Δευτέρα, Ιανουαρίου 12, 2009

Ερώτηση για δυσλειτουργία Λιμενικού Ταμείου Λάγους

Ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ροδόπης Γιώργος Πεταλωτής, κατέθεσε στη Βουλή ερώτηση προς τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τον Υπουργό Εσωτερικών, με θέμα την ταλαιπωρία των αλιέων του Ν. Ροδόπης εξαιτίας της δυσλειτουργίας του Λιμενικού Ταμείου Λάγους.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ

1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

2. ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: «Η δυσλειτουργία Λιμενικού Ταμείου Λάγους προκαλεί προβλήματα στους αλιείς του Ν. Ροδόπης»

Σύμφωνα με εμπεριστατωμένα παράπονα των αλιέων του Νομού Ροδόπης υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του Λιμενικού Ταμείου Λάγους, στο οποίο υπάγονται τα αλιευτικά καταφύγια / λιμένες του Νομού. Οι αλιείς υπογραμμίζουν συγκεκριμένα ότι:

Παρά την είσπραξη ανταποδοτικών τελών από τους αλιείς, το Λιμενικό Ταμείο Λάγους δε μεριμνά για τις αναγκαίες βελτιώσεις στα λιμάνια ως οφείλει

Η διαδικασία είσπραξης των λιμενικών τελών είναι ατελής, λόγω του ότι μόλις ένας υπάλληλος τη διεκπεραιώνει σε μικρό χρονικό διάστημα, οπότε αναίτια χάνονται μεροκάματα από τους αλιείς, κρίσιμα στη συγκεκριμένη συγκυρία για το εισόδημά τους

Καθυστερεί απαράδεκτα και εις βάρος των συμφερόντων της τοπικής κοινωνίας η ίδρυση του Λιμενικού Ταμείου Φαναρίου (του Δήμου Αιγείρου Νομού Ροδόπης)

Στο πλαίσιο του γενικότερου ζητήματος του εκσυγχρονισμού των Λιμενικών Ταμείων, είναι αξιοσημείωτη η δυστοκία ολοκλήρωσης των διαδικασιών εκπλήρωσης του οικουμενικά αποδεκτού στόχου της αποφασιστικής συμμετοχής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε αυτά, εφόσον μάλιστα το άρθρο 244 του Νόμου 3463/06 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) προβλέπει την ίδρυση των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων. Είναι χαρακτηριστική η θέση του πρόσφατου συνεδρίου της ΚΕΔΚΕ (Νοέμβριος 2008) για το θέμα:

«Ζητούμε να εκδοθούν τα διατάγματα που εκκρεμούν για την απόδοση των λιμανιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, χωρίς προβλήματα και κρυμμένες υπό περιπτώσεις αναιρετικές της απόδοσης. Κυρίως όμως απαιτούμε την ένταξη και των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων στην ευθύνη ΥΠ.ΕΣ. ως Δημοτικών Νομικών Προσώπων. Πρέπει τέλος να δοθεί η δυνατότητα στους ΟΤΑ να προσαρμόσουν την νομική μορφή των Λιμενικών Ταμείων με βάση τις δυνατότητες που παρέχει προς τούτο ο Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων

Για το Νομό Ροδόπης εκκρεμεί εκ μέρους της Πολιτείας η ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάργησης του Λιμενικού Ταμείου Λάγους ώστε να είναι έγκυρη και ισχυρή η σύσταση του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου των λιμένων Ροδόπης και Ξάνθης. Καθυστερεί επίσης, απαράδεκτα με Κυβερνητική ευθύνη (εκκρεμεί γνωμοδότηση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής), η ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής προγραμματικής σύμβασης, ανάμεσα στο Δήμο Αιγείρου και το Λιμενικό Ταμείο Λάγους, για τη χρήση του λιμένος Φαναρίου, η οποία επιλέχθηκε από το Δήμο Αιγείρου ως μια ενδιάμεση λύση ανάληψης αρμοδιοτήτων, έως ότου ολοκληρωθεί η ίδρυση του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

Πέρυσι, μετά από διεργασίες της πολύ ανήσυχης τοπικής κοινωνίας της Ροδόπης για τα προβλήματα των αλιέων, είχα καταθέσει με την 5708/5-2-2008 ερώτησή μου, ανάμεσα σε άλλα, τα ζητήματα:

Της επιτάχυνσης της διαδικασίας αποδέσμευσης των λιμένων Φαναρίου, Μαρώνειας και Ιμέρου από τα λιμενικά ταμεία και της απόδοσής τους στην τοπική αυτοδιοίκηση

Των προβλημάτων των υποδομών και της φύλαξης των λιμένων της Ροδόπης

Των ελλείψεων σε προσωπικό στα λιμεναρχεία και τα λιμενικά ταμεία της περιοχής

Της θεσμικής συμμετοχής των αλιέων, μέσω των φορέων που τους εκπροσωπούν, στον προγραμματισμό των έργων υποδομής και συντήρησης που τους αφορούν και εν γένει για την αλιευτική πολιτική

Οι απαντήσεις που έλαβα εκθέτουν την Κυβέρνηση ειδικά υπό το πρίσμα της αξιολόγησής τους σήμερα, με τη στασιμότητα και την όξυνση των σχετικών προβλημάτων.

Στην 82/28-2-2008 απάντηση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αφενός θεωρείται ότι το προσωπικό στις Λιμενικές Αρχές είναι υπεραρκετό (!!!) και αφετέρου ότι για το Λιμενικό Ταμείο Λάγους αναμένεται η έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών μιας νέας θέσης ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού. Στην ίδια απάντηση, δεν ξεκαθαρίζεται αν συμφωνεί η Κυβέρνηση για την μεταφορά των αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Λάγους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Στην 11557/27-2-2008 απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών, στην ίδια ερώτησή μου, αναφέρεται η εκκρεμότητα αποδοχής από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας της 365/2005 γνωμοδότησης της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με την αναγκαιότητα ή μη της κατάργησης του υφιστάμενου Λιμενικού Ταμείου με ξεχωριστό Προεδρικό Διάταγμα. Πληροφορεί δε, ότι μέχρι τότε δεν είχαν υποβληθεί αιτήματα ίδρυσης δημοτικών Λιμενικών Ταμείων στο Νομό Ροδόπης.

Το ζήτημα των Λιμενικών Ταμείων αποτελεί μείζον πρόβλημα για την Αυτοδιοίκηση και τους χρήστες των λιμένων και φαινομενικά υπάρχει οικουμενική συναίνεση στην παραδοχή ότι ο θεσμός των υπαρχόντων, διορισμένων από την κεντρική διοίκηση, Λιμενικών Ταμείων είναι αναχρονιστικός. Έχει κριθεί μάλιστα εντελώς αναποτελεσματικός ως προς τα σημερινά δεδομένα και τις σύγχρονες απαιτήσεις λειτουργίας και προσφοράς τους. Επιπρόσθετα, είναι εξόφθαλμη η έλλειψη συντονισμού στην Κυβέρνηση για την επίλυση των προβλημάτων των αλιέων του Νομού Ροδόπης,

Σε σχέση με τα παραπάνω ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί

1. Γιατί καθυστερεί και με ποια μέτρα θα υποστηριχθεί η επιτάχυνση της μεταφοράς των ευθυνών του Λιμενικού Ταμείου Λάγους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση καθώς και πότε σχεδιάζουν ότι θα ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία;

2. Γιατί επί μακρόν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου Λάγους δεν συμμετέχουν εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης του Νομού Ροδόπης αν και 3 από τους 5 λιμένες αρμοδιότητάς του είναι από αυτόν; Σκοπεύουν να αποκαταστήσουν αυτή την αδικία στο πνεύμα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα για όσο καιρό υφίσταται αυτό;

3. Με ποια άμεσα μέτρα θα αναβαθμίσουν την εξυπηρέτηση των αλιέων του Νομού Ροδόπης στις συναλλαγές τους με το κράτος;

4. Ποια πρακτικά αποτελέσματα έχει η ανταποδοτικότητα των αλιευτικών τελών για τους λιμένες του Νομού Ροδόπης;

5. Ποιος είναι ο τρέχων Κυβερνητικός προγραμματισμός για την αναβάθμιση και συντήρηση των υποδομών των λιμένων Μαρωνείας, Ιμέρου και Φαναρίου καθώς και της φύλαξής τους;

6. Πώς προτίθενται να αναβαθμίσουν τη συμμετοχή των αλιέων του Νομού Ροδόπης στις διαδικασίες λήψης και υλοποίησης των αποφάσεων που τους αφορούν;

Δεν υπάρχουν σχόλια: