Πέμπτη, Ιουλίου 17, 2008

Ερώτηση για τις άδειες μητρότητας στην ΕΛΑΣ

ΠΡΟΣ TON ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ»

Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για το προσωπικό της ΕΛΑΣ και προκειμένου για τις άδειες ειδικών περιπτώσεων (άρθρο 10 Π.Δ.27/1986), όπως η άδεια μητρότητας, συνδέεται ευθέως με τον εκάστοτε ισχύοντα Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα. Η τελευταία μάλιστα τροποποίηση του αναφέρει ρητά τον τότε ισχύοντα Κώδικα (Ν.2683/1999). Όμως κατά την τρέχουσα εφαρμογή του κανονισμού της ΕΛ.ΑΣ. εμφανίζεται μια ανελαστική προσήλωση στην ακριβή διατύπωση του ισχύοντος κανονισμού χωρίς να λαμβάνεται υπ' όψιν η αυτοδίκαια και αυτόματη αναπροσαρμογή του με βάση το νέο Κώδικα για τους Δημοσίους Υπαλλήλους (Ν.3528/2007) ο οποίος τουλάχιστον στο άρθρο 52 θεσμοθετεί περαιτέρω δικαιώματα για την άδεια μητρότητας σε σχέση με τον Ν.2683/1999, όπως η προσαύξηση άδειας σε περίπτωση τρίτου τέκνου, τα οποία όμως στερούνται κακώς από τις δικαιούχους.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

♦ Εάν προτίθεται να προβεί σε άμεσες διορθωτικές ενέργειες για τα προβλήματα κακής τρέχουσας εφαρμογής των διατάξεων για τη μητρότητα του Π.Δ.27/1986 (δηλαδή είτε ξεκάθαρες ερμηνευτικές οδηγίες στις αστυνομικές διευθύνσεις της χώρας είτε άμεση αντικατάσταση της αναφοράς του «Ν.2683/1999» με το νέο «Ν.3528/2007», στο σχετικό άρθρο 10 του Π.Δ.27/1986, αλλά και όπου αλλού δει

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: