Πέμπτη, Μαρτίου 26, 2009

Ερώτηση για την εκμετάλλευση αλιευτικών πόρων

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ

ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Μέτρα διαχείρισης για την βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων της χώρας μας

Η υπεραλίευση έχει χαρακτηριστεί ως το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι θάλασσες του πλανήτη εξαιτίας της δραματικής της επίπτωσης πάνω σε όλα τα επίπεδα της θαλάσσιας ζωής, στους πληθυσμούς των ειδών, τις θαλάσσιες κοινωνίες και τα οικοσυστήματα. Οι ελληνικές θάλασσες υπεραλιεύονται και είναι εξαιρετικά ανησυχητικό ότι παρά την επίγνωση του μείζονος αυτού προβλήματος αλλά και των συνεπειών του η χώρα μας όχι μόνο δεν έχει λάβει κάποιο μέτρο αλλά αγνοεί προκλητικά την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει για την λήψη μέτρων για την βιώσιμη αξιοποίηση των θαλάσσιων πόρων και την προστασία του υποθαλάσσιου οικοσυστήματος της χώρας μας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού με αριθ. 1967/2006 σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης για την βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων της Μεσογείου θα έπρεπε σε διάστημα δύο ετών, δηλαδή έως 31.12.2008, τα κράτη μέλη να έχουν δώσει πληροφορίες, σχετικά με τον καθορισμό προστατευμένων περιοχών αλιείας (ΠΠΑ) καθώς και με τα ενδεχόμενα μέτρα διαχείρισης που πρόκειται να εφαρμοσθούν σε αυτές. Έπρεπε, επίσης, να έχουν εξασφαλίσει επαρκή συλλογή επιστημονικών πληροφοριών για την ταυτοποίηση και χαρτογράφηση των περιοχών που χρήζουν προστασίας και να ορίσουν προστατευμένες περιοχές αλιείας. Όπως, όμως, προκύπτει από απάντηση του αρμόδιου Επιτρόπου κ. Borg σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ Σταύρου Αρναουτάκη η Επιτροπή δεν έλαβε στοιχεία από την Ελλάδα για τον καθορισμό των προστατευμένων περιοχών αλιείας (ΠΠΑ). Επιπλέον, δεν έχουν υποβληθεί επιστημονικά στοιχεία με σκοπό την ταυτοποίηση και τη χαρτογράφηση των ενδιαιτημάτων, όπως χαρτογράφηση των υποθαλάσσιων λιβαδιών.

Όπως υπογραμμίζει ο αρμόδιος Επίτροπος για θέματα αλιείας κ. Borg οι ελληνικές αρχές εκπόνησαν ένα προσχέδιο του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης το οποίο δεν πληροί τα κριτήρια που θέτει ο κανονισμός ενώ για το λόγο αυτό η Επιτροπή βρίσκεται σε επικοινωνία με τις ελληνικές αρχές προκειμένου να διευκρινιστούν τα εκκρεμή ζητήματα. Κλείνοντας, o επίτροπος τονίζει ότι οι «ΠΠΑ θα μπορούσαν να ταυτοποιηθούν και να προσδιορισθούν όχι μόνο με σκοπό τη διατήρηση και τη διαχείριση των υδρόβιων πόρων, αλλά και με σκοπό την τήρηση ή τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των θαλασσίων οικοσυστημάτων». Ενώ δεν παραλείπει να τονίσει ότι η Επιτροπή παρακολουθεί «εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή του κανονισμού για τη Μεσόγειο και τη συμμόρφωση των κρατών μελών με αυτόν».

Από τα ανωτέρω συνάγεται αβίαστα το συμπέρασμα ότι η Κυβέρνηση παραμένει θεατής στις εξελίξεις που προωθούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και μάλιστα εξελίξεις που οδηγούν όχι στην ανάπτυξη και την πρόοδο αλλά που είναι απαραίτητες για την βιωσιμότητα του θαλάσσιου πλούτου μας.

Δυστυχώς, επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά η παντελής έλλειψη εθνικής πολιτικής της Κυβέρνησης και στον ευαίσθητο τομέα της αλιείας αλλά και της βιώσιμης αξιοποίησης των θαλάσσιων πόρων και οικοσυστημάτων.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός

1. Προτίθεται να προχωρήσει, και αν ναι πότε, στην ουσιαστική εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού με αριθ. 1967/2006 σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης για την βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων της Μεσογείου και ειδικότερα να καθορίσει τις προστατευόμενες περιοχές αλιείας στις οποίες θα απαγορεύονται ή θα περιορίζονται οι αλιευτικές δραστηριότητες με στόχο τη διατήρηση και τη βελτίωση της κατάστασης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων;

2. Προτίθεται να υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πληροφορίες, σχετικά με τον καθορισμό προστατευμένων περιοχών αλιείας (ΠΠΑ) καθώς και τα ενδεχόμενα μέτρα διαχείρισης που πρόκειται να εφαρμοσθούν σε αυτές;

3. Έχει εξασφαλίσει επαρκή συλλογή επιστημονικών πληροφοριών για την ταυτοποίηση και χαρτογράφηση των περιοχών που χρήζουν προστασίας, και αν ναι, πότε προτίθεται να υποβάλει τα στοιχεία αυτά στην Επιτροπή.

4. Ποιο ακριβώς είναι το σχέδιο της Κυβέρνησης για την διάσωση και την προστασίας της θαλάσσιας ζωής που θα εξασφαλίσει την αποκατάσταση των αλιευτικών αποθεμάτων και αποτρέψει την καταστροφή των υποθαλάσσιων οικοσυστημάτων;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: