Δευτέρα, Μαρτίου 23, 2009

Ερώτηση για την επιδότηση νέων ελεύθερων επαγγελματιών (ΝΕΕ)

Ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ροδόπης Γιώργος Πεταλωτής κατέθεσε στη Βουλή ερώτηση προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με θέμα τις σοβαρές ατέλειες και ανεξήγητες αδικίες της διαδικασίας του προγράμματος επιδότησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών του 2009. Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ

ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «ΑΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΑΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΝΕΕ)»

Με την απόφασή σας «Έγκριση προγράμματος επιχορήγησης έξι χιλιάδων (6.000) νέων ελευθέρων επαγγελματιών (Ν.Ε.Ε.) με διακριτικό τίτλο «Νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες – Νέοι επιστήμονες έτους 2009» (2418/71/27-2-2009, ΦΕΚ Β’ 463/13-3-2009) συνεχίζετε την πολιτική του ΟΑΕΔ να ενισχύει τους νέους επιστήμονες έως 34 ετών (ιατρούς, οδοντιάτρους, κτηνιάτρους, φαρμακοποιών, δικηγόρων, μηχανικών αποφοίτων Πανεπιστημιακών και Πολυτεχνικών Σχολών) με κάποιο ποσό για την έναρξη του επαγγέλματός τους η οποία συνεπάγεται σημαντικά έξοδα εγκατάστασης και εκκίνησης. Φέτος το ποσό αυτό ανά δικαιούχο ανέρχεται στα 15.000 € και αποτελεί κρίσιμη παράμετρο ομαλής ένταξης στην αγορά εργασίας και θεμελίωσης μιας υγιούς και επιτυχημένης καριέρας επ΄ ωφελεία των ιδίων και του κοινωνικού συνόλου.

Ως βασική προϋπόθεση του προγράμματος, δυστυχώς, τίθεται η 2α Ιανουαρίου τρέχοντος, δεδομένου ότι μόνο αν έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος μετά την ημερομηνία αυτή θεωρούνται δικαιούχοι των ευεργετημάτων της απόφασής σας. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι αποκλείονται όσοι Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες (ΝΕΕ) έκαναν έναρξη επιτηδεύματος το 2008 δεδομένου ότι το αντίστοιχο πρόγραμμα του 2007 δεν επεκτείνεται για μεγάλο μέρος της χώρας και στο 2008 ενώ για το 2008 δεν αναπτύχθηκε ανάλογο πρόγραμμα με των ετών 2007 και 2009. Για το γεγονός αυτό έχετε ήδη λάβει έγκαιρα σχετικές διαμαρτυρίες από νέους επιστήμονες και Συλλόγους που τους εκπροσωπούν. Δεν τις λάβατε δυστυχώς υπ΄όψιν σας, αφού εγκρίνατε τις εισηγήσεις του ΟΑΕΔ οι οποίες είναι κατάδηλα ατελείς και άδικες για όσους νέους ανά τη χώρα προέκυψε να εκκινήσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα σε μήνες του 2008 (τουλάχιστον οι 9 τελευταίοι, από Απρίλιο έως Δεκέμβριο) οι οποίοι δεν καλύπτονται από πρόγραμμα ΝΕΕ.

Σημειώνεται επίσης αρνητικά η ασύμμετρη εφαρμογή του αμέσως προηγούμενου προγράμματος του 2007 (αναδρομικότητα, λήξη και αριθμός θέσεων ανά περιφέρεια) η οποία προκάλεσε κι αυτή δικαιολογημένα πολλά παράπονα. Δυστυχώς αυτό δε φαίνεται να θεραπεύεται στη νέα προκήρυξη του 2009 αφού αφενός και πάλι ο Διοικητής του ΟΑΕΔ αποφασίζει υποκειμενικά για τη χωρική κατανομή των θέσεων ενώ δεν προβλέπεται κάτι συγκεκριμένο για τη λήξη του ή την τυχόν δυνατότητα αναδρομικότητάς του.

Είχαμε εντοπίσει τα ίδια προβλήματα και στο πρόγραμμα του 2007. Επισημάναμε δε και ζητήσαμε εξηγήσεις στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου για την ίδια με τώρα αδικία για τους ΝΕΕ οι οποίοι είχαν κάνει έναρξη επαγγέλματος πριν τον Αύγουστο του 2007 (ενδεικτικά οι με υπ΄αριθμ. 1971/15-11-2007 και 7809/4-3-2008 ερωτήσεις). Θεωρήσαμε ότι πλέον η Κυβέρνηση θα ήταν σοφότερη και δεν θα αμελούσε να εκτιμήσει τις πραγματικές ανάγκες πολλών νέων ανθρώπων σε όλη τη χώρα και αυτή τη φορά θα τις χαρτογραφούσε και θα τις ικανοποιούσε δικαιότερα. Δυστυχώς αυτό δεν συνέβη και εξακολουθεί η ίδια μυωπική τακτική των εύκολων και «τυφλών» ημερομηνιών με αποτέλεσμα να απογοητεύει πολλούς ΝΕΕ σε ολόκληρη τη χώρα και να προδίδει τις εύλογες προσδοκίες τους. Το «κενό» αυτό ισχύος του προγράμματος για το 2008, δημιουργεί έντονα συναισθήματα άνισης μεταχείρισης σε σχέση με όσους ΝΕΕ έκαναν έναρξη επιτηδεύματος το 2007 και το 2009.

Μία ακόμα σημαντική αμέλεια / ατέλεια του εν θέματι προγράμματος του 2009 είναι και η μη ειδική μεταχείριση των νέων επιστημόνων Ατόμων ΜΕ Αναπηρίες (ΑΜΕΑ) αν και προβλέπει αυξημένο ποσοστό θέσεων για τις γυναίκες (60%), τη στιγμή που σε άλλα κρατικά προγράμματα ενίσχυσης νέων (όπως το «ΔΕΣ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΑ») τα ΑΜΕΑ λαμβάνονται υπ’ όψιν σε μεγαλύτερο ποσοστό και με μεγαλύτερο ύψος επιχορήγησης.

Με βάση τα παραπάνω ΕΡΩΤΑΤΑΙ η κ.Υπουργός

Για ποιους λόγους εξαιρούνται από το πρόγραμμα «Νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες – Νέοι επιστήμονες έτους 2009» πολλοί Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες της χώρας οι οποίοι έκαναν έναρξη επιτηδεύματος το 2008;

Εάν συμφωνείτε με την αδικία που υφίστανται σε σχέση με τη δυνατότητά τους να συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό

Σκοπεύετε να τροποποιήσετε την 2418/71/27-2-2009 απόφασή σας ώστε να συμπεριλάβετε, έστω και εκ των υστέρων, μέτρα για τη δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα των εν δυνάμει δικαιούχων επιδότησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών οι οποίοι έκαναν έναρξη επιτηδεύματος καθ’ όλη τη διάρκεια του 2008, σε χρονική περίοδο και περιοχές της χώρας που δεν καλύφθηκαν από την επέκταση του αντίστοιχου προγράμματος του 2007;

Σκοπεύετε να τροποποιήσετε την 2418/71/27-2-2009 απόφασή σας ώστε να συμπεριλάβετε με συγκεκριμένο ποσοστό και επιχορήγηση τα ΑΜΕΑ ή άτομα που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες;

Εάν προτίθεστε να διασφαλίσετε την εφεξής διαφανή, ισότιμη και συμμετρική μεταχείριση των πολιτών σε κάθε περιοχή της χώρας, όσον αφορά γενικά τις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις του ΟΑΕΔ αλλά και κάθε άλλη ενίσχυση που παρέχει ο Οργανισμός π.χ. εάν σκοπεύετε να δημοσιοποιείτε (και στο Διαδίκτυο) τα αποτελέσματα εφαρμογής των προγραμμάτων στα βασικά τους σημεία και τις ανά περιοχή της χώρας διαφοροποιήσεις εφαρμογής τους, συνοδευόμενα από σύντομη αξιολόγηση και τεκμηρίωση

2 σχόλια:

jimis34 είπε...

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΘΝ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΡΞΗ ΜΕΤΑ ΤΗΣ 02/01/09 ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΑΣ ΠΛΗΡΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Ανώνυμος είπε...

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΡΞΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 02/01/09. ΔΗΛΑΔΗ ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ.ΕΝΩ ΠΛΗΡΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ