Παρασκευή, Μαρτίου 13, 2009

Ερώτηση για πτυχιούχους κτηνιατρικών σχολών Βουλγαρίας και Ρουμανίας

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

1. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

2. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Άνιση αντιμετώπιση των Ελλήνων πτυχιούχων κτηνιατρικών σχολών της Βουλγαρίας και Ρουμανίας.

Στην με αριθμό 15339/24-6-2008 ερώτησή μου σας εξέθεσα τα προβλήματα που έχουν ανακύψει από τη μη αναγνώριση των πτυχίων κτηνιατρικών σχολών της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Στην από 21-07-2008 απάντησή του ο Υπουργός Παιδείας αναγνώρισε το κενό στον νόμο και με διαβεβαίωσε ότι το προσχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στο εθνικό μας δίκαιο είναι έτοιμο να οριστικοποιηθεί.

Έκτοτε όμως, ουδεμία ενέργεια έχει γίνει παρόλο που η ελληνική έννομη τάξη όφειλε να εναρμονισθεί προς τις διατάξεις της 2005/36/ΕΚ έως την 20.10.2007 και ήδη το σχετικό σχέδιο Π.Δ. εκκρεμεί πέραν του έτους προς έγκριση από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης από την πλευρά του ουδέποτε απάντησε.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2005/36/ΕΚ «Σχετικά με την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων», κάθε κράτος-μέλος που εξαρτά την ανάληψη ή την άσκηση στο έδαφός του νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, δηλαδή επαγγέλματος η άσκηση του οποίου προϋποθέτει την κατοχή καθορισμένων επαγγελματικών προσόντων, αναγνωρίζει τα επαγγελματικά προσόντα που έχουν αποκτηθεί σε άλλο ή άλλα κράτη-μέλη, δίνοντας στον κάτοχό τους το δικαίωμα να ασκεί στο έδαφός του το συγκεκριμένο επάγγελμα.

Λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξεδόθη η Οδηγία 2006/100/ΕΚ «για την προσαρμογή ορισμένων Οδηγιών στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας», με την οποία τροποποιήθηκε, μεταξύ άλλων, η οδηγία 2005/36/ΕΚ. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της οδηγίας 2006/100/ΕΚ, τα κράτη μέλη όφειλαν να έχουν θέσει σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις της οδηγίας αυτής το αργότερο έως την ημερομηνία προσχώρησης των προαναφερομένων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με την παραπάνω οδηγία, την παραμονή των εθνικών εκλογών του 2007 εκδόθηκε το υπ’ αριθμ. 142/2-8-2007 Προεδρικό Διάταγμα, όπου αναγνωρίζονται μόνο τα πτυχία των ιατρών που έχουν χορηγηθεί από τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα των χωρών Βουλγαρίας και Ρουμανίας, ενώ όλως παραδόξως έχουν εξαιρεθεί οι πτυχιούχοι των κτηνιατρικών σχολών! Οι παραπάνω πτυχιούχοι της κτηνιατρικής επιστήμης αισθάνονται απολύτως δικαιολογημένα αδικία και ανισότητα από τη συγκεκριμένη μεταχείριση της Κυβέρνησης εις βάρος τους.

Για την πλήρη προσαρμογή της νομοθεσίας μας στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά και για την ίση μεταχείριση των Ελλήνων πτυχιούχων κτηνιατρικών σχολών της Βουλγαρίας και Ρουμανίας με τους πτυχιούχους των ιατρικών σχολών των ίδιων χωρών, επιβάλλεται άμεσα η έκδοση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος για την αναγνώριση των συγκεκριμένων πτυχίων και την επίλυση του προβλήματος που έχει προκύψει.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

1. Για ποιους λόγους εξαιρούνται από το Π.Δ. 142/2-8-2007 οι Έλληνες πτυχιούχοι Κτηνιατρικών Σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των χωρών Βουλγαρίας και Ρουμανίας, οι οποίες έχουν ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση από 1-1-2007.

2. Για ποιους λόγους δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα η προσαρμογή της νομοθεσίας της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή νομοθεσίας, σχετικά με την αναγνώριση των πτυχίων κτηνιατρικής τα οποία έχουν αποκτηθεί από Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά ιδρύματα των χωρών Βουλγαρίας και Ρουμανίας;

3. Προτίθεται η Κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλία έκδοσης σχετικού Προεδρικού Διατάγματος για την αναγνώριση των πτυχίων κτηνιατρικής που αποκτήθηκαν σε Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά ιδρύματα της Βουλγαρίας και Ρουμανίας και αν ναι σε ποιο ακριβώς χρονοδιάγραμμα;

Ο ερωτών Βουλευτής

Πεταλωτής Γεώργιος

1 σχόλιο:

ΤΑΣΟΣ είπε...

ΕΙΜΑΙ ΚΙ ΕΓΩ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ.ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΙΜΑΙ 39 ΧΡ.ΑΛΛΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΑ 35χρ.ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΣΚΟΥΜΕ ΑΚΟΜΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ!!!!!!!!!ΜΑΘΑΤΕ ΚΑΤΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ;ΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ;