Πέμπτη, Μαρτίου 12, 2009

Ερώτηση για την Πολιτική Προστασία των Δήμων

Ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ροδόπης Γιώργος Πεταλωτής, κατέθεσε στη Βουλή ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών, με θέμα την ανάγκη ενίσχυσης των μηχανισμών της Πολιτικής Προστασίας στους Δήμους της χώρας και την ανάπτυξη του Εθελοντισμού επικουρικά για τα καθήκοντα αυτά.

Το πλήρες κείμενο έχει ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας των Δήμων και ανάπτυξη του Εθελοντισμού

Αρκετές περιοχές της χώρας μας έχουν πληγεί κατά το παρελθόν από φυσικές καταστροφές και θεομηνίες, ανάμεσά τους επανειλημμένα και ο Νομός Ροδόπης. Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θεσμοθέτησε και οργάνωσε την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και έχει αποκεντρωμένες υπηρεσίες τόσο στην Περιφέρεια, όσο και στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού.

Όμως, η λειτουργία των τμημάτων πολιτικής προστασίας στους περισσότερους ΟΤΑ Α’ βαθμού, λόγω έλλειψης προσωπικού και μηχανημάτων, είναι ελλιπής και υπάρχει ουσιαστική αντιμετώπισης τυχόν εκτάκτων αναγκών. Ενόψει της ερχόμενης θερινής περιόδου, όπου λόγω των κλιματικών αλλαγών αναμένονται υψηλές θερμοκρασίες με μεγάλο κίνδυνο πυρκαγιών, είναι αναγκαίο να ενισχυθεί ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Δήμων τόσο του Νομού Ροδόπης, αλλά και ολόκληρης της χώρας, με τα απαραίτητα μηχανήματα, το αναγκαίο εκπαιδευμένο προσωπικό καθώς και την ανάπτυξη του εθελοντισμού.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1. Ποιες άμεσες ενέργειες πρόκειται να γίνουν, προκειμένου να ενισχυθεί και αναδιαρθρωθεί ο τομέας Πολιτικής Προστασίας τόσο των Δήμων του Νομού Ροδόπης , αλλά και της υπόλοιπης χώρας;

2. Προτίθεται η Κυβέρνηση να ενισχύσει τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού με τα απαραίτητα μηχανήματα και το αναγκαίο προσωπικό για την πρόληψη και αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών (πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμοί κλπ);

3. Με ποιες συγκεκριμένες ενέργειες προτίθεται η Κυβέρνηση να ενθαρρύνει τον εθελοντισμό για την ενίσχυση του θεσμού της Πολιτικής Προστασίας των Δήμων;

Δεν υπάρχουν σχόλια: