Τρίτη, Ιουλίου 22, 2008

Ερώτηση για τις περικοπές ενισχύσεων στους αγρότες

Ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ροδόπης Γιώργος Πεταλωτής, μαζί με άλλους 45 συναδέλφους του της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ, κατέθεσε στη Βουλή ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα τον άμεσο κίνδυνο περικοπής των ευρωπαϊκών ενισχύσεων για τους αγρότες κατά 10% εξαιτίας σοβαρότατων ευθυνών της Κυβέρνησης. Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Σοβαρές ευθύνες της κυβέρνησης για την περικοπή από την Ε.Ε. των ενισχύσεων για τους αγρότες

Κόλαφος αποτελεί για την κυβέρνηση η ανακοίνωση της αρμόδιας Επιτρόπου σε θέματα γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης, κας Mariann Fischer Boel, ότι έχει κινηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η διαδικασία μείωσης κατά 10% των πληρωμών προς την Ελλάδα για τα μέτρα των γεωργικών στρεμματικών ενισχύσεων και της αγροτικής ανάπτυξης, λόγω των ελλείψεων στο εθνικό σύστημα ελέγχου.

Παρά τις κατά καιρούς διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στη διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώνει μεγάλα προβλήματα και σοβαρές δυσλειτουργίες. Στις δυσλειτουργίες και τα προβλήματα αυτά περιλαμβάνονται η καταγραφή στο σύστημα ως επιλέξιμων γαιών που δεν είναι επιλέξιμες και η αδυναμία διενέργειας αποτελεσματικών επιτόπιων ελέγχων. Επίσης, διαπιστώνονται προβλήματα στη βάση δεδομένων αναγνώρισης και καταγραφής των ζώων, στην ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής για την επεξεργασία των δεδομένων και ελλείψεις προσωπικού για τη λειτουργία του συστήματος.

Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση αποδεικνύεται αφερέγγυα απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με την υλοποίηση του σχεδίου δράσης που συμφώνησε την άνοιξη του 2006 για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος ελέγχου.

Με τις κατά καιρούς διαβεβαιώσεις εντός και εκτός της Βουλής ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στη διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παραπλανούσε τόσο τη Βουλή όσο και τους Έλληνες αγρότες.

Η κυβέρνηση της Ν. Δημοκρατίας αποδεικνύει για άλλη μία φορά την ανικανότητα της να διαχειριστεί σωστά και με διαφάνεια τις κοινοτικές ενισχύσεις.

Με δεδομένο ότι αυτή η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί μία πολύ αρνητική εξέλιξη και πλήττει τα συμφέροντα της χώρας μας

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

1. Γιατί αδράνησε και καθυστέρησε η κυβέρνηση στην υλοποίηση του σχεδίου δράσης για τη δημιουργία εθνικού συστήματος ελέγχου που συμφώνησε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή;

2. Σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσει προκειμένου να λειτουργήσει ένα αξιόπιστο σύστημα ελέγχου για την αποτροπή δυσμενέστερων εξελίξεων για τη χώρα μας;

Δεν υπάρχουν σχόλια: