Τετάρτη, Νοεμβρίου 05, 2008

Συνέντευξη στην "ΕΞΠΡΕΣ"

Ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ροδόπης Γιώργος Πεταλωτής, την 31η Οκτωβρίου, έδωσε σύντομη συνέντευξη για θέματα της επικαιρότητας στην έγκυρη ημερήσια οικονομική εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ, το πλήρες κείμενο της οποίας έχει ως εξής:

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΞΠΡΕΣ στον Π.Κ. Μαυρίδη

1. Το ΠΑΣΟΚ παραμένει μπροστά στις δημοσκοπήσεις, αυξάνοντας τη διαφο­ρά του έναντι της ΝΔ. Είναι επειδή το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει και παγιώνει την υπεροχή του ή είναι επειδή η κυβέρνηση πέφτει;

Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση τηs Ν.Δ. κάθε μέρα χά­νει την υποστήριξη αλλά και την απλή ανοχή του Έλληνα πολίτη, με αποτέλεσμα να έρχεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Το ΠΑΣΟΚ, ύστε­ρα από μια μεγάλη περίοδο εσωτερικής αναζήτησης, δείχνει και απο­δεικνύει με πράξεις πλέον, μέσα από τη λειτουργία του, τον πολιτικό του λόγο, τη στάση ευθύνης του ένα­ντι των προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας, ότι καθίσταται μια αξιόπιστη και εναλλακτική πρόταση δια­κυβέρνησης για τη χώρα μέσα στις δύσκολες διεθνείς συνθήκες.

2. Η διεθνής οικονομική κρίση ανέδειξε τις ανεπάρκειες και τα αδιέξοδα του νεοφιλελεύθερου μοντέλου. Ευκαιρία για τους κρατιστές να πάρουν την «εκδίκηση» τους;

Ήταν αναμενόμενο ότι ο άκρατος νεοφιλελευθερισμός θα φτάσει κάποτε στα όρια του. Μέσα απ' αυτήν την παθογένεια του νεοφιλελευθερισμού προσβλέπουν και πάλι οι λαοί σε ένα πιο δημοκρατικό μέχρι και σοσιαλιστικό μο­ντέλο ανάπτυξης, το οποίο θα εξυ­πηρετεί τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και όχι επιλεκτικά συμφέροντα λίγων, θα έχει επίκεντρο τον άνθρωπο και τον σεβασμό στο περι­βάλλον, καθώς η ανάπτυξη δεν μπο­ρεί να γίνεται με αύξηση των ανισο­τήτων και κατασπατάληση των φυσικών πόρων.

3. Είστε μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση του Βατοπεδίου. Πιστεύετε ότι ήρθε τελικά η ώρα οι Έλληνες πολίτες να δουν και πολιτικούς να οδηγού­νται ενώπιον της Δικαιοσύνης;

To ΠΑΣΟΚ προσέρχεται σε αυτή την Εξεταστική και ίσως σε ενδεχό­μενη Προανακριτική Επιτροπή, όχι με διά­θεση ρεβανσισμού ή πρόθεση ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής, αλλά με μόνο στό­χο τη διερεύνηση της αλήθειας και όπου απαιτείται βέβαια να αποδοθούν οι όποιες ευθύνες. Ειδικά στις σημερινές συνθήκες και μέσα απ' αυτές τις διαδικασίες θα πρέ­πει να πειστούν οι πολίτες πως οι πολιτικοί δεν είναι υπεράνω του νόμου, αλλά έχουν ίσα δικαιώματα και ίσως και πιο αυξημένες υποχρεώσεις από τους απλούς πολίτες. Διαφορετικά θα συνεχιστεί η απαξίωση της πολιτικής και την ευθύνη θα τη φέρουμε ακέ­ραιη εμείς οι ίδιοι οι πολιτικοί..

Δεν υπάρχουν σχόλια: