Τετάρτη, Φεβρουαρίου 25, 2009

Ερώτηση για δικογραφία Αρ. Παυλίδη

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

ΚΑΙ

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΘΕΜΑ: «Αποστολή στη Βουλή των δικογραφιών που αφορούν τον πρώην Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Αριστοτέλη Παυλίδη, λόγω και του κινδύνου παραγραφής»

Μείζονες πολιτικές διαστάσεις προσλαμβάνει, ο κίνδυνος παραγραφής τυχόν ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Αριστοτέλη Παυλίδη, τόσο επί της υποθέσεως των καταγγελιών του εφοπλιστή κ. Φώτη Μανούση, όσο και επί της εκκρεμούσης, ενώπιον του Εισαγγελέα Ρόδου, ποινικής υποθέσεως - κατά του παραπάνω τέως Υπουργού - επί καταγγελιών του Δημάρχου Τήλου, κ. Αναστάσιου Αλιφέρη.

Ο ενταφιασμός των δικογραφιών που αφορούν τον πρώην Υπουργό της Κυβέρνησης της Ν.Δ. και οι μεθοδεύσεις της Κυβέρνησης για διασφάλιση της συγκάλυψης και εν τέλει παραγραφής των υποθέσεων αυτών, επιτείνει την λαϊκή καχυποψία και ενισχύει την αναξιοπιστία της σημερινής Κυβέρνησης, για την τήρηση των κανόνων διαφάνειας και ελέγχου των πολιτικών προσώπων.

Οι παράλληλες ευθύνες ολίγων δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, που ενεργούν συμπληρωματικά προς τις ως άνω κυβερνητικές μεθοδεύσεις, αναδεικνύουν την προβληματική λειτουργία της Δικαιοσύνης μετά την κατάργηση του αυτοδιοίκητου, που αποτελούσε εγγύηση για την ανεμπόδιστη και ανεπηρέαστη κρίση των λειτουργών της.

Με πανομοιότυπη διατύπωση, οι διατάξεις του εδαφίου β΄ της παρ. 2 του άρθρου 86 του Συντάγματος και της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 3126/2003 για την «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», ορίζουν ότι, εάν κατά την ανάκριση, προανάκριση, προκαταρκτική εξέταση ή άλλη διοικητική εξέταση προκύψουν στοιχεία για αξιόποινες πράξεις υπουργών «...διαβιβάζονται αμελλητί στη Βουλή από αυτόν, που ενεργεί την ανάκριση, προανάκριση ή εξέταση».

Παρόλα αυτά, οι ως άνω δύο δικογραφίες δεν έχουν αποσταλεί μέχρι σήμερα στη Βουλή, που είναι η μόνη κατά το Σύνταγμα (άρθρο 86 παρ. 2) και κατά το νόμο (Ν. 3126/2003, άρθρο 4) αρμόδια για να διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες του ως άνω Υπουργού, παρότι κατά τις διενεργηθείσες προκαταρκτικές εξετάσεις από τους κ.κ. Ντογιάκο και Οικονόμου, αντιστοίχως, προέκυψαν στοιχεία που έχουν σχέση με αξιόποινες πράξεις Υπουργού και οι οποίες πρέπει να διερευνηθούν από τη Βουλή. Αυτά δε και παρά τη ρητή διατύπωση της παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», ότι: «Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται σε αυτόν που διενεργεί την έρευνα ή την εξέταση, αξιολόγηση των στοιχείων που έχουν σχέση με ενδεχόμενη ποινική ευθύνη Υπουργών».

Μετά τα παραπάνω, καλείστε:

1. Να ζητήσετε, ως αρμόδιος Υπουργός την άμεση εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 παρ. 2 του Συντάγματος και του άρθρου 4 του Ν. 3126/2003 για την «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», ώστε να αποσταλούν αμελλητί, από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, οι παραπάνω δύο δικογραφίες στη Βουλή, προς διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού κ. Αριστοτέλη Παυλίδη.

2. Να τοποθετηθείτε επί όλων των προαναφερομένων σημείων.

3. Σε περίπτωση που συνεχιστεί η καθυστέρηση αποστολής στη Βουλή των δύο παραπάνω δικογραφιών, με το πρόσχημα της συνεχιζόμενης ανακρίσεως, παρακαλείσθε να ζητήσετε άμεσα από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να αποστείλει στη Βουλή το σύνολο των εγγράφων και στοιχείων που συνθέτουν τις ως άνω δικογραφίες, προκειμένου να τα αξιολογήσουμε ώστε να κινηθεί εγκαίρως η διαδικασία των άρθρων 153 έως 155 του Κανονισμού της Βουλής, ώστε να αποφευχθεί η παραγραφή των ως άνω υποθέσεων.

Οι ερωτώντες και αιτούντες Βουλευτές

Γρηγόρης Νιώτης

Μιχάλης Καρχιμάκης

Θεοδώρα Τζάκρη

Μάρκος Μπόλαρης

Γιάννης Δριβελέγκας

Χρύσα Αράπογλου

Γιώργος Πεταλωτής

Δημήτρης Τσιρώνης

Χρήστος Αηδόνης

Δεν υπάρχουν σχόλια: