Πέμπτη, Μαρτίου 12, 2009

Ερώτηση για τα μειωμένα κονδύλια για γεωργούς της Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Ο Βουλευτής Ροδόπης, μαζί με άλλους έξι συναδέλφους του από την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης κατέθεσε στη Βουλή ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα τη μεγιστοποίηση των προβλημάτων των νέων αγροτών στην βορειοανατολική Ελλάδα λόγω των μειωμένων κονδυλίων για την ενίσχυσή τους.

Το πλήρες κείμενο έχει ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό: Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: «Μειωμένα κονδύλια για την ενίσχυση Νέων Γεωργών σύμφωνα με την ΚΥΑ 704/2008 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»

Κύριε Υπουργέ,

σύμφωνα με την ΚΥΑ 704/2008 προβλέπεται η εφαρμογή του μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013 “Αλέξανδρος Μπαλτατζής”.

Η εφαρμογή του Μέτρου αποσκοπεί στην πληθυσμιακή αναζωογόνηση της υπαίθρου και τη βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στον τομέα της γεωργίας.

Σύμφωνα με την αναφερθείσα ΚΥΑ, το ποσό το οποίο προβλέπεται για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι 7.200.000 εκατ. €, το οποίο αντιστοιχεί σε περίπου 250 σχέδια νέων γεωργών σε επίπεδο Περιφέρειας. Δεδομένου ότι η Περιφέρεια περιλαμβάνει 5 νομούς, αντίστοιχα αναλογούν 50 σχέδια νέων γεωργών ανά νομό.

Σε σύγκριση με άλλες Περιφέρειες όπως π.χ. της Κρήτης η οποία περιλαμβάνει 4 νομούς, με πληθυσμό 600.000 και ποσοστό αγροτικού πληθυσμού 30%, υπάρχει κατανομή πίστωσης 16.000.000 εκατ. €, ενώ στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ. με 4 παραμεθόριους νομούς στους 5 και με πληθυσμό 611.000 και ποσοστό αγροτικού πληθυσμού 43%, η κατανομή πίστωσης ανέρχεται στα 7.200.000 εκατ. €

Κύριε Υπουργέ,

η Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με δεδομένη πλέον τη μεγάλη εγκατάλειψη της υπαίθρου κυρίως από τους νέους, αντιμετωπίζει ουσιαστικά προβλήματα απαξίωσης του αγροτικού-κτηνοτροφικού τομέα και της αποβιομηχάνισης, όταν η μόνη ουσιαστική πηγή εισοδήματος για τους κατοίκους της είναι η γεωργία και οι υπηρεσίες.

Αν μάλιστα προσθέσουμε τη γεωγραφική θέση της περιφέρειας και τη σημασία της στη χάραξη της εθνικής στρατηγικής, είναι απαραίτητη η ενίσχυση της ανάπτυξης της περιοχής και η οικονομική στήριξη προς τους κατοίκους της, ιδιαίτερα στους νέους γεωργούς.

Επειδή με την κατανομή της ΚΥΑ 704/2008 τα προβλήματα του αγροτικού χώρου της περιφέρειάς μας δεν λύνονται αλλά αντίθετα μεγιστοποιούνται.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1. Με ποια κριτήρια δόθηκαν οι πιστώσεις ανά Περιφέρεια στο πλαίσιο των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 1.1.2;

2. Σκέπτεται το Υπουργείο να επανεξετάσει το κριτήρια κατανομής των οικονομικών ενισχύσεων ανά Περιφέρεια, αυξάνοντας τα κονδύλια προς την Α.Μ.Θ., λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση και τη σύνθεση του ΑΕΠ της κάθε Περιφέρειας;

Δεν υπάρχουν σχόλια: