Τετάρτη, Ιανουαρίου 21, 2009

Ερώτηση για το Γ' ΚΠΕ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑΣΟΚ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ

ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

4. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

5. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

6. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

7. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

8. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

9. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

10. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

11. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

12. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: Πορεία υλοποίησης προγραμμάτων Γ' ΚΠΕ και ΕΣΠΑ 2007-2013 για το νομό Ροδόπης

Αρκετά έργα και δραστηριότητες, σημαντικού ενδιαφέροντος, αρμοδιότητας των Υπουργείων σας, που θα συνέβαλλαν στην ανάπτυξη του νομού Ροδόπης, αλλά και της υπόλοιπης Θράκης, δεν έχουν μέχρι σήμερα ολοκληρωθεί, ενώ άλλα έργα αναγκαία για την περιοχή του νομού Ροδόπης και την ανακούφιση των κατοίκων της ουδέποτε μέχρι σήμερα άρχισαν.

Υπήρξαν σημαντικές καθυστερήσεις στην απορρόφηση πόρων από το Τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Γ'ΚΠΣ) με συνέπεια την απώλεια χρήσιμων κοινοτικών πόρων για την ανάπτυξη της Ροδόπης.

Επιπλέον, η έλλειψη προγραμματισμού για την απορρόφηση του προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013 δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες για την υλοποίηση του σε ότι, αφορά και στα έργα του νομού Ροδόπης και ολόκληρης της Θράκης.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

1. Ποια είναι η πρόοδος των έργων του Γ' ΚΠΣ (Εθνικό σκέλος και ΠΕΠ), αρμοδιότητας του Υπουργείου σας, που αφορούν το νομό Ροδόπης (όνομα έργου, TAB, πρόοδος φυσικού αντικειμένου, ποσοστό απορρόφησης);

2. Αν υπάρχουν έργα του Γ' ΚΠΣ (Εθνικό σκέλος και ΠΕΠ), αρμοδιότητας του Υπουργείου σας, που αφορούν τo νομό Ροδόπης, τα οποία δεν θα ολοκληρωθούν στο τρέχον πρόγραμμα και για ποια από αυτά έχει εγκριθεί η μεταφορά τους στο ΕΣΠΑ 2007-2013;

3. Ποιος είναι ο προγραμματισμός του Υπουργείου σας για το νομό Ροδόπης στο πλαίσιο του Κοινοτικού Προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013 και για ποια από τα έργα αυτά έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες μελέτες για την τεχνική τους ωρίμανση;

Δεν υπάρχουν σχόλια: