Τετάρτη, Μαΐου 06, 2009

Ερώτηση για ΟΠΑΠ

Ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ροδόπης Γιώργος Πεταλωτής, μαζί με άλλους συναδέλφους του της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ, κατέθεσε στη Βουλή ερώτηση προς τους κ.κ. Υπουργούς Πολιτισμού & Οικονομικών, με θέμα την προσκόμιση στοιχείων από τον Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο του ΟΠΑΠ για αδιαφανή αγορά εταιρείας.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Για τους κ.κ. Υπουργούς Πολιτισμού και Οικονομικών

Θέμα: «Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ κ. Χατζηεμμανουήλ αρνείται προκλητικά να ενημερώσει τη Βουλή για αδιαφανή αγορά εταιρείας»

Κύριοι Υπουργοί,

Στην παρούσα δύσκολη διεθνή και εγχώρια οικονομική συγκυρία αποτελεί στόχο και δέσμευση όλων των κυβερνήσεων παγκοσμίως ο έλεγχος της πολιτείας και της διαχειριστικής και επιχειρηματικής πρακτικής των διευθυντικών στελεχών των μεγάλων εταιρειών (των περιβόητων Golden Boys). Διαχειριστική και Επιχειρηματική πρακτική που δικαιολογημένα πολλές φορές επισύρει την μήνη της κοινής γνώμης και εξαναγκάζει πολλούς ηγέτες να απολογούνται για αυτούς. Γνωρίζετε ότι στην εταιρεία ΟΠΑΠ ΑΕ το Ελληνικό Δημόσιο ως κυριότερος μέτοχος (ποσοστό 34% βάσει της αποτίμησής της 31/12/2007) έχει το δικαίωμα να διορίζει τα μέλη της πλειοψηφίας καθώς και τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΔΣ. Εφαρμόζοντας αυτό το δικαίωμα η κυβέρνησης σας διόρισε ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΟΠΑΠ ΑΕ τον κ. Χατζηεμμανουήλ Χρήστο.

Με πρόσφατη Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς τους Υπουργούς Πολιτισμού, Οικονομικών και Δικαιοσύνης 38 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζήτησαν μεταξύ άλλων και την κατάθεση των σχετικών εγγράφων γι αυτό θυγατρικές εταιρείες της ΟΠΑΠ ΑΕ ποσοστού 36% της εταιρείας Neurosoft ΑΕ έναντι τιμήματος 11.520.000 ευρώ.

Σε απάντηση της Ερώτησης και Αίτησης Κατάθεσης Εγγράφων των 38 Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ προς τους Υπουργούς Πολιτισμού, Οικονομικών και Δικαιοσύνης ο Υπουργός Πολιτισμού κοινοποίησε στις 7/4/2009 επιστολή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΠΑΠ ΑΕ κ. Χ. Χατζηεμμανουήλ στην οποία αναφέρονται:

1. Στα σημεία (ι) και (κ) η ΟΠΑΠ ΑΕ δεν γνωστοποιεί «Ούτε συμβάσεις με τρίτους αλλά ούτε πάσης φύσεως εσωτερικά έγγραφα και υπηρεσιακά στοιχεία και πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα» βάσει του νόμου 3429/2005. Κατανοείτε λοιπόν ότι πέραν της αυστηρής και τυπικής εφαρμογής του νόμου στην παρούσα δύσκολη οικονομική συγκυρία στην οποία δοκιμάζεται η πλειοψηφία των πολιτών προέχει η διαφάνεια και η λογοδοσία όλων των κρατικών λειτουργών και ιδίως αυτών που διορίζονται από την εκάστοτε κυβέρνηση.

2. Στα σημεία (στ) και (ζ) η ΟΠΑΠ ΑΕ περιγράφει την διαδικασία αγοράς του 36 % της εταιρείας Neurosoft ΑΕ έναντι τιμήματος 11.520.000 ευρώ θέτοντας ως προϋπόθεση ολοκλήρωσης της αγοράς αυτής την είσοδο της εταιρείας Neurosoft στο Χρηματιστήριο του Μιλάνου εντός του Α’ Εξαμήνου 2009 και με τιμή εισαγωγής ίση με την κατ’ αρχή αποτίμηση της αξίας εταιρείας που έγινε από την Ιταλική Τράπεζα Medio Banca. Κατανοείτε επίσης ιδιαίτερα την παρούσα συγκυρία κατά την οποία εκατοντάδες ανάλογου περιεχομένου αρχικές εκτιμήσεις διεθνών και εγχώριων χρηματοπιστωτικών εταιρειών έχουν διαψευσθεί οικτρά και έχουν οδηγήσει στην Οικονομική Καταστροφή επενδυτές ασφαλιστικά ταμεία αλλά και κρατικές οικονομίες ότι μία παρόμοια διαδικασία και αποτίμηση η οποία συντελείται σε καθεστώς πλήρους μυστικότητας προκαλεί ερωτήματα τα οποία τουλάχιστον ο αρμόδιος εκ του νόμου υπουργός οποίος εκπροσωπεί το μέτοχο της πλειοψηφίας που είναι το Ελληνικό Δημόσιο στο μετοχικό κεφάλαιο της ΟΠΑΠ ΑΕ, πρέπει να διερευνήσει και να ενημερώσει την Βουλή των Ελλήνων.

3. Στα σημεία (στ) και (ζ) η ΟΠΑΠ ΑΕ περιγράφει την διαδικασία αγοράς του 36 % της εταιρείας Neurosoft ΑΕ έναντι τιμήματος 11.520.000 ευρώ θέτοντας ως προϋπόθεση Ολοκλήρωσης της αγοράς αυτής την είσοδο της εταιρείας Neurosoft ΑΕ στο Χρηματιστήριο του Μιλάνου εντός του Α’ Εξαμήνου του 2009 και με τιμή εισαγωγής ίση με την κατ’ αρχή αποτίμηση της αξίας εταιρείας που έγινε από την Ιταλική Τράπεζα Medio Banca και ταυτοχρόνως αναφέρει Α) εάν δεν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία εντός του Α’ Εξαμήνου 2009 «θα αναστραφεί εξ ολοκλήρου» η διαδικασία εξαγοράς Β) εάν η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Μιλάνου γίνει σε μικρότερη τιμή από την αρχική εκτίμηση της Ιταλικής Τράπεζας Medio Banca «η αναλογούσα διαφορά θα καταβληθεί από τους πωλητές» Γ) «οι πωλητές των μετοχών κατέβαλαν αυθημερόν στο Ελληνικό Δημόσιο το σύνολο των αναλογούντων φόρων».

Μετά τα παραπάνω ερωτάστε :

1. Προτίθεσθε να εγκαλέσετε στην ορθή ηθικά και πολιτικά αυτή θέση τον διορισμένο από την κυβέρνησης Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΟΠΑΠ ΑΕ;

2. Προτίθεσθε να πράξετε τα δέοντα να ερευνήσετε αυτήν την συναλλαγή και να ενημερώσετε την Βουλή των Ελλήνων ή θα αρκεστείτε στις απόψεις και διαβεβαιώσεις του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της ΟΠΑΠ ΑΕ αποδεχόμενος αυτόματα και τις οποιεσδήποτε ευθύνες προκύψουν στο μέλλον από αυτήν την συναλλαγή.

3. Τι προτίθεσθε να πράξετε κ. Υπουργέ τώρα που έχετε πληροφορηθεί ότι η περιβόητη εισαγωγή της εταιρείας Neurosoft στο Χρηματιστήριο του Μιλάνου γίνεται για ένα μικρό μόνο ποσοστό του μετοχικού της κεφαλαίου (10 % οπότε το απαιτητό ποσό που πρέπει να συγκεντρωθεί προκειμένου να καλυφθεί η εν λόγω εισαγωγή θα είναι περίπου 3.800.000-4.500.000 εκατ. Ευρώ). Ποσό πολύ μικρότερο από το τίμημα των 11.520.000 Ευρώ που πλήρωσε η ΟΠΑΠ ΑΕ για την αγορά του 36 % οπότε είναι δυνατόν να καλυφθεί αποκλειστικά με παλαιούς ιδιοκτήτες του 36 % και εισπράξαντες το τίμημα των 11.520.000 Ευρώ προκειμένου να εκπληρωθεί ο σχετικός όρος και ολοκληρωθεί νομότυπα η συναλλαγή ενώ ταυτόχρονα να τους εναπομείνει ένα ιδιαίτερο σημαντικό οικονομικό όφελος (περίπου 7.000.000 Ευρώ - 7.700.00 Ευρώ).

Δεν υπάρχουν σχόλια: