Τετάρτη, Νοεμβρίου 12, 2008

Ερώτηση για τις συμβάσεις ιατρών με το Δημόσιο

Ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ροδόπης Γιώργος Πεταλωτής κατέθεσε στη Βουλή Ερώτηση προς τους Υπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, με θέμα τον άμεσο κίνδυνο παύσης εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων του Δημοσίου από τους ιατρούς της Ροδόπης. Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑΣΟΚ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

1. ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

2. ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

3. ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: «Κίνδυνος καταγγελίας των συμβάσεων ιατρών Νομού Ροδόπης με το Δημόσιο»

Στο Νομό Ροδόπης, μετά από πρόσφατη Γενική Συνέλευση των ιατρών, αποφασίστηκε η αναστολή των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί με το Δημόσιο για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών με τους ασφαλισμένους δημοσίους υπαλλήλους, μετά το πέρας του μηνός Νοεμβρίου, γεγονός που έχει αναστατώσει την τοπική κοινωνία. Η αιτία αυτής της ενέργειας των ιατρών του Νομού Ροδόπης είναι η απαράδεκτα μεγάλη καθυστέρηση απόδοσης των οφειλομένων σε αυτούς, από τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.), σε σημείο στάσης πληρωμών. Επειδή ενδεχόμενη τέτοια εξέλιξη θα έχει προφανείς αρνητικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα των δημοσίων υπαλλήλων του Νομού Ροδόπης αλλά και δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στους συμβεβλημένους με τον Ο.Π.Α.Δ. συμπολίτες μου ιατρούς, ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί εάν θα μεριμνήσουν για την άμεση εξόφληση των οφειλών της Πολιτείας στους συμβεβλημένους με τον Ο.Π.Α.Δ. ιατρούς του Νομού Ροδόπης, ώστε να μην προχωρήσουν στην αποφασισθείσα μονομερή αναστολή των συμβάσεών τους, καθώς και σε ποιες ενέργειες θα προβούν για να αποκαταστήσουν το κύρος της Πολιτείας, δηλαδή αν εφεξής θα εξασφαλίσουν την τακτική καταβολή των υποχρεώσεων αυτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: