεται σε 750.000 στρέμματα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (περιλαμβάνει π.χ. τις Λίμνες Βιστωνίδα και Ισμαρίδα), και η οποία αποτελεί μείζονος σημασίας περιοχή περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος πανευρωπαϊκής εμβέλειας, στερείται του χαρακτηρισμού της ως πάρκου ώστε να αναδειχθεί επισήμως και βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών προστατευόμενη περιοχή. Έτσι πλήττεται η δυνατότητα χάραξης πολιτικής και δημιουργίας υποδομών στους δήμους Αιγείρου, Ιάσμου, Ν. Σιδηροχωρίου και Μαρωνείας του Ν. Ροδόπης αλλά και εν γένει δεν γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και φορείς τις χρήσεις γης, γεγονός που αυτονόητα προξενεί μεγάλα προβλήματα.

Παρά τον επί χρόνια εξαντλητικό και περατωμένο πια διάλογο του Υπουργείου με τοπικούς φορείς (Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, επιχειρηματικών φορέων και συλλόγων κ.ο.κ.) και παρά την ειδική επιστημονική συνδρομή του παραρτήματος Θράκης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και της υποβολής στο Υπουργείο σας ενός σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) από τον Φορέα Διαχείρισης των εν θέματι υγροβιότοπων ήδη από το 2006 (αρ. πρ. 658/24-11-2006), παρατηρείται απαράδεκτη καθυστέρηση στην έκδοση της απαραίτητης Κ.Υ.Α.

Το Υπουργείο σας δεν έχει τηρήσει τις επανειλημμένες δεσμεύσεις του για υπογραφή της Κ.Υ.Α., σε ένα θέμα που έπρεπε από χρόνια να έχει λήξει, και εξακολουθεί περιέργως την παρελκυστική τακτική της καθυστέρησης στην διαμόρφωση και υπογραφή της απαραίτητης Κ.Υ.Α. με αποτέλεσμα:

· Να γεννώνται αμφιβολίες για την πολιτική βούληση να προχωρήσει το θέμα

· Να καθυστερεί η οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, και ιδιαίτερα του Ν. Ροδόπης, όπως το εισπράττουμε από την τοπική κοινωνία, αφού δεν είναι διαθέσιμες και σαφείς οι χρήσεις γης (για γεωργία, κτηνοτροφία, βιοτεχνία και τουρισμό)

· Να εκκρεμεί η πρόοδος θεμάτων βασικών υποδομών στην περιοχή

· Να δυσχεραίνεται η διαχείριση των υδάτινων πόρων

· Να απειλείται η χώρα με επιβολή προστίμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Επειδή η παρέλευση υπερβολικά μεγάλου χρονικού διαστήματος για την επεξεργασία του σχεδίου Κ.Υ.Α. που διαθέτει το Υπουργείο σας, ως προϊόν της συνισταμένης των απόψεων των ενδιαφερομένων τοπικά, και η αποφυγή της ευθύνης της τελικής υπογραφής της από την Κυβέρνηση δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους να διαταραχθεί η εύθραυστη ισορροπία του συμβιβασμού των προσεγγίσεων που επιτεύχθηκε προκειμένου να προχωρήσει η άκρως σημαντική αυτή ρύθμιση για το οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό γίγνεσθαι μιας μεγάλης γεωγραφικής ενότητας, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Εάν και πότε πρόκειται να υπογραφεί από την Κυβέρνηση η Κ.Υ.Α. για το χαρακτηρισμό των υγροβιότοπων των Λιμνών Βιστωνίδας και Ισμαρίδας και της ευρύτερης περιοχής.

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: