Πέμπτη, Φεβρουαρίου 26, 2009

Ερώτηση για ασφαλισμένους ΟΓΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ

ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ : « Επίδομα αναπηρίας και περίθαλψη ασφαλισμένων του Ο.Γ.Α.»

Ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) με νομοθετική πρωτοβουλία των Κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, έχει μετατραπεί σε Ταμείο Κύριας Ασφάλισης. Ο ανωτέρω ασφαλιστικός οργανισμός, παρά το γεγονός ότι δεν διαθέτει ιατρικό προσωπικό, ούτε δικές του υγειονομικές και νοσηλευτικές μονάδες, καθώς και εργαστήρια ιατρικών εξετάσεων, δεν έχει συμβληθεί στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, καθώς και με εργαστήρια ιατρικών εξετάσεων, προκειμένου οι αγρότες ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του ΟΓΑ να έχουν την δυνατότητα επιλογής για την ιατρική τους περίθαλψη, όπως και οι ασφαλισμένοι των άλλων ασφαλιστικών ταμείων.

Ακόμη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι συνταξιούχοι γήρατος του ΟΓΑ μπορούν να πάρουν επίδομα αναπηρίας μόνο εφ΄ όσον είναι τυφλοί, παραπληγικοί, τετραπληγικοί ή αν πάσχουν από συγκεκριμένες παθήσεις (πχ ακρωτηριασμοί, μυασθένεια κ.α.) ή αν είναι συνταξιούχοι αναπηρίας και στη συνέχεια καταστούν ανάπηροι 100%. Του παραπάνω επιδόματος δεν είναι δικαιούχοι οι πάσχοντες από τη νόσο Αλσχάιμερ (Alzheimer) καθώς και όσοι καταστούν ανάπηροι από οποιαδήποτε ασθένεια, εκτός των προαναφερομένων, μετά από τη συνταξιοδότησή τους.

Επειδή οι αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ καθώς και οι συνταξιούχοι αγρότες ασκούν επίπονο επάγγελμα και είναι συνήθως κάτοικοι δυσπρόσιτων και απομακρυσμένων περιοχών.

Επειδή για την ίση τουλάχιστον μεταχείριση μεταξύ των ασφαλισμένων άλλων ασφαλιστικών ταμείων, πρέπει να παρέχεται πλήρης ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη στους ανωτέρω ασφαλισμένους του ΟΓΑ.

Επειδή ο ΟΓΑ είναι οργανισμός κύριας ασφάλισης.

Επειδή δεν χορηγείται από τον ΟΓΑ επίδομα αναπηρίας στους πάσχοντες από τη νόσο Αλσχάιμερ, αλλά και σε όλους τους ασφαλισμένους οι οποίοι είναι κατάκοιτοι.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός

1. Προτίθεται η Κυβέρνηση να προωθήσει νομοθετική ρύθμιση, ώστε οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ να μπορούν να επιλέγουν το θεράποντα συμβεβλημένο ιατρό τους, καθώς και τα πιστοποιημένα εργαστήρια ιατρικών εξετάσεων;

2. Ποιες ενέργειες πρόκειται να γίνουν, ώστε όλοι οι συνταξιούχοι γήρατος του ΟΓΑ οι οποίοι είναι κατάκοιτοι, ανεξάρτητα από το είδος της παθήσεως, να λαμβάνουν το επίδομα αναπηρίας;

3. Ποια άλλα συγκεκριμένα μέτρα πρόκειται να ληφθούν για την καλύτερη περίθαλψη των ασφαλισμένων του ΟΓΑ;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: