Τετάρτη, Ιουλίου 23, 2008

Ερώτηση για τα Διαπολιτισμικά Σχολεία Σαπών

Ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ροδόπης Γιώργος Πεταλωτής, κατέθεσε στη Βουλή ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα τα προβλήματα των Διαπολιτισμικών Σχολείων Σαπών. Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑΣΟΚ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Προβλήματα των Διαπολιτισμικών Σχολείων Σαπών»

Στις Σάπες του Ν. Ροδόπης, δεκάδες εκπαιδευτικοί μοχθούν καθημερινά για να επιτελέσουν τα αυξημένης ευθύνης καθήκοντά τους ως εργαζόμενοι στο Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο / Λύκειο Σαπών, έξω από τα οποία είναι ανηρτημένες οι πληροφοριακές πινακίδες που τα προσδιορίζουν ως «Διαπολιτισμικά». Η πραγματικότητα βέβαια του πλήθους των ειδικών προβλημάτων τους, διαψεύδει τις προσδοκίες κάθε καλόπιστου πολίτη από τέτοιες, ειδικής φύσης, εκπαιδευτικές μονάδες. Η κοινή λογική πρεσβεύει ότι θα έπρεπε να αποτελούν ξεχωριστά από κάθε άποψη, αναβαθμισμένα σχολεία με τα προβλήματά τους να είναι κατά προτεραιότητα λυμένα.

Οι προκλήσεις της κοινωνίας μας και η πληθυσμιακή ιδιαιτερότητα της περιοχής των Σαπών επιβάλλουν την άριστη και υποδειγματική λειτουργία των Διαπολιτισμικών Εκπαιδευτικών Μονάδων της. Η επιτυχής και ολοκληρωμένη εκπαίδευση υψηλού επιπέδου για τη νέα γενιά παιδιών που αναθρέφεται σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον και η οποία θεωρητικά απολαμβάνει της κρατικής μέριμνας, αποτελεί κριτήριο πολιτισμού και πραγματικής ανάπτυξης. Εξασφαλίζεται δε μέσα στο χώρο του σχολείου η εξάλειψη του σοβινισμού και της πολιτιστικής καχυποψίας και η αποτροπή ενδεχόμενης μετέπειτα κοινωνικής περιθωριοποίησης και αποτυχίας. Οι κυβερνητικές προπαγανδιστικές μεγαλοστομίες για ανάδειξη της περιοχής μας σε εκπαιδευτικό κέντρο και επενδύσεις επώνυμων ιδιωτικών σχολείων και κολλεγίων ίσως συγκινούν την ανάγκη επίδειξης και ελιτισμού μικρού ποσοστού των κατεστημένων τάξεων του Νομού μας, ωστόσο ακούγονται άκαιρες και προκλητικές όταν συνδυάζονται με εγκατάλειψη του δημόσιου σχολείου και μαρασμού μονάδων σε περιοχές με αναπτυξιακά προβλήματα και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες.

Δεν υπάρχει λοιπόν χώρος για αποτυχία μέσα στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, για περιοχές, όπως οι Σάπες, όπου το πολυπολιτιστικό κράμα οδηγεί σε μια ασταθή ισορροπία ανάμεσα στις έννοιες της «αναπτυξιακής ευκαιρίας» και του «αδιέξοδου πειραματισμού». Οι «πολύχρωμες τάξεις» απαιτούν άμεσες, αξιόπιστες και παραδειγματικές λύσεις, έστω κατά προτεραιότητα.

Στα Διαπολιτισμικά Σχολεία των Σαπών, παρά τη σχετικά επαρκή κτιριακή υποδομή τους (αυτονόητη άλλωστε υποχρέωση για την σχολική παράδοση της περιοχής μας) είναι προφανής η ανάγκη ανακαίνισης.

Στη συνέχεια, εμφανίζεται το βασικό πρόβλημα της συνεννόησης με τους γονείς προκειμένου να ενισχυθεί η επιμελής επίβλεψη των μαθητών, δεδομένων των οξυμμένων, κοινωνικού τύπου προβλημάτων (π.χ. ανεργία) που αντιμετωπίζουν πολλές οικογένειες. Η θεσμοθέτηση μόνιμων οργανικών θέσεων ψυχολόγων – κοινωνικών λειτουργών θα ανακούφιζε το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Ακόμα, στο σύγχρονο κόσμο της τεχνολογικής ανάπτυξης και της έκρηξης των επικοινωνιών, η τεχνολογία μπορεί με τις εφαρμογές και τις δυνατότητές της, βάσει της σωστής τους διδαχής, να αμβλύνει ή και να εξαλείψει τυχόν μειονεκτήματα εξέλιξης που αποτελούν εγγενή χαρακτηριστικά σε μαθητικούς πληθυσμούς προερχόμενους από έντονα πολυπολιτισμικές και οικονομικά καθυστερημένες περιοχές. Δυστυχώς, αυτό δεν φαίνεται να αποτελεί γνώμονα ενίσχυσης της διδασκαλίας της πληροφορικής στα Διαπολιτισμικά Σχολεία των Σαπών τα οποία υποφέρουν κατά περίπτωση από έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού και υλικού.

Ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα αποτελεί για τα σχολεία αυτά η κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού το οποίο δεν προλαβαίνει να κατακτήσει το απαιτούμενο επίπεδο ωριμότητας για την βέλτιστη δυνατή ανταπόκριση σε τόσο ειδικής φύσης απαιτήσεις. Σε μεγάλο βαθμό, τα Διαπολιτισμικά Σχολεία αντιμετωπίζονται ως ενδιάμεσος σταθμός ενίσχυσης της μοριοδότησης των εκπαιδευτικών για να χρησιμοποιηθεί στις μεταθέσεις τους αν και είναι έκδηλη η ανάγκη για ύπαρξη έμπειρου στην πράξη προσωπικού με στοιχεία μακρόχρονης παραμονής στις συγκεκριμένες μονάδες, πολιτική που δυστυχώς δεν προκύπτει λόγω γραφειοκρατικών προβλημάτων και έλλειψη συγκροτημένης πολιτικής. Δεν υπάρχουν επίσης τακτικά προγράμματα συναντήσεων για κατάρτιση και αλληλοενημέρωση για τους εκπαιδευτικούς διαπολιτισμικών μονάδων σε πανελλαδικό επίπεδο ενώ στερούνται επαρκών εξειδικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης και αντίστοιχων βιβλίων.

Τα βασικά αυτά προβλήματα έρχονται να προστεθούν σε πλήθος άλλων που δυσχεραίνουν την εύρυθμη λειτουργία και την παραγωγικότητα των μονάδων, όπως:

Έλλειψη χρηματοδότησης και προγραμμάτων για ειδικές εκδηλώσεις διαπολιτισμικής εκπαίδευσης που να συνδέουν τα σχολεία αυτά με την κοινωνία

Δεν υπάρχουν σχολικοί φύλακες

Μειώνεται το κύρος του κράτους και η αίσθηση φροντίδας των μικρών παιδιών από μικρές αλλά ορατές ελλείψεις υλικού (π.χ. δεν υπάρχουν μπασκέτες στην αυλή)

Η πρόσθετη διδακτική στήριξη για παιδιά από την ευρύτερη περιοχή εκτός Σαπών δυσλειτουργεί λόγω έλλειψης μεταφορικού μέσου με αποτέλεσμα να σημειώνονται υπερβολικές απουσίες

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων πρακτικά δεν υφίσταται αφού πολλοί γονείς αδυνατούν να πληρώσουν ακόμα και την χαμηλή ετήσια συνδρομή

Δεν υπάρχει ουσιαστική συνεργασία με το Πανεπιστήμιο ενώ το πεδίο ερευνητικών δράσεων και αμοιβαίου οφέλους είναι ευρύτατο

Ερωτάται συνεπώς ο κ. Υπουργός

1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να ενισχυθούν οι Διαπολιτισμικές Εκπαιδευτικές Μονάδες των Σαπών Ν. Ροδόπης όσον αφορά την υλικοτεχνική τους υποδομή (κτιριακή αναβάθμιση, υπολογιστές και υποδομές πληροφορικής, αθλητικό υλικό κτλ.)

2. Εάν συμφωνεί και πρόκειται να θεσμοθετήσει θέσεις ειδικών που συνδράμουν το εκπαιδευτικό έργο (π.χ. ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς κτλ.)

3. Πώς σκοπεύει να επιλύσει τα προβλήματα της συμπλήρωσης και της αναβάθμισης του διδακτικού προσωπικού με τρόπο συμβατό με τις ειδικές απαιτήσεις τέτοιου τύπου μονάδων (π.χ. ειδικοί υπολογιστών, κίνητρα παραμονής και εκμετάλλευσης αποκτημένης εμπειρίας, σοβαρά προγράμματα κατάρτισης κτλ.)

4. Ποιες βελτιωτικές και καινοτόμες ενέργειες σχεδιάζει για το άμεσο μέλλον όσον αφορά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και την υποστήριξή του με κατάλληλο υλικό, ώστε εκτός από λειτουργικά, να γίνουν αυτά τα σχολεία και ελκυστικά

5. Εάν πρόκειται να προσληφθεί ο απαραίτητος αριθμός σχολικών φυλάκων

6. Πώς θα επιλυθούν τα προβλήματα μεταφοράς μαθητών που διαπιστώνονται

7. Με ποιες ενέργειες θα υποστηρίξει η Πολιτεία την ουσιαστική ενεργοποίηση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

8. Με ποιο τρόπο θα ενθαρρύνει τη συνεργασία των μονάδων αυτών με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: