Πέμπτη, Μαΐου 07, 2009

Ερώτηση για τις εξετάσεις των Δοκίμων Αστυφυλάκων

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ

ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: «Απαράδεκτη και ασφυκτική συμπύκνωση της διαδικασίας εξετάσεων πρωτοετών Δοκίμων Αστυφυλάκων»

Με το άρθρο 19 του Π.Δ. 113/2008 (ΦΕΚ Α’ 178/26-8-2008) τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 43 του Π.Δ. 352/1995 για τον καταμερισμό της φοίτησης των Δοκίμων Αστυφυλάκων σε εξάμηνα ενώ με το άρθρο 22 του ιδίου τροποποιήθηκε το άρθρο 46 του Π.Δ. 352/1995 για τη διαδικασία εξετάσεων της Σχολής Αστυφυλάκων.

Οι νέες διαδικασίες για τις εξετάσεις συμπύκνωσαν απροσδόκητα και υπερβολικά τις απαιτήσεις για την επιτυχή προσπάθεια των νέων αστυφυλάκων, αφού ουσιαστικά καλούνται να δώσουν τακτικές γραπτές εξετάσεις με όλη τη διδακτέα ύλη μέσα σε δύο εξάμηνα και σε χρονικό διάστημα επτά μηνών ενώ παλιότερα τα αντίστοιχα μεγέθη ήταν μία εξέταση ανά εξάμηνο (δηλαδή 4 τακτικές εξεταστικές δοκιμασίες) και σε χρονικό διάστημα που «απλωνόταν» σε 19 μήνες, πράγμα σαφώς λογικότερο και πιο δόκιμο.

Οι δόκιμοι αστυφύλακες έχουν δικαιολογημένα αναστατωθεί από την υπερβολική εξεταστική πίεση που οσονούπω θα υποστούν (εντός του επόμενου δεκαπενθημέρου για πρώτη φορά) και θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ακόμα και αφόρητη, δεδομένου ότι εκτός από το ψυχολογικό κόστος μιας ενδεχόμενης αποτυχίας υπάρχει και το πρακτικό των συνεπειών στην ομαλή ανάπτυξη της καριέρας τους εντός της Σχολής Αστυφυλάκων. Σε κάθε περίπτωση καλούνται να αντεπεξέρθουν σε μάλλον περιττή εξεταστική πίεση, ξένη προς τον πραγματικό σκοπό των εξετάσεων αυτών, με ελάχιστες διαθέσιμες ώρες μελέτης μέσα σε κοινά διδακτήρια / μελετητήρια 60 ατόμων, ενώ είναι προφανής η υπέρτερη εκπαιδευτική λειτουργικότητα του παλαιού συστήματος των συχνότερων τακτικών εξεταστικών δοκιμασιών.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ συνεπώς ο κ. Υπουργός

1. Εάν γνωρίζει το πρόβλημα της «συμπύκνωσης» της εξεταστικής διαδικασίας των Δοκίμων Αστυφυλάκων μετά τις αλλαγές που επέφεραν τα άρθρα 19 και 22 του Π.Δ. 113/2008;

2. Ποια άμεσα μέτρα σκοπεύει να λάβει για την εξομάλυνση του εξεταστικού συστήματος, ώστε να αυξηθούν οι δοκιμασίες με αποτέλεσμα τη μικρότερη διδακτέα ύλη κάθε φορά;

3. Εν γένει εάν σκοπεύει να λάβει περαιτέρω βελτιωτικά μέτρα για την εκπαιδευτική διαδικασία μέσα στις Σχολές Αστυφυλάκων

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: