Παρασκευή, Μαρτίου 06, 2009

Ερώτηση για μουσικά σχολεία

Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «ΑΤΟΝΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

Τα Μουσικά Σχολεία ιδρύθηκαν με το Νόμο 1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α’) και αποτελούν μία ξεχωριστή και επιτυχημένη εκπαιδευτική προσέγγιση η οποία χρήζει ειδικής υποστήριξης ώστε να αποδίδει τα αναμενόμενα στους μαθητές τους και την κοινωνία γενικότερα.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 8 παράγραφος 5 του Νόμου 2158/1993) στους αποφοίτους χορηγούνται πτυχία μουσικής ειδικότητας. Με τις αποφάσεις Γ2/7323/08-12-1997 και Γ2/7324/08-12-1997 (ΦΕΚ 1233 τ.Β’) του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ορίζονται τα προσόντα των καθηγητών – εξεταστών των μουσικών μαθημάτων, η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και η εξεταστέα ύλη για τη χορήγηση των πτυχίων αυτών. Ειδικότερα, προβλέπεται η ετήσια διενέργεια εξετάσεων με τρία είδη χορηγούμενων πτυχίων (αρμονίας, βυζαντινής μουσικής, παραδοσιακών οργάνων). Δυστυχώς, παρά την πρόβλεψη αυτή, δεν τηρείται με συνέπεια η συγκεκριμένη διαδικασία. Έτσι έχουν πραγματοποιηθεί ελάχιστες φορές αυτές οι εξετάσεις, ακυρώνοντας στην πράξη το σκοπό ίδρυσης των Μουσικών Σχολείων της χώρας και τις πραγματικές δυνατότητές τους.

Επειδή το γεγονός της απρογραμμάτιστης και σπάνιας διενέργειας των εξετάσεων για την απόκτηση μουσικών πτυχίων δημιουργεί ανησυχία, ιδιαίτερα στους μαθητές και τους γονείς του Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής και προφανή προβλήματα και προσκόμματα στην ακαδημαϊκή, επαγγελματική και κοινωνική τους πρόοδο.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός

1. Γιατί δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί ετήσιων εξετάσεων για την απόκτηση τίτλων μουσικής ειδικότητας από τους μαθητές των Μουσικών Σχολείων;

2. Σκοπεύει να αποκαταστήσει άμεσα τη δυσλειτουργία αυτή και με ποια συγκεκριμένα μέτρα;

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: