Δευτέρα, Οκτωβρίου 13, 2008

Εκδήλωση στις Φέρρες για τη Διοικ. Μεταρρύθμιση

Ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ροδόπης Γιώργος Πεταλωτής, το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, συμμετείχε στην εκδήλωση που διοργάνωσαν στο Δημαρχείο Φερών η Περιφερειακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και οι Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Ροδόπης και Έβρου με θέμα τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση.

Στην παρέμβασή του ο Γιώργος Πεταλωτής, ανάμεσα στα άλλα, αναφέρθηκε στα εξής:

Επιτέλους πρέπει να προχωρήσουμε με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και μεθοδικότητα σε μια «Νέα Αλλαγή» παντού.

Ως Κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ σκοπεύει να υιοθετήσει μια απλή, ευδιάκριτη, αποκεντρωμένη κρατική διοικητική δομή, σύμφωνη με την πλούσια ευρωπαϊκή εμπειρία, όπως λέει και το πρόγραμμά μας, το οποίο μελέτησα λεπτομερώς και συμφωνώ στα τρία επίπεδα:

Α. Επιτελική Κυβέρνηση με λιγότερα Υπουργεία

90

Β. Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση με μικρότερο αριθμό Περιφερειών, με τη μορφή τοπικής κυβέρνησης με αιρετό περιφερειακό συμβούλιο και αιρετό περιφερειάρχη. Οι Νομαρχίες προτείνουμε να λειτουργούν με τη μορφή «Νομαρχιακών Διαμερισμάτων» της οικείας Περιφέρειας. Η μείωση του αριθμού των Περιφερειών θα βασίζεται σε κριτήρια γεωγραφικά, ιστορικά, αναπτυξιακά, διοικητικά και λειτουργικά.

Γ. Τοπική Αυτοδιοίκηση με ισχυρούς Δήμους με κύρια αποστολή την τοπική ανάπτυξη και την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους πολίτες.

Για τα τοπικά έσοδα, η ενεργοποίηση και της σχετικής συνταγματικής διάταξης αλλά και η πολιτική μας βούληση πρέπει να βρεθούν στη διάθεση των Δήμων διασφαλίζοντας την οικονομική αυτοτέλειά τους, με κύριο εργαλείο μια μελετημένη και συναινετική φορολογική αποκέντρωση στο πλαίσιο των εκάστοτε δυνατοτήτων της χώρας. Εμπιστευόμαστε τους Ο.Τ.Α., ωστόσο οφείλουμε να ενδυναμώσουμε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς διαχείρισης του δημοτικού χρήματος που επίσης προβλέπουμε στο πρόγραμμά μας.

Συμφωνούμε με την Κυβέρνηση ότι απαιτούνται μεγαλύτεροι δημοτικοί οργανισμοί, που θα προκύψουν ύστερα από νέο κύμα συγχωνεύσεων στο πλαίσιο ενός «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΙΙ». Αυτό το πρόγραμμα όμως για μας θα πρέπει να χρηματοδοτεί την αναπτυξιακή συγκρότηση και την ενδοδημοτική σύγκλιση των νέων Δήμων. Οι νέες συνενώσεις των Ο.Τ.Α. θα πρέπει να γίνουν με βάση ένα προγραμματικό σχέδιο ανάπτυξης για κάθε νέο δήμο.

Διαφωνούμε με την Κυβέρνηση με τον τρόπο που αντιμετωπίζει τις συνενώσεις. Την καθοδηγούν δυστυχώς τα στενά μικροκομματικά κριτήρια ενός βολικού «κομματικού χάρτη». Την χαρακτηρίζει δε η ανεπίτρεπτη αλαζονική εκδήλωση μιας νοοτροπίας που δεν σέβεται τις ανάγκες ομαλής, τακτικής και γενναίας χρηματοδότησης της Τ.Α.

Πριν από οποιαδήποτε συνένωση των διαφόρων ΟΤΑ επί χάρτου, θα πρέπει να προηγηθούν:

· ο καθορισμός των αποκεντρωμένων αρμοδιοτήτων των νέων Δήμων

· η οικονομική επάρκεια και αυτοτέλειά τους

· η υποστήριξη στη στελέχωσή τους

· η αποσαφήνιση των οφελών από τις συνενώσεις

· τα κίνητρα για τους υπό συνένωση Δήμους και Κοινότητες

Μόνον τότε θα έχει πραγματικό αντίκρισμα η διοικητική μεταρρύθμιση. Δυστυχώς η Κυβέρνηση πελαγοδρομεί. Με την έως τώρα πολιτική της δεν αντιμετωπίζει τα χρόνια προβλήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι προτάσεις της για συνενώσεις ισοδυναμούν με προτάσεις συνένωσης προβλημάτων. Τέτοια πολιτική συνενώσεων οδηγεί σε αδυναμία διοίκησης.

Η Πολιτεία οφείλει πρώτα να εξοφλήσει όλες τις οφειλές της προς την Αυτοδιοίκηση. Οφείλει πρώτα να τις εφοδιάσει με τα κατάλληλα διοικητικά και τεχνικά μέσα και προσωπικό τους Δήμους, πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε συζήτηση για πιθανή συνένωση των Δήμων στα πλαίσια ενός νέου Καποδίστρια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: