Τρίτη, Μαρτίου 17, 2009

Ερώτηση για τα ενοίκια κτηρίων Δημοσίου

Ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ροδόπης Γιώργος Πεταλωτής, μαζί με συναδέλφους του της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ, κατέθεσε στη Βουλή ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς το σύνολο των Υπουργών, με θέμα την κρατική σπατάλη για ενοίκια κτιρίων και τα διαθέσιμα σχετικά στοιχεία.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ :

1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

4. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

5. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

6. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

7. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

8. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

9. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

10. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

11. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

12. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

13. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

14. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

15. ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

16. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

Θέμα: Ενοίκια που καταβάλλονται για κτίρια του Δημοσίου και δυνατότητα περιορισμού αυτών.

Κύριοι Υπουργοί,

Εν όψει της περιστολής των δαπανών του Δημοσίου που υποτίθεται ότι αποφασίσατε και θα εφαρμόσετε, παρακαλούμε να γνωρίσετε στη Βουλή τα εξής:

1. Ποια συγκεκριμένα ακίνητα είναι νοικιασμένα από το Υπουργείο σας, υπηρεσίες αυτού και από τους εποπτευόμενους Οργανισμούς.

2. Ποιες υπηρεσίες, γραφεία κλπ στεγάζονται συγκεκριμένα στο καθένα.

3. Ποιο το σημερινό μηνιαίο μίσθωμα για το καθένα από τα ως άνω ακίνητα.

4. Εάν έχετε προβεί ή σκοπεύετε να προβείτε σε μελέτη για την δυνατότητα σύμπτυξης των υπηρεσιών και γραφείων αυτών σε λιγότερα ή μικρότερα ακίνητα.

ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ στη Βουλή αντίγραφα των μισθωτηρίων συμβολαίων για όλα τα ως άνω ακίνητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: