Τρίτη, Μαρτίου 24, 2009

Ερώτηση για φίμωση οικολογικών οργανώσεων / Οργ. Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών

Ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ροδόπης Γιώργος Πεταλωτής, καταθέτει στη Βουλή ερώτηση προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, με θέμα την απαράδεκτη μεθόδευση φίμωσης και χειραγώγησης των οικολογικών οργανώσεων στο πλαίσιο του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων, υπονομεύοντας την οικολογικά κρίσιμη αποστολή του φορέα αυτού και στέλνοντας για μία ακόμη φορά το μονότονο κυβερνητικό μήνυμα της αλαζονείας και της αντιθεσμικής συμπεριφοράς.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς

τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

ΘΕΜΑ: «Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων»

Σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 του ν. 2939/2001 συγκροτήθηκε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία "Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων" με σκοπό τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και των άλλων προϊόντων. Ο Οργανισμός αυτός ουδέποτε λειτούργησε κανονικά καθώς η Κυβέρνηση καθυστέρησε την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος που να ρυθμίζει τα της λειτουργίας του Οργανισμού κατά πέντε ολόκληρα χρόνια.

Με το ΠΔ 99/2008 συγκροτήθηκε με καθυστέρηση πολλών ετών ο Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. και ορίστηκε δεκαπενταμελές διοικητικό συμβούλιο . Σύμφωνα με το ανωτέρω Π.Δ., τα επτά μέλη του Δ.Σ. και ο Πρόεδρος ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Από ένα (1) μέλος και ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, και Ανάπτυξης. Ένα (1) μέλος προτείνεται από την ΚΕΔΚΕ, ένα (1) μέλος από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (Κ.Ε.Ε.), ένα (1) μέλος από το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς (Ε.Σ.Κ.Α.) και ένα (1) μέλος από κοινού από τις οικολογικές οργανώσεις.

Με την από 16/03/09 ανακοίνωση τύπου του ΥΠΕΧΩΔΕ σχετικά με τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.), ο Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. επέλεξε να αποκλείσει τον εκπρόσωπο που υποστήριζαν κατά πλειοψηφία οι οικολογικές οργανώσεις για την θέση του μέλους στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, με επιστολή του ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ στις 12/1/2009 ζήτησε από έξι φορείς (Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, ΠΑΝΔΟΙΚΟ, GREENPEACE, ΔΙΠΕ, ΠΑΚΟΕ, ΕΚΒΥ) να προτείνουν εκπρόσωπο στο Δ.Σ. Η πλειοψηφία των φορέων (4) υποστήριξαν τον εκπρόσωπο της ΟΕΑ, ενώ το ΠΑΚΟΕ πρότεινε δικό του υποψήφιο και το ΕΚΒΥ υποστήριξε την άποψη της πλειοψηφίας. Ο Υπουργός, μη ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα της πρότασης των φορέων στις 24/2/2009 ζήτησε ξανά από επτά, αυτή τη φορά, φορείς ορισμό εκ νέου αντιπροσώπου. Οι φορείς έπρεπε να απαντήσουν ως τις 24/3/2009. Όμως, πριν καν εκπνεύσει η προθεσμία και ενώ οι φορείς ήταν έτοιμοι να υποβάλλουν ξανά την πρότασή τους, ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά στις 16/3/2009 τη σύνθεση του ΔΣ του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. , όπου στη θέση του εκπρόσωπου των οικολογικών οργανώσεων όρισε την εκπρόσωπο του 7ου φορέα, δηλαδή της INTEN SYNERGY που χωρίς περαιτέρω ενημέρωση προστέθηκε στην δεύτερη επιστολή του υπουργού.

Το Π.Δ. 99/2008 είναι σαφές όταν ορίζει ότι ένα μέλος ορίζεται από κοινού με τις οικολογικές οργανώσεις. Ο κ. Υπουργός αποφάσισε να παρακάμψει το Προεδρικό Διάταγμα και να αποφασίσει μόνος του και όχι από κοινού για το τελευταίο μέλος του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π., που κανονικά θα έπρεπε να οριστεί από κοινού με τις οικολογικές οργανώσεις. Πιο σημαντικό όμως, είναι το γεγονός ότι η φωνή των οικολογικών οργανώσεων της χώρας μας που θα έπρεπε να έχει γνώμη και λόγο σε έναν οργανισμό εναλλακτικής διαχείρισης τώρα φιμώνεται και εξορίζεται από τη διαδικασία λήψεως αποφάσεων για ένα αντικείμενο που οι οικολογικές οργανώσεις γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα.

Δυστυχώς, με αυτές τις πρακτικές η ανακύκλωση στη χώρα μας θα παραμείνει απλώς ως μια ιδέα, ίσως και ως μια -αποτυχημένη- προσπάθεια, σίγουρα όμως δεν θα προχωρήσει ώστε να πραγματοποιείται με τις σωστότερες μεθόδους, τα αρτιότερα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και με στόχο την προώθηση ουσιαστικών και αποτελεσματικών πολιτικών για την ανακύκλωση.

Κατόπιν των ανωτέρω

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός

1. Γιατί ενώ οι έξι φορείς οικολογικών οργανώσεων στους οποίους απευθύνατε την πρώτη επιστολή απήντησαν και κατά πλειοψηφία υποστήριξαν τον Πρόεδρο της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, το Υπουργείο δεν δέχθηκε αυτήν την απόφαση και απέστειλε δεύτερη επιστολή και σε έναν νέο φορέα;

2. Με ποια αιτιολογία και διαδικασία αποκλείστηκε ο κοινός εκπρόσωπος των οικολογικών οργανώσεων προκειμένου να οριστεί νέος εκπρόσωπος από φορέα που αφενός δεν απολαμβάνει την στήριξη των υπολοίπων οικολογικών οργανώσεων και αφετέρου δεν ήταν καν στην λίστα με τους αποδέκτες της αρχικής επιστολής.

3. Για ποιο λόγο παρακάμψατε την διαδικασία και δεν αναμένατε την απόφαση των επτά φορέων την 24η Μαρτίου αλλά εκδώσατε εσπευσμένα ανακοίνωση για την σύσταση του διοικητικού συμβουλίου Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. την 16η Μαρτίου;

Δεν υπάρχουν σχόλια: