Παρασκευή, Ιανουαρίου 30, 2009

Ερώτηση για τον αγωγό Μπουργκάς - Αλεξ/πολη

Ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ροδόπης Γιώργος Πεταλωτής, κατέθεσε στη Βουλή ερώτηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, με θέμα την ακατανόητη πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης να «στεγανοποιήσει» τη σύνθεση της νέας Επιτροπής Φορέων για τον Αγωγό Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη σε παράδοξα στενό τοπικό πλαίσιο, πράγμα τουλάχιστον αντιπαραγωγικό.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ

ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: «Η ΡΟΔΟΠΗ ΑΓΝΟΕΙΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΠΟΥΡΓΚΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»

Με το άρθρο 35 του πολύ πρόσφατα ψηφισθέντα Νόμου «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» προβλέπεται η συγκρότηση ειδικής Επιτροπής για το έργο του Αγωγού Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολης. Η συγκρότηση αλλά και οι αρμοδιότητες και λοιπά στοιχεία της λειτουργίας της κατ’ αρχήν (και όπως αναμένεται να αποδειχθεί) χρήσιμης αυτής επιτροπής (επιχορήγηση, τρόπος λειτουργίας κτλ.) θα προσδιορίζονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση. Είναι ακατανόητο γιατί ο Νομός Ροδόπης έχει εξαιρεθεί από τη συμμετοχή στην Επιτροπή αυτή και μάλιστα με τη ρητή αυτή νομική διάταξη αφού το εν λόγω άρθρο προβλέπει συμμετοχή στην επιτροπή αυτή μόνο για εκπροσώπους του Νομού Έβρου (Νομάρχη και εκπροσώπους των ΟΤΑ και των επαγγελματικών και λοιπών φορέων) αν και το έργο γεωστρατηγικά, λειτουργικά, πολιτικά, οικονομικά αλλά και πιθανότατα και γεωγραφικά – με τη στενή έννοια της χωροθέτησής του– αφορά σίγουρα και το Νομό Ροδόπης, ίσως και όλη τη Θράκη.

Είναι τόσο περίεργη η διάταξη που παρόλο που η Επιτροπή συστήνεται «για την υποβοήθηση των αρμόδιων Υπουργείων […] στη διενέργεια των διαδικασιών για τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία του αγωγού […] καθώς και στην επίβλεψη των σχετικών εργασιών», δεν προβλέπει καν τη δυνατότητα, έστω, της συμμετοχής και καταξιωμένων επιστημονικών και κοινωνικών φορέων πανθρακικής εμβέλειας, όπως π.χ. το ΤΕΕ Θράκης ή το Οικονομικό Επιμελητήριο Θράκης.

Δημιουργείται με την ψηφισθείσα διάταξη μια ανώφελη «στεγανότητα» στο θέμα του αγωγού, αντιπαραγωγική και περιττή. Δεν χωρούν σε τέτοια ζητήματα οι λογικές «ιδιοκτησίας» ή «μονοπώλησης» που δημιουργεί η διάταξη αυτή. Ενδεικτικά, στον Τύπο της 27ης Ιανουαρίου διαβάζει κανείς ότι οι εκπρόσωποι της εταιρείας Trans Balkan Pipeline, που έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου, μετά την ενημερωτική συνάντηση τους με τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετέβησαν στην Αλεξανδρούπολη για να ενημερώσουν τους εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας για θέματα που σχετίζονται με τη χάραξη του αγωγού. Ήδη λοιπόν λειτουργεί το φαινόμενο του αποκλεισμού του Νομού Ροδόπης (αλλά και πανθρακικών επιστημονικών και κοινωνικών φορέων) από την έννοια της «τοπικής κοινωνίας», σαφώς ευρύτερης από τα στενά διοικητικά όρια του Νομαρχιακού Διαμερίσματος του Έβρου.

Χωρίς καμία διάθεση έγερσης αντιπαραγωγικών και ανώφελων ζητημάτων τοπικιστικής λογικής και για την ικανοποίηση του κοινού αισθήματος των πολιτών του Νομού Ροδόπης, ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός εάν η Κυβέρνηση αναγνωρίζει το πρόβλημα του περιορισμού των συμμετοχών στην υπό συγκρότηση Επιτροπή του Αγωγού Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολης μόνο σε εκπροσώπους του Νομού Έβρου και αν συνεπώς προτίθεται να τροποποιήσει τάχιστα το άρθρο 35 του Νόμου «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» στην κατεύθυνση της εκπροσώπησης και του Νομού Ροδόπης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: