Πέμπτη, Ιουλίου 17, 2008

Ερώτηση για τη στέγαση νεοπροσφύγων

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

1.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

2.ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΝΑΞΙΟΠΑΘΟΥΝΤΩΝ ΝΕΟΠΡΟΣΦΥΓΩΝ»

Σε 75 διαμερίσματα ιδιοκτησίας πρώην ΕΙΥΑΠΟΕ στην Κομοτηνή διαμένουν οικογένειες νεοπροσφύγων από την τέως Ε.Σ.Σ.Δ. Αρχικά την ευθύνη των εγκαταστάσεων αυτών είχε ο Δήμος Κομοτηνής με παραχώρηση από την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ), ενώ μετά τις εκλογές του 2004, εντελώς αδικαιολόγητα, ανακλήθηκε η σχετική απόφαση παραχώρησης. Στη συνέχεια, για τη διαχείριση των εγκαταστάσεων αυτών, ανακοινώθηκε η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας ΑΜΘ και του Αναπτυξιακού Μη Κυβερνητικού Οργανισμού (Μ.Κ.Ο.) της Εκκλησίας της Ελλάδας «Αλληλεγγύη» καθώς και η σύσταση επιτροπής η οποία θα εργαστεί για την εξεύρεση πόρων για τη λειτουργία του ξενώνα.

Στις 21-12-2006 υπογράφηκε μεταξύ της Περιφέρειας ΑΜΘ και του Μ.Κ.Ο. «Αλληλεγγύη» Σύμβαση Χρησιδανείου 25ετούς διάρκειας. Η εν λόγω σύμβαση προβλέπει ότι οι δαπάνες φύλαξης, φόροι, τέλη και πάσης φύσης δικαιώματα τρίτων από τη χρήση των διαμερισμάτων και των εγκαταστάσεων του βαρύνουν την «Αλληλεγγύη».

Από τον Ιανουάριο του 2008 η «Αλληλεγγύη» άρχισε να απαιτεί την πληρωμή των παγίων εξόδων {ρεύμα, νερό, θέρμανση) των διαμερισμάτων από τους ενοίκους.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

1. Προτίθεται η Κυβέρνηση να καταγγείλει τη σύμβαση χρησιδανείου με τον Μ.Κ.Ο. «Αλληλεγγύη» για τον ξενώνα «Αγάπη» ώστε να αποδοθεί ξανά στην Τ.Α. η πλήρης ευθύνη διαχείρισης του;

2. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί η Κυβέρνηση για την αποδοτικότερη δράση της ανωτέρω Μ.Κ.Ο. «Αλληλεγγύη» στο Ν. Ροδόπης καθώς και για τον έλεγχο χρήσης των κονδυλίων που έχουν διατεθεί για τον ξενώνα «Αγάπη»;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: