Πέμπτη, Ιανουαρίου 22, 2009

Ερώτηση για τους αγρότες

Ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ροδόπης Γιώργος Πεταλωτής, κατέθεσε στη Βουλή ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς, σχετικά με την υποστήριξη των αγροτών της χώρας μας. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο:

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ

ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

1. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Οι αγρότες σε οικονομικό μαρασμό

Η Κυβερνητική πολιτική έχει οδηγήσει σε απόγνωση τα αγροτικά νοικοκυριά του νομού Ροδόπης, αλλά και της υπόλοιπης χώρας. Ήδη, αρκετοί αγρότες εγκαταλείπουν τον αγροτικό τομέα με συνέπεια την ερήμωση της υπαίθρου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της EUROSTAT, το αγροτικό εισόδημα στην Ευρώπη υπερβαίνει κατά 17% τα επίπεδα του έτους 2000, ενώ στην Ελλάδα υποχώρησε κατά 7,1% σε σχέση με τη προηγούμενη χρονιά, με αποτέλεσμα να μην υπερβαίνει το 80% του επιπέδου που βρισκόταν το έτος 2000.

Τα δυσμενή αυτά αποτελέσματα για τον αγροτικό τομέα είναι αποτέλεσμα:

1) της υπέρογκης αύξησης αγροτικού κόστους, ένεκα της ανεξέλεγκτης δράσης των καρτέλ, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα λιπάσματα και τις ζωοτροφές.

2) των χαμηλών τιμών πολλών αγροτικών προϊόντων

3) της μείωσης της αξίας των αγροτικών επιδοτήσεων

Επειδή η ελληνική ύπαιθρος υποφέρει και οι αγρότες και κτηνοτρόφοι τόσο του νομού Ροδόπης, όσο και της υπόλοιπης χώρας, ένεκα της κυβερνητικής αδιαφορίας οδηγούνται σε οικονομικό αδιέξοδο και αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

1) Προτίθεται η Κυβέρνηση να προβεί στη λήψη άμεσων μέτρων για τη στήριξη της υπαίθρου και την προστασία των μικρομεσαίων αγροτών και κτηνοτρόφων, και αν ναι, με ποια συγκεκριμένα μέτρα;

2) Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί η Κυβέρνηση για τη μείωση του κόστους παραγωγής των αγροτών και κτηνοτρόφων και τον έλεγχο των καρτέλ που λυμαίνονται το αγροτικό εισόδημα εις βάρος των αγροτών και κτηνοτρόφων, καθώς και των καταναλωτών;

3) Ποια άμεσα μέτρα πρόκειται αν ληφθούν για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων ρευστότητας που αντιμετωπίζουν σήμερα οι αγρότες και κτηνοτρόφοι, δεδομένου ότι δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΕ), σύμφωνα με τα κριτήρια ένταξης που τέθηκαν;

Δεν υπάρχουν σχόλια: