Τρίτη, Μαρτίου 03, 2009

Σχόλιο σε απάντηση για τον αγωγό Μπουργκάς - Αλεξ/πολη

Ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ροδόπης Γιώργος Πεταλωτής είχε καταθέσει ερώτηση σχετικά με πρόσφατα ψηφισθείσα διάταξη με την οποία το Υπουργείο Ανάπτυξης συγκροτεί επιτροπή από τοπικούς φορείς του Νομού Έβρου, με ευρείες αρμοδιότητες, για την υποστήριξη του έργου του αγωγού Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολης. Στην ερώτησή του αυτή ο Γιώργος Πεταλωτής εγκαλεί την Κυβέρνηση για αγνόηση του Νομού Ροδόπης αλλά και επιστημονικών φορέων της Θράκης, όπως το ΤΕΕ και το Οικονομικό Επιμελητήριο, δεδομένου ότι η συμμετοχή στην επιτροπή αυτή στεγανοποιείται θεσμικά αφορώντας αποκλειστικά το Νομό Έβρου. Αν και το έργο γεωστρατηγικά, λειτουργικά, πολιτικά, οικονομικά αλλά και πιθανότατα και γεωγραφικά – με τη στενή έννοια της χωροθέτησής του– αφορά σίγουρα και το Νομό Ροδόπης, ίσως και όλη τη Θράκη, η Κυβέρνηση δημιουργεί με την ψηφισθείσα διάταξη μια ανώφελη, αντιπαραγωγική και περιττή «στεγανότητα» στο θέμα του αγωγού η οποία με τη σειρά της οδηγεί σε τοπικιστικές λογικές «ιδιοκτησίας» ή «μονοπώλησης» του έργου.

Στην απάντησή του το Υπουργείο Ανάπτυξης επιβεβαιώνει επί της ουσίας τα διαλαμβανόμενα στην ερώτηση του Βουλευτή Ροδόπης και επιμένει να μην αναθεωρεί τη στάση του. Ο Νομός Ροδόπης για μία ακόμη φορά παραμερίζεται, παρά τις περί αντιθέτου προπαγανδιστικές «μεσολαβητικές» μεγαλοστομίες για προνομιακή του μεταχείριση. Και μάλιστα σε μία υπόθεση μάλλον απλή, όσον αφορά τον ευνοϊκό για τη Ροδόπη χειρισμό της.

Παρατίθεται παρακάτω το πλήρες κείμενο της απάντησης. Οι πολίτες και οι φορείς του Νομού Ροδόπης μπορούν να εστιάσουν ειδικά στη δεύτερη παράγραφο. Εκεί διατυπώνεται η κοινοτυπία ότι η συμβολή των φορέων του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Έβρου είναι κρίσιμη στο πλαίσιο της αποτελεσματικής λειτουργίας της Επιτροπής του αγωγού. Θεωρείται λοιπόν εκ συμπεράσματος ότι η συμβολή και κάποιας εκπροσώπησης και από το Νομαρχιακό Διαμέρισμα Ροδόπης (π.χ. Δήμος Σαπών) ή κάποιου φορέα πανθρακικής εμβέλειας (όπως το ΤΕΕ Θράκης) δεν είναι χρήσιμη και κρίσιμη. Κάθε πολίτης της Ροδόπης μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του.

Απάντηση Υπουργείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην Ερώτηση 13421 του Βουλευτή Γ. Πεταλωτή

Σχετ.: Ερώτηση με αρ. πρωτ. 13421/29.01.2009

Σε απάντηση της ερώτησης 13421/29.01.2009 που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κος Γεώργιος Πεταλωτής και όσον αφορά τα ζητήματα που θίγονται θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα :

Η κατασκευή του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη αναβαθμίζει αναπτυξιακά την ευρύτερη περιοχή της Θράκης και της Βόρειας Ελλάδας γενικότερα, όμως εύλογα από πλευράς πρακτικών θεμάτων υλοποίησης του έργου η κατασκευή πετρελαιαγωγού συνδέεται αμεσότερα με το Νομαρχιακό Διαμέρισμα του Νομού Έβρου και επομένως η συμβολή των φορέων του Διαμερίσματος είναι κρίσιμη στο πλαίσιο της αποτελεσματικής λειτουργίας της εν λόγω Επιτροπής.

Ήδη στο Ν. 3734/2009, αρ. 35, προβλέπεται η συμμετοχή και εκπροσώπων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης. Η δε σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής θα γίνει με την υπογραφή των σχετικών αποφάσεων.

Σε κάθε περίπτωση, τόσο η ενημέρωση όσο και η συνδρομή των ενδιαφερόμενων φορέων είναι αναγκαία και επιθυμητή για την προώθηση του έργου της Επιτροπής και την υλοποίηση του πετρελαιαγωγού και, για το λόγο αυτό, το Υπουργείο Ανάπτυξης! προσβλέπει στη συνεργασία όλων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: