Τετάρτη, Φεβρουαρίου 25, 2009

Ερώτηση για το Νόμο 3727/2008 (συνθήκες κράτησης)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑΣΟΚ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: «Αποτελέσματα εφαρμογής Νόμου 3727/2008»

Μετά τη γενική κατακραυγή της ελληνικής κοινωνίας για τις συνθήκες κράτησης στις φυλακές ψηφίστηκε ο Νόμος 3727/2008 (ΦΕΚ 257 Α'/18.12.2008) «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης, μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την αποσυμφόρηση των καταστημάτων κράτησης και άλλες διατάξεις». Στο νομοθέτημα αυτό, στα άρθρα 16-23, Κεφάλαιο Γ’, «Μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα καταστήματα κράτησης», προβλέπονται μια σειρά από διατάξεις που στοιχειωδώς ανακουφίζουν τους κρατούμενους στην προοπτική σύγχρονης και πολιτισμένης αντιμετώπισής τους. Τα μέτρα αυτά είχαν προπαγανδισθεί ως άμεσης απόδοσης και επαρκή για ουσιαστικές βελτιώσεις στον τομέα του σωφρονισμού. Ωστόσο, στην πράξη φαίνεται ότι δεν επαληθεύουν τις σχετικές προσδοκίες με αποτέλεσμα να παρατηρείται έντονη ανησυχία και αναβρασμός στους κρατούμενους όλης της χώρας. Συγκεκριμένα, ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης υποσχόταν και διατυμπάνιζε ότι μέχρι τα Χριστούγεννα θα αποφυλακισθούν συνεπεία των μέτρων αυτών περίπου 5.500 άτομα. Μέχρι και σήμερα έχουν αποφυλακισθεί μόνο μερικές εκατοντάδες, με αποτέλεσμα να βρίσκονται σε μεγάλη ένταση, και δικαιολογημένα, τα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός

1. Πόσοι κρατούμενοι αποφυλακίσθηκαν μέχρι σήμερα με τα μέτρα αυτά και από ποια καταστήματα κράτησης;

2. Εάν η Κυβέρνηση παρακολουθεί, μετρά και αξιολογεί την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στα άρθρα 16-23 του Νόμου 3727/2008 και ποια αποτελέσματα διαπιστώνει;

3. Ποια περαιτέρω μέτρα σκοπεύει να λάβει για τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης και πότε;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: