Παρασκευή, Απριλίου 10, 2009

Ερώτηση για αποδοχές στελεχών δημοσίου

Ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ροδόπης Γιώργος Πεταλωτής, μαζί με άλλους 49 συναδέλφους του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, κατέθεσε στη Βουλή ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, αμφισβητώντας τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία της εξαγγελίας του κ. Καραμανλή για τις αποδοχές διοικητικών και διευθυντικών στελεχών δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, διαμαρτυρόμενος ταυτόχρονα για την κωλυσιεργία της Κυβέρνησης να απαντήσει ως οφείλει σε παλαιότερη σχετική ερώτηση.

Το πλήρες κείμενο της νέας ερώτησης έχει ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Θέμα: Ποιος θα απαντήσει στην από 4-3-2009 Ερώτησή μας για τις αποδοχές διοικητικών και διευθυντικών στελεχών δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα;

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Μετά την ανακοίνωσή σας περί καθορισμού ανωτάτου ορίου στις αποδοχές διοικητικών στελεχών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στο ύψος του μισθού του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, σας υποβάλαμε την με αρ. πρωτ. 15472/4-3-2009 Ερώτηση, ζητώντας να ενημερώσετε τη Βουλή για τα εξής:

1. Να καταθέσετε στη Βουλή πλήρη κατάλογο των διοικητικών και διευθυντικών στελεχών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και των ετησίων συνολικών αποδοχών τους για το 2008 (περιλαμβανομένων και τυχόν πριμ), των οποίων οι συνολικές αποδοχές υπερβαίνουν τις ετήσιες συνολικές αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Στον κατάλογο αυτό παρακαλούσαμε να περιληφθούν και τα διοικητικά και διευθυντικά στελέχη ανωνύμων εταιρειών, των οποίων τη διοίκηση ορίζει με άμεσο ή έμμεσο τρόπο το Ελληνικό Δημόσιο (π.χ. μέσω της Γενικής Συνέλευσης), όπως ΔΕΗ, ΟΤΕ, Εθνική Τράπεζα και θυγατρικές της, Αγροτική Τράπεζα και θυγατρικές της, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, ΟΠΑΠ, ΕΥΔΑΠ κλπ.

2. Να ενημερώσετε τη Βουλή για το συνολικό ετήσιο ύψος των αποδοχών Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, με ανάλυση αυτού

Την ως άνω Ερώτησή μας διαβιβάσατε στο Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Εσωτερικών την διαβίβασε στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, όπως προκύπτει από το με αρ. πρωτ. ΤΚΕ/Φ2/7157/17-3-2009 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Όπως αντιλαμβάνεστε, η ως άνω ανακοίνωσή σας, με πρόβλεψη εξοικονόμησης σημαντικών ποσών ετησίων από τις περικοπές των αποδοχών διοικητικών και διευθυντικών στελεχών δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, εύλογα μας δημιούργησε την πεποίθηση ότι είστε γνώστης των στοιχείων που ζητάμε, είτε εσείς προσωπικά, είτε οι άμεσοι συνεργάτες σας. Από την διαβίβαση και περαιτέρω διαβίβαση της Ερώτησής μας από εσάς σε ένα Υπουργείο και από εκείνο σε άλλο, δημιουργούνται απορίες σχετικά με την προηγηθείσα μελέτη και, κατά συνέπεια, την αξιοπιστία της εξαγγελίας περί εξοικονόμησης σημαντικών ποσών ετησίως. Το βέβαιο πάντως είναι ότι έχει παρέλθει η προθεσμία των 25 ημερών που προβλέπεται από το άρθρο 26 παρ. 4 του Κανονισμού της Βουλής, εντός της οποίας θα έπρεπε να έχει απαντηθεί η Ερώτησή μας, χωρίς να έχουμε λάβει απάντηση.

Κατόπιν αυτών ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

1. Εάν η εξαγγελία σας βασίστηκε σε συγκεκριμένα στοιχεία περί των αποδοχών των ως άνω στελεχών, καθώς και σε συγκεκριμένες προβλέψεις περί των ποσών που θα εξοικονομηθούν ετησίως.

2. Να κατατεθούν στη Βουλή τα ως άνω στοιχεία.

3. Εάν και ποιος Υπουργός θα απαντήσει τελικά επί της ως άνω αρχικής Ερώτησής μας και γιατί όχι το ίδιο το γραφείο του κ. Πρωθυπουργού, δεδομένου ότι τα διοικητικά και διευθυντικά στελέχη, περί των αποδοχών των οποίων η Ερώτηση, υπάγονται σε περισσότερα του ενός Υπουργεία.

4. Εάν και σε ποια διοικητικά στελέχη έγινε περικοπή αποδοχών, σε συνέχεια της εξαγγελίας σας, και ποιου ύψους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: