Παρασκευή, Μαΐου 08, 2009

Δελτίο Τύπου για Συνάντηση στην Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου, οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ από τη Ροδόπη και τον Έβρο (Γιώργος Ντόλιος, Γιώργος Πεταλωτής, Αχμέτ Χατζηοσμάν), μετά από συνεννόησή τους με τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, συνεργάσθηκαν με τους αρμόδιους για αναπτυξιακά θέματα υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφέρειας, στην έδρα της στην Κομοτηνή. Εκεί ενημερώθηκαν για ένα μεγάλο φάσμα ζητημάτων σχετικών με την ανάπτυξη της περιοχής (χρηματοδοτήσεις, απορροφητικότητα, κατανομή πόρων, πορεία ΕΣΠΑ, αποτελέσματα των δημόσιων πολιτικών, αναπτυξιακές και κοινωνικές προτεραιότητες) και με εποικοδομητική διάθεση αντάλλαξαν απόψεις για τα προβλήματα που εντοπίζουν και την προοπτική καλύτερης διαχείρισης και κατανομής των διαθέσιμων πόρων.

Τα συμπεράσματα της συνάντησης θα αξιοποιηθούν από τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στο άμεσο μέλλον στο πλαίσιο του γενικότερου συντονισμού και της τακτικής τους συνεργασίας σχετικά με τα θέματα άμεσου τοπικού ενδιαφέροντος.

Η συνάντηση επαλήθευσε πόσο εύστοχη και επίκαιρη είναι η τοποθέτηση του ΠΑΣΟΚ ότι για την ευημερία της ελληνικής περιφέρειας είναι απαραίτητη η υιοθέτηση ενός νέου βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου. Καθοριστικοί δε παράγοντες για την επιτυχία του αναδεικνύονται τόσο ο επαρκής και ρεαλιστικός σχεδιασμός όσο και η διαφάνεια, η ορθολογική παρακολούθηση και αξιολόγηση των δημόσιων πολιτικών και η δίκαιη κατανομή των πόρων. Επιπρόσθετα κρίνεται αποφασιστική η συμβολή αυτοδιοικητικών μονάδων κατάλληλα προετοιμασμένων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: