Τρίτη, Νοεμβρίου 18, 2008

Ερώτηση για την προσπάθεια διευκόλυνσης των εταιρειών χρυσού στη Θράκη

Ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ροδόπης Γιώργος Πεταλωτής, κατέθεσε στη Βουλή ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με θέμα τη νέα απόπειρα της Κυβέρνησης για να διευκολύνει θεσμικά τις επιδιώξεις των εταιρειών χρυσού στη Θράκη.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ

ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: «ΝΕΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΧΡΥΣΟΥ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ»

Πρόσφατα (8-10-2008) υποβλήθηκε από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης η πλέον πρόσφατη εκδοχή του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό (Σεπτέμβριος 2008), προκειμένου αυτό να γνωμοδοτήσει όπως προβλέπεται. Είχε προηγηθεί η δημοσιοποίηση του αρχικού προτεινόμενου σχεδίου για ενημέρωση των πολιτών και των φορέων (2 Μαΐου 2008), όπως επίσης προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το ΠΑΣΟΚ έχει συνολικά επιφυλάξεις για το προωθούμενο σχέδιο, όπως βέβαια είχε και για το ψηφισθέν Γενικό Χωροταξικό, ωστόσο εντοπίζεται, ειδικά για τη Ροδόπη και τη Θράκη, μια επίμονη τακτική πλαγίας εισαγωγής διατυπώσεων στα δύο Χωροταξικά, οι οποίες ευνοούν την αναποτελεσματική – μέχρι τώρα – προσπάθεια των εταιρειών χρυσού να επιβάλλουν την αποδοχή της καταστροφικής αυτής εξορυκτικής δραστηριότητας για τη Θράκη. Στο ψηφισθέν προσφάτως Γενικό Χωροταξικό, μετά από έντονες διαμαρτυρίες και παραστάσεις, με πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτές από το ΠΑΣΟΚ, οι πονηρές αυτές διατυπώσεις που αιφνιδίως επιχειρήθηκε να ενσωματωθούν στο κείμενό του, τελικά αφαιρέθηκαν. Οι δυσμενείς εντυπώσεις όμως, και η επιφύλαξη απέναντι στο ΥΠΕΧΩΔΕ, ένα κρίσιμο Υπουργείο, δυστυχώς παρέμειναν στη Θράκη.

Προς επιβεβαίωση των επιφυλάξεων αυτών, το νέο, τελικό προς γνωμοδότηση, Ειδικό Χωροταξικό Πλαισίου για τον Τουρισμό, διαφέρει στο άρθρο 8 παράγραφο 2β από το αρχικό κείμενο δημόσιας διαβούλευσης του Μαΐου, με τέτοιο τρόπο που πυροδοτεί ξανά τις υποψίες των Θρακιωτών για θωπεία των συμφερόντων των εταιρειών χρυσού και διευκόλυνσης των επιδιώξεών τους εις βάρος του μοναδικού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής. Στο άρθρο 8 λοιπόν, με τίτλο «ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ & ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ», στην παράγραφο 2, εδάφιο β, αναφέρεται:

«Β. Τουρισμός – Εξόρυξη: Η άσκηση εξορυκτικών δραστηριοτήτων, η πρωτογενής επεξεργασία των ορυκτών πρώτων υλών στους χώρους εξόρυξης και η εξασφάλιση των αναγκαίων θαλάσσιων διεξόδων για τη διακίνηση των προϊόντων εντός των περιοχών που χαρακτηρίζονται με το παρόν ως περιοχές προτεραιότητας τουρισμού δεν μπορεί λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της φύσης της δραστηριότητας να αποκλειστεί. Η επέκταση της δραστηριότητας στις περιοχές αυτές και σε τμήματα που εντοπίζονται νέα κοιτάσματα, είναι δυνατή ύστερα από συνεκτίμηση κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών (εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων εξόρυξης, επεξεργασίας, μεταφοράς, διαχείρισης αποβλήτων, περιορισμού / αντιμετώπισης των οχλήσεων και αποκατάστασης του τοπίου) παραμέτρων.

Η «εκμετάλλευση» της δραστηριότητας ως ειδικού ενδιαφέροντος τουριστικού πόρου, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης των παλιών μεταλλείων είναι υπό προϋποθέσεις δυνατή και επιθυμητή

Χωρίς να έχουμε ένσταση για το θέμα της ανάγκης γενικής τοποθέτησης του νομοθέτη για το μείζον και κοινό σύγχρονο ζήτημα των συγκρούσεων τουρισμού και άλλων δραστηριοτήτων, στεκόμαστε με προβληματισμό απέναντι στη συγκεκριμένη διατύπωση δεδομένων:

Των όσων προηγήθηκαν με το Εθνικό Χωροταξικό

Της προσπάθειας των αδίστακτων εταιρειών χρυσού να επιτύχουν παντί τρόπω στα σχέδιά τους

Του γεγονότος ότι στην αρχική εκδοχή δημόσιας διαβούλευσης του Μαΐου του 2008, η συγκεκριμένη παράγραφος απουσίαζε παντελώς και άρα προστέθηκε αργότερα κατόπιν κάποιων οχλήσεων

Της σαφήνειας με την οποία η συγκεκριμένη διατύπωση δημιουργεί γόνιμο νομικά έδαφος για να ‘δικαιωθούν’ τυπικά οι προθέσεις των εταιρειών χρυσού απέναντι στις επιφυλάξεις της Θράκης για την εξόρυξη χρυσού, τουλάχιστον στο σκέλος της υπεράσπισης των τουριστικών δυνατοτήτων των περιοχών που έχουν εξορυκτικό ενδιαφέρον, δηλαδή στα Πετρωτά Σαπών Νομού Ροδόπης και το Πέραμα του Νομού Έβρου, προσφέροντάς σε αυτές τις εταιρείες ένα ανέλπιστο νομικό πλεονέκτημα

Τα λόγια του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (π.χ. «Θα επαναλάβω για μία ακόμη φορά ότι το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο και τα Ειδικά Χωροταξικά και τα περιφερειακά πλαίσια αποτελούν την σημαντικότερη ‘ομπρέλα’ για την προστασία του περιβάλλοντος») καθόλου δε μας καθησυχάζουν. Περισσότερο στεκόμαστε στην τοποθέτησή του ότι με τη εφαρμογή του Ειδικού Χωροταξικού για τον Τουρισμό «θα αποδειχθεί αν υπάρχει ανάγκη κάποιων προσαρμογών» πράγμα που υπονοεί ακόμα περισσότερες έντεχνα σκηνοθετημένες παραχωρήσεις στη λογική των εταιρειών χρυσού στο μέλλον.

Εκτός λοιπόν των γενικών και ειδικών λοιπών επιφυλάξεων για το Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό, τις οποίες θα αναπτύξουμε και θα υποστηρίξουμε πολιτικά και κοινοβουλευτικά ως ΠΑΣΟΚ, και λόγω της ειδικής και μεγάλης σημασίας του αγώνα των κατοίκων και των φορέων της Θράκης εναντίον της προοπτικής εξόρυξης χρυσού στην περιοχή μας

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός

Πώς προέκυψε η ξεκάθαρη διαφορά της παραγράφου 2, εδάφιο Β του άρθρου 8 του νέου κειμένου σε σχέση με το παλιότερο του Μαΐου;

Αντιλαμβάνεται τις δυσμενείς εντυπώσεις εναντίον της Πολιτείας στην κοινωνία της Θράκης, από την εξυπηρέτηση των εταιρειών χρυσού, εύκολα και εύλογα εκλαμβανόμενη ως ‘φωτογραφική’;

Σκοπεύει να επανεξετάσει την συγκεκριμένη διατύπωση πριν την εισαγωγή της για ψήφιση στη Βουλή;

Ποια εν γένει μέτρα προτίθεται να λάβει για να διασφαλίσει ότι θα επικρατήσει η ρητή βούληση της τοπικής κοινωνίας εναντίον τέτοιων περιβαλλοντικών περιπετειών;

Δεν υπάρχουν σχόλια: